Sølvfisk / sølvkræ:

Sølvfisk – alt om bekæmpelse, biologi & adfærd:

Sølvfisk / sølvkræ – tegn på disse…

Kan det være de frygtede skægkræ i stedet ??? – Se forskellen her !

Sølvfisk findes oftest i husets ”våde” rum som køkken, toilet o.lign. Her ser man dem oftest, når man tænder lyset, hvor de findes i badekar og håndvaske.  Den primære grund til at sølvkræ hovedsagligt ses på toilet og køkken skyldes, at ernæringskilden kan være riste, med mug, alger o.lign på undersiden. Vores statistik viser, at størstedelen af vore kunder, der får behandlet mod sølvfisk findes i nybyggerier ved havnefronterne i København & Aarhus.  Det kan forklares med den høje fugtighed, der findes i disse områder. Der findes en del eksempler på, hvor sølvfisk nærmest har invaderet boligen og har ernæret sig med både gulvtæpper og tapet.

Sølvkræ kommer oftest i forbindelse med fugt i huset. Det kan være såvel en gammel som en ny fugtskade. Men det er ikke ensbetydende med, at det er tegn på et dårligt indeklima og man derfor bør frygte for en større udbedring af sokkel o.lign.

Vejret i øjeblikket giver gode kår for sølvfiskene, da fugtige sokler giver optimale betingelser for at sølvfisk trives. De seneste år har der sjældent været registreret så meget nedbør, som tilfældet er for nuværende. Sølvfisk i boligen betyder altså – som sagt derfor ikke, at man har et decideret fugtproblem, men at der blot er tale om favorable levekår.  Således bør man i første omgang ikke umiddelbart frygte for fugtskader i huset, selvom man ser mange sølvkræ.

Sølvfisk i soveværelset.

Som ovenfor nævnt er det oftest på badeværelset eller i køkkenet man observerer dem.  Men rigtig mange finder også sølvfisk i soveværelset, eller direkte i sengen, hvilket kan virke lidt besynderligt, da der i princippet ikke findes nogen decideret fødekilde her.  Forklaringen kan enten være, at et soveværelse ofte er placeret i husets nordlige eller østlige ende, hvor solen er mindst. Dermed er det også denne del af huset, der giver de bedste levekår for sølvfiskene, hvis der er lidt fugt i / omkring husets sokkel. Desuden er soveværelset oftest det mest mørke rum, og da sølvfisk er nataktive, kan det være en del af forklaringen.  En anden forklaring kan være mere simpel.  At der er tale om skærkræ i stedet, der har helt anderledes levekår og dermed findes i alle boligens rum, hvor de kan finde fødeemner og skjulesteder.

 

Hvordan-kommer-man-af-med-soelvfisk

Sølvfisk / sølvkræ – (Lepisma saccharin)

Bekæmpelse af sølvfisk

Sølvkræ hører ikke til de værste skadedyr mht. bekæmpelse, vi har. En bekæmpelse er ligetil og hurtigt overstået, uden at man skal frygte for hverken genhusning, lugtgener, giftdampe eller andet ( Vær obs på at skægkræ er anderledes svære at bekæmpe ).

 

Hvordan kommer man af med dem ?

Sølvkræ bekæmpes bedst med såkaldte mikrokapsler og i løbet af et par dage er problemet løst. Mikrokapslerne er ikke farlige for hverken husdyr eller mennesker og lugter ej heller – da aktivstoffet er indkapslet og forhindrer derfor gift rundt i luften ved udlægning.

Mikrokapslerne forhandles ikke i håndkøb til personer uden certifikat, men skal udlægges i en vandopløsning af en af vore skadedyrsteknikere, da midlet foreskriver, at det kun må udlægges af autoriserede.

Behandlingsprisen for sølvkræ er ca. kr. 1.500,- + moms for en alm. lejlighed eller parcel.  Der skal behandles af 2 omgange med 2 ugers interval. Samlet pris er således kr. 3.000, + moms

Er der tale om skægkræ, skal der behandles af 4 omgange – samlet pris ( indtil 180m2 )  er kr. 6.000,- + moms ( kr. 7.566,40 )

Hvis beløbet virker for meget at betale på én gang – tilbyder vi private kunder en serviceaftale på sølvfisk fra kr. 1.295,- + moms / kvartal. Serviceaftalen tegnes jf. forbrugeraftaleloven på min. 6 md. Opstartsgebyr ( kr. 1.800,- )  bortfalder ved mere end 23 md. tegning.

Ved mindre angreb, kan man med held klare problemet med en sølvfisk fælde.

Tilbage til Skadedyrsoversigten

Sølvfisk – biologi / adfærd

Afhængigt af dens levested kan et sølvkræ leve indenfor et tidsrum af fire måneder til 3 år.

Sølvfisken adskiller sig en del fra andre alm. insekter i hjemmet, da deres levealder bliver langt højere end f.eks. væggelus el. myrer. I stuetemperatur udklækkes æggene ( ca. 50-60 stk. ) indenfor 2-3 uger som de fleste andre insekter og når sit voksenstadie indenfor et til to år, men i teorien kan sølvkræ blive op til 8 år – under de rette levekår. Sølvkræ, der opnår den maksimale levetid under de bedste vilkår, skifter ham cirka otte gange.

Eftersom den vedbliver at vokse, kan den hamskifte 4 gange på et år. Når temperaturen er mellem 25 og 30 grader Celsius, vil sølvkræ-hunnen som nævnt lægge cirka 50 æg, som regel i sprækker eller lignende. Sølvfisk formerer sig ikke i et koldt og tørt miljø.

Sølvfisk (Lepisma saccharina) er et adræt, lysfølsomt og vingeløst insekt, som har sit navn fra sin sølvgrå farve.  På præferencelisten for fødekilder findes kulhydrater såsom sukker eller stivelse.

Det hører til ordenen af fisk (Zygentoma), der sandsynligvis eksisteret i 300 millioner år.

Ovnfisk-er-i-familie-med-soelvkræ

En anden art indenfor familien er ovnfisk, der er lidt kraftigere. Men ligner både i form og udseende alm. sølvkræ. Ovnfisk kan dog variere en del mere i farvenuancerne, hvor de kan være fra helt lyse til mørke. De findes ligeledes indendørs og ofte i storkøkkener og bagerier, hvor der er høj fugtighed.

Hvordan kommer man af med sølvfisk ?

Mange nervøse kunder spørger os, ” hvordan kommer man af med sølvfisk ” ?  De er jo egentlig hverken sundhedsskadelige eller ulækre som andre skadedyr, så hvad er egentlig problemet med at have sølvfisk i boligen ?

Den primære grund skal nok ses i, at man flere steder kan læse, at sølvfiskene er et tegn på et fugtigt miljø – og sølvfisk kan kun leve, hvis der er fugt.  Det er naturligvis altid bekymrende med fugt i boligen.

Men som oftest er forekomst af sølvfisk ikke så alvorligt.  Fugtige sokler på de fleste ejendomme er mere reglen end undtagelsen i de senere år. De store mængder nedbør, der slår alle tidligere rekorder betyder, at ejendommens sokkel er mere fugtig end normalt. Dette betyder også, at forekomst af sølvfisk er en naturlig følge.  Det er dog indlysende, at har man skjolder på vægge eller i kælderen efter skimmel, bør første step være at kontakte en byggesagkyndig.

Soelvfisk-eller-skaegkrae. Det-kan-vaere-svaert-at-se-forskel

Hvor kommer sølvfisk fra – og hvordan kommer man af med sølvfisk ?

Hvis vi lige tager det fra en ende.  Sølvfisk kommer udefra og søger ind, hvor de formerer sig, hvis de rigtige forhold findes.  Dette er bl.a. fødeemner og fugt som tidligere nævnt.  Sølvfisken lever af f.eks. husstøvmider, dyremad og skimmel.  Begge dele findes i store mængder i de fleste boliger herhjemme.

Der er flere metoder, hvordan kommer man af med sølvkræ:

Men først og fremmest bør man kende til sølvfiskenes livskår eller levekår – og dermed deres biologi.  Det hjælper ikke noget blot at sprøjte noget tilfældigt universal gift fra byggemarkedet ud, hvis man ikke har den nødvendige basisviden.  Det er lidt det samme som, hvis man har muldvarpe. Så nytter det ikke bare at jævne skuddet, da kilden – i dette tilfælde muldvarpen fortsat vil findes. Og dermed altså selve problemet.

Fakta om sølvfisk:
 • Sølvfisken er blandt de nataktive insekter – og er dermed lyssky
 • Sølvfisken lever af kulhydrater som sukkerholdige fødeemner, bomuld, skimmelsvamp og husstøvmider
 • Lepisma saccharina er den latinske betegnelse. Den mindre kendte ovnfisk hedder Thermobia domestica.
 • Gemmesteder er primært bag paneler, revner i gulve og bag tapetet
 • Udviklingsstadiet er 1 år. Men de bliver mellem 2 og 8 år
 • Sølvfisken kan formere sig op til 30-40 X og har eksisteret i flere mio. år.

Soelvfisk. I-Norge-er-skaegkrae-et-stort-problem

Nu kender vi lidt til baggrunden af disse insekter, og kan dermed komme til det næste niveau.  Nu afhænger det naturligvis af antallet af sølvkræ, der også kaldes sølvkræ.  Den sidste hyppig forekommende art kaldes i øvrigt ovnfisk, der er lidt kraftigere end normale sølvfisk og lever lidt anderledes. Forebyggelse af sølvfisk er altid vigtigt, som det altid gælder alle andre skadedyr.

 • Sørg for at lufte ud flere gange om dagen. Dette reducerer både antal husstøvmider og fugt.
 • Løstsiddende tapet fastgøres
 • Skimmel i vaske fjernes – primært under riste.
 • Luft altid badeværelse ud efter bad
 • Undgå at tørre tøj indendørs i lukkede rum
 • Revner og sprækker i indvendig sokkel aflukkes.

Når forebyggelsen er på plads, skal man få foretaget den egentlige bekæmpelse af sølvfisk, hvis det har været uden effekt at forebygge sølvfisk ud fra ovenstående.

Der findes et hav af bekæmpelsesmidler og forslag til bekæmpelse af sølvkræ.

Men hvad virker mod sølvfisk – og hvad er pengespild ?

Man kan købe lokkedåser mod sølvfisk.  Disse er ganske glimrende ved mindre forekomst.  Men et større antal sølvkræ vil tage lang tid og aldrig give et godt og tilfredsstillende resultat.  Sølvfisk er ikke nævneværdig gode overlevere, som f.eks. kakerlakker eller væggelus.  Derfor fungerer mange håndkøbsmidler fint, og langt de fleste vil have succes med en korrekt behandling af sølvkræ. En korrekt bekæmpelse af sølvkræ er et brud på livscyklus, der er nødvendig for at løse problemet en gang for alle.  Som altid – gift mod sølvfisk, er også gift mod mennesker !  Det er derfor altid en nødvendig forudsætning, at man ved, hvad man sprøjter ud i sit hus.  Specielt hvis man har børn eller sit eget heldbred kært.

Professionel hjælp til sølvkræ ?

Nu er det meet individuelt, hvordan vore kunder kommer til os.  Der findes typisk 3 typer.  Dem der lægger sig ned – uden kamp !  Så er der dem, der lige skal gøre et forsøg, inden de tilkalder prof.assistance til bekæmpelse af sølvfisk.  Slutteligt er der gruppen, hvor der ingen vej er udenom, og endestationen er et autoriseret skadedyrsbekæmpelse.

Det kan være en fordel at lade et prof. skadedyrsfirma tage sig af sølvfiskene, da man både har garanti for et godt resultat, men også en sikkerhed for, at der ikke sker utilsigtede forgiftninger og andre gener.

Prisen for bekæmpelse af sølvfisk er generelt kr. 1.500,- + moms / behandling ( ca. kr. 1.900,- )  for en lejlighed eller et alm. parcel.

De kan bestille hjælp her… og få svar med det samme.

Hvad siger andre kunder ?

Soelvkræ. Skaegkræ-er-et-andet-insekt

Ovnfisk-er-blot-et-synonym-for-soelvkrae

Bekaempelse-af-soelvfisk-med-faelder

Bekaempelse-af-skaegkrae-og-soelvfisk

Soelvfisk-i-sovevaerelset-ovnfisk-i-koekken