Autoriseret skadedyrsbekæmper – Med landsdækkende service

Brug altid en autoriseret skadedyrsbekæmper – der kan bevise sin autorisation!

Chrisal Skadedyrsbekæmper A/S har erhvervet sprøjtecertifikat – Deres sikkerhed for fagligt korrekt skadedyrsbekæmpelse. Klik på billedet for at se større størrelse.

 

Skadedyrsbekæmper – Chrisal Skadedyrsservice A/S har erhvervet autorisation til rottebekæmpelse.

Elis Danmark A/S overtager Chrisal Skadedyrsservice A/SSprøjtecertifikat – Deres sikkerhed for en sikker skadedyrsbekæmper

Chrisal A/S har uddannet sig og erhvervet sprøjtecertifikat, så De som kunde kan føle Dem i trygge hænder.

Vi er bevidst om, at gift og mennesker ikke klinger lige godt i alles ører. Men med den korrekte uddannelse i form af sprøjtecertifikat har vi gjort vores til at De altid er sikker på en kompetent og korrekt behandling.

For overhovedet at kunne foretage rottebekæmpelse som skadedyrsbekæmper, skal man have gennemgået en uddannelse via miljøstyrelsen. Det gælder også adgang til bekæmpelsesmidler mod gnavere.

Certifikatet betyder således, at man som autoriseret må bekæmpe rotter via giftudlægning med ædegifte, drikkegifte og for enkelte (også Chrisal A/S) trædegifte.

Vi behandler årligt mange private hjem, hotelværelser, daginstitutioner, bagerier, storkøkkener m.m. Altså med andre ord omgivelser der er i direkte eller indirekte kontakt med mennesker og fødevarer.

Ved sprøjtebehandlinger kan det ikke undgås, at midlet flourerer rundt i omgivelserne. Men med den korrekte viden omkring udlægning, fareforhold og midler minimerer man risici for utilsigtede skader på miljø, mennesker og ejendele.

Det er underligt nok fra miljøstyrelsens side endnu ikke et krav, at der er pålagt som minimumkrav om, at man som skadedyrsbekæmper / desinfektør kræves et certifikat, der giver forbrugeren tilsagn om, at man er i sikre hænder og skadedyrsbekæmper der kender regler, sikkerhedsforanstaltninger samt forholdsregler ved udlægning – og ikke mindst præparaternes virkemetode. Alt andet må anses som etisk ukorrekt og forbundet med visse risici.

Ved gasning af fx muldvarpe & mosegrise kræves der en helt specielt autorisation for at udlægge gassen (phosphorbrinte).

Uden autorisationen er det i princippet helt umuligt for en skadedyrsbekæmper at udlægge eller erhverve denne gas

Autorisationen sikrer at serviceteknikeren er opmærksom på visse risici som opbevaring, sikkerhedsafstand samt udlægning. En sådan tilladelse / autorisation erhverves som en G1- Autorisation via Miljøstyrelsens undervisning.

Bekendtgørelsen omkring rottebekæmpelse er noget indviklet og i flere tilfælde ikke hensigtsmæssig. Men går i store træk ud på at man som autoriseret firma gerne må bekæmpe rotter, hvis der er tegnet en sikringsaftale el. skadedyrssikring inden et akut angreb sker.

Har man fået rotter, skal man henvende sig direkte til sin hjemkommune, såfremt man ikke har en sikringsaftale el. rottesikring hos et privat skadedyrsbekæmper i forvejen.

Som autoriseret firma må vi naturligvis gerne bekæmpe rotter. Dog ikke, hvis det er indenfor kommunens åbningstid. Udenfor åbningstid skal man selv betale for rottebekæmpelse – og kan få det gjort hos en privat skadedyrsbekæmper.

Uden en sikringsaftale mod rotter, er man altså bundet op på nogle faste regler, der betyder at man ikke har frit valg. Men derimod er underlagt den kommunale rottebekæmpelse – uanfægtet om den fungerer eller ej.

Effektiv og diskret service – Altid

Vi yder altid hurtig og professionel rådgivning og skadedyrsbekæmpelse.

Ordretelefon - Åben alle ugens dage fra kl. 08.00 - 22.00. Vi beskytter hele Danmark.