Skadedyrsbekæmper – Autoriseret – Med landsdækkende service

Brug altid en autoriseret skadedyrsbekæmper – der kan bevise sin autorisation !

Autoriseret skadedyrsbekæmpelse - sprøjtecertifikat

Chrisal Skadedyrsbekæmper A/S har erhvervet sprøjte-certifikat – Deres sikkerhed for fagligt korrekt skadedyrsbekæmpelse. Klik på billedet for at se større størrelse.

Autoriseret rottebekæmpelse - rottecertifikat

Skadedyrsbekæmper – Chrisal Skadedyrsservice A/S har erhvervet autorisation til rottebekæmpelse. Klik på billedet for at se større størrelse.

Sprøjtecertifikat – Deres sikkerhed for en sikker skadedyrsbekæmper

Chrisal A/S har uddannet sig og erhvervet sprøjtecertifikat, så De som kunde kan føle Dem i trygge hænder.

Vi er bevidst om, at gift og mennesker ikke klinger lige godt i alles ører. Men med den korrekte uddannelse i form af sprøjtecertifikat har vi gjort vores til at De altid er sikker på en kompetent og korrekt behandling.

Sikker rottebekæmpelse – med autoriseret giftudlægning

For overhovedet at kunne foretage rottebekæmpelse som skadedyrsbekæmper, skal man have gennemgået en uddannelse via miljøstyrelsen. Det gælder også adgang til bekæmpelsesmidler mod gnavere.

Certifikatet betyder således, at man som autoriseret må bekæmpe rotter via giftudlægning med ædegifte, drikkegifte og for enkelte (også Chrisal A/S) trædegifte.


 
Sprøjtning mod skadedyr – som erhvervsmæssig skadedyrsbekæmper

Vi behandler årligt mange private hjem, hotelværelser, daginstitutioner, bagerier, storkøkkener m.m. Altså med andre ord omgivelser der er i direkte eller indirekte kontakt med mennesker og fødevarer.

Ved sprøjtebehandlinger kan det ikke undgås, at midlet flourerer rundt i omgivelserne. Men med den korrekte viden omkring udlægning, fareforhold og midler minimerer man risici for utilsigtede skader på miljø, mennesker og ejendele.

Det er underligt nok fra miljøstyrelsens side endnu ikke et krav, at der er pålagt som minimumkrav om, at man som skadedyrsbekæmper / desinfektør kræves et certifikat, der giver forbrugeren tilsagn om, at man er i sikre hænder og skadedyrsbekæmper der kender regler, sikkerhedsforanstaltninger samt forholdsregler ved udlægning – og ikke mindst præparaternes virkemetode. Alt andet må anses som etisk ukorrekt og forbundet med visse risici.

Gasninger – kræver M/X-bevis

Ved gasning af fx muldvarpe & mosegrise kræves der et helt specielt certifikat for at udlægge gassen (phosphorbrinte).

Uden certifikat er det i princippet helt umuligt for en skadedyrsbekæmper at udlægge eller bare komme i kontakt med denne gas.

Certifikatet sikrer at serviceteknikeren er opmærksom på visse risici som opbevaring, sikkerhedsafstand samt udlægning. Certifikatet kaldes et M/X-bevis.

Bekæmpelse af rotter med gift

Bekendtgørelsen omkring rottebekæmpelse er noget indviklet og decideret forkert. Men går i store træk ud på at man som autoriseret firma gerne må bekæmpe rotter, hvis der er tegnet en sikringsaftale inden et akut angreb.

Har man fået rotter, skal man henvende sig direkte til sin hjemkommune, såfremt man ikke har en sikringsaftale hos et privat skadedyrsbekæmper i forvejen.

Som autoriseret firma må vi naturligvis gerne bekæmpe rotter. Bare ikke hos dem der ikke vidste de ville få rotter. Heller ikke selv om det er mellem jul og nytår eller i weekenden !

Så ”enkle” er reglerne ! Har man ”mus i knæet”, så har man frit sygehusvalg. Har man rotter på loftet – så har man intet valg! Det er desværre ikke en dårlig vittighed…


Pas på med uautoriseret skadedyrsbekæmper eller mangelfuld skadedyrsbekæmpelse.

Det bør være almindelig sund fornuft at man som forbruger altid kontrollerer sin tjenesteudbyder. Specielt når det gælder ydelser forbundet med visse risici, der kan afstedkomme fare for mennesker og miljø.

Det er almindelig kendt, at der på tværs af alle brancher findes firmaer, der springer over, hvor gærdet er lavest. Det afspejles typisk i form af særdeles gunstige priser, der ligger væsentlig under markedsniveau.

Benytter man sig af et ikke-autoriseret firma findes der flere risici, man skal være opmærksom på. Det er klart, at disse firmaer ikke har dygtiggjort sig på de krævede områder, og derfor ikke kan forventes at have speciel viden omkring korrekt udlægning samt giftenes opbygning og virkemåder.

Hvis uheldet er ude man risikere at stå uden forsikring, da det ikke er muligt at forsikre et firma, der foretager ulovlig bekæmpelse – eller mangelfuld certificeret bekæmpelse.

Spørg derfor altid inden De bestiller og forlang dokumentation hos udbyderen!