Skadedyrsbekæmpelse siden 1991

Fødevarevirksomheder - Skadedyrsløsninger

– Forebyg skadedyrsangreb med en serviceaftale

Skadedyrsssikring i fødevarevirksomheder - det er sund fornuft

Blandt fødevarebranchen servicerer vi primært bagere, supermarkeder, slagtere, hoteller, rederier, storkøkkener samt andre levnedsmiddelproducerende virksomheder.

Disse fødevarevirksomheder sikres via forebyggende sikring og bekæmpelse (se serviceaftaler), hvor der med faste intervaller inspiceres mod alle former for skadedyr i virksomheden.

Skadedyrssikring i fødevarevirksomheder foretages primært altid FØR end der opstår et problem. Altså som en forebyggende foranstaltning mod skadevoldere for at sikre at der ikke pludselig opstår et problem med imagetab m.v. til følge. De større fødevarevirksomheder har i dag interne og eksterne audits fra kunder, der ønsker at sikre sig at der ikke findes skadedyr hos underleverandører – og dermed forebygge at de bringes gennem leddene. Denne sikring kræver dokumentationer fra skadedyrsinspektioner.

Sekundært er det påkrævet, at levnedsmiddelrelaterede virksomheder sikrer sig mod indtrængen af skadedyr.

Fokus på egenkontrol (”smileys”) fra veterinærkontrollen har ligeledes bevirket, at sikring mod skadedyr er et underpunkt i egenkontrolprogrammet – hos store såvel som små fødevarevirksomheder.

Konsekvenser ved forekomst af skadedyr

Konsekvenserne ved indtrængen af skadedyr kan være vidtrækkende.

I tilfælde af bøde / forbud vil indrapporteringen fra veterinærkontrollen blive offentliggjort via internettet. Besøg Fødevareministeriets hjemmeside www.fvm.dk.

Intet her

Anmærkning, påtaler, bøde, forbud

Lukning

Fødevareforurening fra ekskrementer (salmonella / leptospirose)

Dårlig omtale (kunder, ansatte, medier m.v.)

Vores ekspertise – Deres garanti

Alle vores teknikere er uddannet og autoriseret til enhver form for bekæmpelse. Vi er også førende indenfor insektfangere til fødevarevirksomheder

Til de helt store kunder (medicinalvirksomheder o.lign.) kan vi endvidere tilbyde vores altomfattende sikringssystem, hvor intet er overladt til tilfældighederne. Det kaldes Chrisal supervision.

Det er et avanceret sikringssystem, der sikrer virksomheden en komplet skadedyrssikring med bygningskontrol, skadedyrsbekæmpelse samt overvågning og dermed forebyggelse mod skadedyr .

Alle rapporter fremsendes til virksomhedens områdeansvarlige. Rapporterne er specifikt designet til den enkelte kunde og der kan trækkes statistikker ud på alle forhold omkring skadedyr i virksomheden.

Interesseret – Chrisal Skadedyrsservice A/S som partner ?

Hvad enten De har en aftale med en anden skadedyrsbekæmper, eller De endnu ikke har en aftale, så ring og bed om et konsulentbesøg samt inspektion. Vi vil herefter tilbyde dem en sikring, der passer nøjagtig til Deres behov.