Skadedyrsssikring i fødevarevirksomheder – en rigtig god idé !

Blandt fødevarebranchen servicerer vi primært bagere, supermarkeder, slagtere, hoteller, rederier, storkøkkener samt andre levnedsmiddelproducerende virksomheder.

Disse fødevarevirksomheder sikres via forebyggende sikring og bekæmpelse (se serviceaftaler), hvor der med faste intervaller inspiceres mod alle former for skadedyr i virksomheden.

Skadedyrssikring i fødevarevirksomheder foretages primært altid FØR end der opstår et problem.  Altså som en forebyggende foranstaltning mod skadevoldere for at sikre at der ikke pludselig opstår et problem med imagetab m.v. til følge.  De større fødevarevirksomheder har i dag interne og eksterne audits fra kunder, der ønsker at sikre sig at der ikke findes skadedyr hos underleverandører – og dermed forebygge at de bringes gennem leddene.  Denne sikring kræver dokumentationer fra skadedyrsinspektioner.

Sekundært er det påkrævet, at levnedsmiddelrelaterede virksomheder sikrer sig mod indtrængen af skadedyr.

De seneste års fokus på egenkontrol (”smileys”) fra veterinærkontrollen har ligeledes bevirket, at sikring mod skadedyr er et underpunkt i egenkontrolprogrammet – hos store som små fødevarevirksomheder.

Konsekvenser ved forekomst af skadedyr

Konsekvenserne ved indtrængen af skadedyr kan være vidtrækkende, f.eks.

  • Anmærkning, påtaler, bøde, forbud
  • Lukning
  • Fødevareforurening fra ekskrementer (salmonella / leptospirose)
  • Dårlig omtale (kunder, ansatte, medier m.v.)

I tilfælde af bøde / forbud vil indrapporteringen fra veterinærkontrollen blive offentliggjort via internettet. Besøg Fødevareministeriets hjemmeside www.fvm.dk.


 

Vores ekspertise – Deres garanti

At vælge skadedyrsfirma er som regel det samme som at trække et lod.

Man ved i mange tilfælde ikke, hvad man kan forvente eller få for pengene, da det servicen afhænger såvel af den enkelte servicetekniker som skadedyrsfirma.

Derfor ligger vores referenceliste til enhver tid åben for Dem, så De kan sikre Dem allerede inden, De træffer valg af leverandør.

Ydermere er alle vore teknikere uddannet og autoriseret til enhver form for bekæmpelse. Vi er førende indenfor insektfangere til fødevarevirksomheder

Til de helt store kunder (medicinalvirksomheder o.lign.) kan vi endvidere tilbyde vort altomfattende sikringssystem, hvor intet er overladt til tilfældighederne. Det kaldes Chrisal supervision.

Det er et avanceret sikringssystem, der sikrer virksomheden en komplet skadedyrssikring med bygningskontrol, skadedyrsbekæmpelse samt overvågning og dermed forebyggelse mod skadedyr .

Alle rapporter fremsendes til virksomhedens områdeansvarlige. Rapporterne er specifikt designet til den enkelte kunde og der kan trækkes statistikker ud på alle forhold omkring skadedyr i virksomheden.

Skadedyrssikring-i-foedevarevirksomheder

skadedyrssikring-Sikring-mod-skadedyr-egenkontrol

Interesseret – Chrisal Skadedyrsservice A/S som servicepartner?

Hvad enten De har en aftale med en af vore konkurrerende virksomheder, eller De endnu ikke har en aftale, så ring og bed om et konsulentbesøg samt inspektion.

Vi vil herefter tilbyde dem en sikring, der passer nøjagtig til Deres behov.