Myrer og flyvemyrer

– Effektiv myrebekæmpelse

Alle hverdage: 08:00 - 22:00.

Myrer og flyvemyrer i hjemmet

Hvert år synes myrerne at komme tidligere end før. Allerede før foråret har der været en nærmest invasionslignende tilstedeværelse af myrer indendørs. Problemet opstår oftest i køkkenet, bryggerset og badeværelset. Med klimaforandringerne ser vi en markant stigning i antallet af myre relaterede opgaver sammenlignet med tidligere år. Sæsonen for myrer er derfor startet tidligere end normalt.

Når man oplever mange myrer indendørs, skyldes det typisk, at der findes et myrebo under huset. Dette bo har ofte overvintret fra den forrige sæson og kan være meget dybt med flere tusinde myrer, der løbende udbygger det. Det er typisk, at myrerne er de første tegn på foråret eller en forbedring i vejret, da de næsten altid viser sig et par dage før det gode vejr indtræffer.

Intet her

Når man oplever myrer i hjemmet, skyldes det ofte, at myrer bevæger sig ind i og rundt i huset gennem rørgennemføringer og dermed finder vej til køkkenet, bryggerset og badeværelset via revner og sprækker, hvor rørene slutter sig til bygningen. Hen over sæsonen breder problemet sig gradvist til udendørs arealer som fliser, terrasser samt i haven og græsplænen. Hvis man undlader at behandle mod myrer, kan man være sikker på, at problemet vil tage til fra år til år. Derfor er det afgørende at handle hurtigt – jo før man reagerer på problemet, desto bedre er resultatet på lang sigt.

Myreproblemer kan være særdeles generende, især når de forekommer i store antal. Dette kan børnefamilier særligt bekræfte, når eksempelvis rester af saftevand, appelsinsaft og lignende ikke bliver tørret op med det samme.

Uanset om det drejer sig om røde myrer eller de mere almindelige sorte havemyrer, findes der utallige husråd mod disse små skadedyr. Kanel og peber er blot nogle af de metoder, der anvendes. Andre forsøger sig med myregift, borax, Bayer-produkter eller bagepulver for at blive fri for myrerne. Nogle går endda så langt som til at brænde dem med benzin eller hælde kogende vand ned i jorden. Disse metoder har uden tvivl en vis effekt, men hvis målet er at eliminere selve myreboet, er de ovennævnte metoder ikke tilstrækkelige. De rammer kun de myrer, der befinder sig på overfladen og ikke dem, der lever dybt nede i boet. Det er desuden vigtigt at bemærke, at kogende vand også kan dræbe græsset, og at brugen af benzin eller ild er farlig og bør vist ikke forklares yderligere.

Flyvemyrer er ganske enkelt myrer med vinger. Bekæmpelsen af flyvemyrer bør indledes tidligt i forsommeren, hvor der ofte observeres en hel invasion af dem indendørs. Det er tydeligt, at der er tale om myrer med vinger, når de i dage- eller ugevis strømmer ud fra paneler, revner og sprækker. De viser sig typisk midt på sommeren i hundredvis. Ved at være på forkant med problemet kan man helt eller delvist undgå flyvemyrer om sommeren. Det anbefales at foretage en behandling med myregift rettet mod de almindelige myrer tidligt på sæsonen. På denne måde kan man med succes forhindre, at flyvemyrerne dukker op i stuen, køkkenet eller andre steder i huset.

Myrebekæmpelse

Hver sommer investerer mange mennesker i myrelokkedåser og sprays mod myrer, men disse løsninger er ofte kortsigtede og ikke altid effektive, især mod myrer under gulvet. Der er stor forskel på de forskellige typer af insektgifte og myregifte, som kan købes i håndkøb.

Nogle myremidler er designet til at give en øjeblikkelig “knock-down” effekt og indeholder typisk permethrin. Disse kan være effektive mod myrer, men kun mod de individer, der direkte kommer i kontakt med giften, mens den stadig er aktiv – ofte kun et par minutter. Derfor er det næsten umuligt at forvente et effektivt resultat mod et myrebo under gulvet, da myrerne ikke lever længe nok til at bringe giften tilbage til boet, før de dør. Andre myremidler har en længere virkningstid og kan derfor være mere effektive til at håndtere et myreproblem.

De få produkter, der stadig er tilgængelige i håndkøb, er generelt ikke stærke nok til at tackle større myreproblemer. Høje afgifter på myregift og andre pesticider betyder også, at det hurtigt kan blive dyrt at eksperimentere med forskellige løsninger, i stedet for at vælge den mest effektive løsning fra starten.

Hos Chrisal har vi den erfaring og viden, der skal til for at opnå en effektiv myrebekæmpelse. Kontakt os i dag og bliv kvit med myrerne.

Det er ofte ikke hensigtsmæssigt at anvende myrelokkedåser, når man tager i betragtning, at et myrebo kan rumme op til 12.000 myrer. Myrelokkedåser kan måske håndtere et mindre, afgrænset problem, men de vil aldrig kunne fjerne myrer under gulvet, uanset hvad emballagen lover. Der findes også en række husmorråd til bekæmpelse af myrer, herunder kanel og kogende vand. Disse metoder kan faktisk vise sig at være mere effektive end de gifte, der sælges i håndkøb.

 

Kanel fungerer primært som et afskrækningsmiddel – et såkaldt repellent – og vil derfor kun flytte myrerne fra et sted til et andet i stedet for at udrydde dem. Kogende vand kan være effektivt udendørs, da det siver ned i jorden og dræber myrerne, men kun i det øverste jordlag. Det er vigtigt at huske på, at myreboet ofte befinder sig flere meter nede, hvor kogende vand ikke når ned.

Biologi og myre adfærd

Myrerne søger primært efter søde stoffer i naturen og hjemmet. De mest almindelige myrer, som generer os henover sommeren, kaldes “sorte havemyrer”. Spildt saftevand eller sodavand er altid et sikkert trækplaster for disse myrer. De tiltrækkes også af opvaskemaskiner og brusekabiner, da myrer har et dagligt behov for væske, som skal dækkes.

Flyvemyrer, som er bevingede hunner, ses oftest nogle uger i højsommeren, hvor de kan synes at invadere store dele af huset. Dette skyldes, at hunner og hanner fra myreboet kommer frem for at formere sig. Efter parring søger de tilbage til boet igen, men perioden indtil da kan virke ulidelig på grund af det enormt høje antal flyvemyrer.

Flere oplever også at have myrer om vinteren, såkaldte vintermyrer. Dette skyldes, at der findes et myrebo under huset, som er isoleret fra kulden af varmerør under gulvet. Når invasionen af myrer er overstået, søger de tilbage til boet igen.

Flyvemyrer ses normalt nogle uger i højsommeren, hvor de nærmest kan invadere store dele af huset. Grunden til den korte periode med flyvemyrer skyldes, at hunner og hanner fra myreboet kommer frem for at formere sig. Når dette er sket, søger de så tilbage til boet igen. Men perioden indtil da, kan være ulidelig, da antallet af flyvemyrer kan være helt abnormt. Flyvemyrer er bevingede hunner – altså myrer med vinger. Når denne invasion af myrer er overstået, søger de tilbage igen. Flere oplever også at have myrer om vinteren (vintermyrer), hvilket skyldes at man har et bo under huset, hvor myrerne er isoleret fra kulden pga. varmerør under gulvet.

FAQ – efter behandling

Lad os lige tage de mest stillede spørgsmål

Intet her

Ja, det er som det skal være ! Det skyldes, at midlet vi anvender skal bringes ned i myreboet, hvor midlet – via andre myrer – skal inficere de øvrige myrer nede i boet. Midlet mod myrer vi anvender kaldes for mikrokapsler. De kan ikke trænge igennem myrernes ægkapsler, men har en lang levetid på op til 2 måneder. Det betyder, at så snart nye myrer udklækkes, vil de komme frem og komme i kontakt med aktivstoffet, der hedder deltamethrin. Således er processen med henblik på at bryde livscyklus i gang. Denne proces kan tage op til 3 uger at bryde livscyklus. Derfor skal man have tålmodighed i denne periode, da det ikke nytter at sprøjte mere gift mod myrerne. Er det mere end 3 uger siden, man har fået behandlet – og fortsat har myrer, så skal vi ud at efterbehandle. Det har været svært at holde myrerne nede i denne sæson, da det ustadige vejr gør, at myrerne nærmest kommer i stød – og ved hvert vejrskift, er det som om, at en ny myre sæson begynder. Midlet virker således ikke 100% efter hensigten, som når vi har en lang varmeperiode i træk, hvor æggene udklækkes i jævne intervaller.

Flyvemyrer lever helt sit eget liv. Det er de bevingede hunner, der kommer frem fra boet, der ligger under gulvet / huset. Disse flyvemyrer kommer gerne frem 1-3 uger om året i juli / august. Selvom vi har behandlet, så betyder det derfor ikke, man kan undgå disse flyvemyrer. Især ikke, hvis behandlingen mod myrer er sket midt i sæsonen. Er man tidligt over myrerne, kan man med held undgå flyvemyrer.

Man må gerne støvsuge og gøre rent ude midt på gulvet, men man skal holde sig 15-20 cm. fra panelerne ved ydermuren, da man ellers støvsuger kapslerne op – og dermed reducerer effekten af behandlingen med op til 50% ved hver støvsugning. Man skal derfor vente med at støvsuge ved panelerne i 12-14 dage efter vores myrebekæmpelse. Man kan med fordel feje de døde myrer væk fra panelerne og støvsuge dem op.

Det er et godt spørgsmål, da myreproblemer ofte har en del med vejret at gøre. Flere af vore kunder får myrebehandling, og ser først myrer igen 5-6 år senere. Andre har myrer hver sæson, hvor de kommer frem nærmest på samme tid hvert år. Men langt de fleste af vore kunder skal have behandlet flere gange om året, for at holde problemet nede. Hvis vi har en sommer med ustadigt vejr og en del nedbør, betyder dette, at det er sværere at løse problemet med bare en enkelt behandling. Derfor kan det være en fordel at have en serviceaftale på myrebekæmpelse.

 

Intet her

Det er som udgangspunkt ingen garanti for at blive fri for flyvemyrer, selvom man har fået udlagt myregift i huset. Det kan skyldes, at behandlingen er sket for sent i henhold til boets udvikling, hvorfor man ikke har nået at eliminere et myrebo under huset. Så jo tidligere der behandles – des større er chancen for at undgå flyvemyrer i huset.

Nej ! Nuvel, der er tale om gift. Hverken myregift eller andre gifte er gode for helbredet. Men netop denne gift, vi anvender er godkendt til brug indendørs, da aktivstoffet ( deltamethrin ) er indkapslet. Således undgår man, at der findes sprøjtestøv med mikropartikler rundt i luften, man kan trække ned i luftvejene. I værste fald kan man ved berøring opleve nogle hudgener, hvis man gnider sig i øjnene. Det er ikke giften, der forårsager dette, men modhagerne der hæfter sig fast i underlaget, der kan give disse gener. Det er dog yderst sjældent, at det sker, da vi kun behandler helt ude langs panelerne, hvor man sjældent kommer i kontakt med giften.

Ved bekæmpelse af myrer i huset og udenfor anvender vi såkaldte pesticider – altså gift mod myrer.  Nedenfor findes produktdatablade ( sikkerhedsdatablade ) på de midler, der anvendes:

Bayer myregift ( Partix ) – Myregift – Sikkerhedsdatablad

Bayer myregift ( Gel ) – Myregift indendørs – Gel

Viden om myrer

Når myrer trænger ind i huset, er det en naturlig reaktion for mange at haste til nærmeste byggemarked for at købe midler mod myrer, såsom lokkedåser. Desværre lever resultatet ofte ikke op til forventningerne.

For det første er der stor forskel på de midler mod myrer, der findes i håndkøb, og den, som professionelle skadedyrsbekæmpere anvender. Effektiviteten af et middel afhænger i høj grad af dets aktive stoffer. Derfor er det ikke sikkert, at en insektgift designet mod fluer også virker effektivt mod myrer.

De fleste produkter, der sælges i detailhandlen, såsom byggemarkeder, indeholder ofte kun en meget lille mængde af det aktive stof. For eksempel har produkter som Baythion til udvanding mod myrer et reduceret indhold af aktivstoffet, og behandlingen skal gentages flere gange for at opnå en mærkbar effekt – hvis overhovedet nogen. Gentagne behandlinger kan derfor blive en dyr affære, især hvis man også kæmper med myrer i græsplænen. Desuden er mulighederne for at købe effektive myregifter blevet temmelig begrænsede i Danmark på grund af stramme restriktioner.

Advarsel

Som i alle andre håndværkerbrancher, skal man være agtpågiven, når man søger markedet for gode tilbud og priser. Det gælder især myrebekæmpelse, hvor man vil invitere fremmede ind i sit hjem og sprøjte med gift – især hvis man har børn. Vi anbefaler altid at De vælger en virksomhed der besidder et sprøjtecertifikat. Dette certifikat er som forbruger Deres sikkerhed for, at De kan være tryg omkring gift og myrebehandlingen. Kan tilbudsgiveren ikke fremvise dette, så bør De finde en anden autoriseret skadedyrsbekæmper.

Vi hjælper dig af med myrer.
Alle hverdage: 08:00 - 22:00.