Duesikring & dueoprens

Duesikring og oprens efter duer på loftet.

For at finde ud af, om man har behov for duesikring af ejendommen, skal man først finde ud af, om det overhovedet er muligt at lave en duesikring ud fra, hvor duerne lander.

Tegn på duer

Det er ikke så vanskeligt at konstatere, om man har dueproblemer, da de efterlader sig tilsvinede lofter, mure, altaner, gårde eller hvor de måtte befinde sig.

Ofte slår duer sig ned for at blive. Det kan eksempelvis være et bestemt antal duer, der fast opholder sig på en given bygning og stifter familier – der igen stifter familie etc. etc. Duer kan desuden medføre andre gener som duemider.

Hvis duer har opholdt sig længere tid på en bestemt standplads, vil området være tilsvinet med dueekskrementer.

Pga. smittefare skal det på ingen måde tilrådes egenhændigt at fjerne dette!  Læs mere om dueoprens længere nede på siden.

Duer bliver berettiget kaldt for den flyvende rotte. Dette på grund af smittefare med diverse sygdomme og bakterier, der spredes via duelort.

Duer-paa-loftet-og-duesikring

Duer ( på loftet ) 

Duesikring – fuglesikring af ejendomme

At bekæmpe / løse et dueproblem kan gøres på flere måder. Man kan forebygge og flytte problemet. Det gøres ved, at der opsættes sikringsanordninger i form af wiresystemer, net eller duepigge. Sikringsanordningerne monteres diskret på opholdspladser som tagrender, altaner, gesimser, udhæng og sålbænke m.v.

Duerne kan også forsøges indfanget via fælder. Endelig er der også mulighed for at nedskyde duer. P.t. gives der meget få tilladelser fra Politiet til at skyde i byområder – grundet den verserende bandekonflikt. I størstedelen af tilfælde vælger man dog at opsætte sikringsanordninger, da man herved har en løsning på lang sigt.

Som De eneste i branchen kan Chrisal A/S tilbyde opsætning af duesikring via rappelling. Det betyder, at vi i stedet for at kræve stillads eller lift arbejder vi ud fra toppen.

Flere steder i indre København er det direkte umuligt at anbringe lift eller stillads – dette kan vi som de eneste i branchen tilbyde. Altså ingen liftomkostninger eller stilladsomkostninger ved mindre opgaver.

Ring og få et tilbud / inspektion.

Tilbage til Skadedyrsoversigten

Oprens efter duer og fugletilhold – samt duebekæmpelse

Oprens efter duer på lofter o.lign. er forbeholdt fagfolk, da der er tale om både farligt og beskidt arbejde.  Støv – fra duelort, der hvirvler rundt er noget af det mest bakteriefyldte, der findes. Således er sikkerhedsudstyr med rigtige åndedrætssystemer, filtre, dragter m.v. nødvendigt for at undgå smittefare.

Ved dueoprens forstås at alle tilsvinede overflader ryddes for ekskrementer, hvorefter overflader nedvaskes, da duelort ætser sig ned i porøse overflader.  Herefter behandles overfladen med et langtidsvirkende desinfektionsmiddel, der tilintetgør mikroorganismer ( bakterier ).  Afslutningsvis bekæmpes / forebygges mod følgeskadedyr – som f.eks. duemider, via en komplet sprøjtebehandling med mikrokapsler, der har en virketid på indtil 3 måneder.

Ødelagt isolering der ikke kan oprenses – fjernes sammen med alt andet affald efter dueoprens.

Findes der levende duer på loftet, foretages duebekæmpelse inden oprens efter duerne påbegyndes.

Er der tale om utætheder i tag eller på loftet, vil disse aflukkes efter endt arbejde.

Ring og få et tilbud / inspektion.

Duers biologi / adfærd

Duer lægger generelt æg i den tidlige sommerperiode, der bliver lagt omkring 4 æg. Reden er primitivt bygget af kviste og andre byggematerialer, der måtte være tilgængelige. Reden er ofte anbragt højt og ikke nødvendigvis skjult.

Duernes forekomst er oftest i større byer i nærheden af havnemiljø o.lign.
Duer i midtbyen skyldes vildfarne duer, der søger føde omkring mennesker.

Ekskrementerne tilhører en af de farligste smittekilder – overhovedet.
Sygdomme som fugleinfluenza og salmonella er blot et udpluk af smittefarerne.

Ekskrementerne indeholder desuden en høj syreværdi, der gør at disse ætser sig ned i alle overflader.

Hvad siger andre kunder om vores service ?

Oprens-efter-duer-paa-loft

Duesikring-og-rengøring-efter-duer-fugletilhold

duer-på-loftet-rengoering-samt-oprens

duebekaempelse-duepigge

Advarsel !!!

Ved dueproblemer er det vigtigt, at man som kunde / forbruger undersøger markedet nøje, da der findes nogle mere eller mindre tvivlsomme udbydere. Der er ofte er tale om større beløb i forbindelse med sikringordninger på bygninger. Så for at undgå ærgerlige oplevelser, så eftertjek altid udbyderen.