Væggelus

Væggelus – sådan bekæmpes de – med eller uden gift.

Væggelus ( bedbugs ) – de sikre tegn

Væggelus er stadig oftere et oftere forekommende skadedyr i danske hjem, hoteller og andre steder, hvor der overnattes. Derfor kan man med rette kalde dem endnu et årtis skadedyrsplage.

Destinationer som London, Milano, Rom, Berlin m.fl. er i høj grad plaget af væggelusangreb. Har man været her, er chancen for at bringe væggelus med hjem fra ferie overvejende stor.

Tegn på væggelus kendes oftest ved, at man vågner med væggelus bid på arme, ben, lænd og i maveregionen. Et væggelus bid er kendetegnet ved 2-3 stik tæt ved hinanden, hvor væggelus afleverer giften via et bid og suger blod fra et andet bid. Dette insektbid er et dobbeltbid og kan kun ses gennem en lup. De enkelte bid ses på en række eller klynge i det samme område på kroppen – oftest 3-5 bid ad gangen.  Som udgangspunkt er det arme, ben & lænd, hvor man først bliver bidt – oftest angriber de først kvinder og børn, da huden her er tyndere.  Væggelus bid kan være forholdsvis smertefulde og kan medføre flere følgegener. Nældefeber som følge af væggelusbid er ikke sjældent, hvis man er angrebet af væggelus.  Vi har samlet en række billeder af væggelus her, der kan gøre det lettere at bestemme, hvilke bid der kan være tale om.

Sengelus …

…( som de også kaldes ) lever for det meste i og omkring sengemiljøet – deraf navnet.

Vender man sengen ( især boksmadrasser ), kan man ofte se ekskrementer fra væggelus i hjørner og kanter i form af små sorte prikker, hvis angrebet har stået på i flere uger.

Sengelus er letgenkendelige, da de bliver på størrelse med en æblekerne – som fuldvoksen. Farven varierer fra lysebrun til mørkebrun ( afhængig af, om de lige har suget blod ) med tværgående riller på rygskjoldet.

Sengelus bringes normalt hjem via hotelbesøg, udlandsrejser eller overnattende gæster, der har været i kontakt med væggelus. Typisk spreder væggelus sig herefter fra kufferter og anden bagage til sengemiljø og derefter videre i ejendommen / boligen via rørgennemføringer, elektriske inst. og derefter igen evt. videre til en ny lejlighed, hvis der er tale om sådanne.

I ”gamle dage” var problemet så stort, at man gassede hele ejendomme i det indre København, for at holde problemet nede. I dag er bekæmpelse af sengelus langt mere human og dermed mindre generende at gennemleve.

Er der for meget at læse ?

Så klik på videoen nedenfor og se / hør om vores behandling & priser m.v. – Kort fortalt på et par minutter

Vær obs på at priser kan være ændrede siden optagelsen.

Væggelus beskrivelse tegn og symptomer

Væggelus – (Cimex lectularius)

Væggelus – bekæmpelse / behandling

Bekæmpelse af væggelus udføres næsten altid af fagfolk, da det ellers kan være en særdeles langsigtet – omend umulig – ”fornøjelse” at blive dem kvit. Derudover kan man i lejligheder ansvarliggøres for evt. spredning. Det er derfor vigtigt, at man reagerer hurtigt, når man har fået væggelus i hjemmet. I mere end halvdelen af vore udrykninger sker disse alene på mistanke om væggelus, da det er almindeligt kendt, at jo hurtigere reaktion – des lettere forløb og hurtigere vellykket bekæmpelse.

Det er derfor en meget dårlig idé at være ”gør-det-selv-geni” med pesticider! Har man ikke forstand på aktivstoffer og resistens, risikerer man at opbygge en resistens blandt væggelusene. I sådanne tilfælde kan det blive en rigtig dyr fornøjelse. Man risikerer dermed, at skulle leve med væggelus, indtil der opfindes og godkendes et præparat væggelus ikke er resistente imod!

Bekæmpelse af væggelus skal foretages af flere omgange med indtil 14-21 dages intervaller. Selve behandlingen foretages med såkaldte mikrokapsler, der er langtidsvirkende – men nogenlunde lugtfri og ikke giver anledning til gener eller andre risici for ejendommen beboere.

Er man ”i væggelusbehandling”…

…er der nogle retningslinjer der skal følges, således man ikke spreder problemet til andre boliger. Man er ikke spedalsk, fordi man har væggelus, men det er vigtigt, at man ikke inviterer overnattende gæster – eller ligefrem selv overnatter andre steder. Hvis dette ikke er muligt, skal man altid sørge for at pakke sine kufferter ud – udendørs, hvor tøj og tasker nøje gennemses. Herefter skal al bagage direkte i vaskemaskinen eller fryser. Skal man overnatte ude – er det omvendt rækkefølge. Husk – man kan ikke vaske eller fryse sig ud af et væggelusangreb. Kun levende insekter og væggelusæg i tøj kan elimineres med + 60 gr. el. frost i 3 døgn ved minus 18 gr.  Det er derfor direkte forkert vejledning, når man pålægger angrebne hjem at vaske alt tøjet.  Effekten er ringe og helt uden nævneværdig effekt – samt særdeles uudholdelig for alle hjemmets beboere.

Væggelusbekæmpelse

…består af 3 behandlinger med 2-3 ugers interval.

Prislejet for alm. lejligheder / boligareal ( indtil 80 m2 ) ligger normalt på kr. 3 x 1.566,- + moms ( kr. 6.029,- ).

 • 81 – 180 m2                       3 X kr. 1.566,- + moms ( 6.029,- )
 • 181 – 240 m2                     3 X kr. 1.800,- + moms ( 6.750,- )
 • Indtil 290 m2                      3 X kr. 2.000,- + moms ( 7.540,- )

Man kan således være hjemme i forbindelse med bekæmpelse.  Det er dog vigtigt at understrege, at man ikke kan stikke af fra sengelus. Det er derfor vigtigt, at man opholder eller sover i de pågældende værelser, hvor der er konstateret bedbugs ( som de kaldes på engelsk ), da man ellers bremser deres livscyklus og besværliggør selve bekæmpelsen.  Dette gælder også, hvis man sover ( eller søger “tilflugt” ) andre steder i huset, da man herved spreder dem uhensigtsmæssigt rundt.

Det er ikke altid nødvendigt at behandle alle lejligheder i en opgang, hvis der er tale om angreb i en lejlighed. Dette er dog forudsat, at der ikke tale om et “ældre” og dermed omfattende væggelusangreb

HUSK – KUN CHRISAL GIVER GARANTI !

NYT NYT NYT

Nu kan vi tilbyde varmebehandling mod enkelte inficerede rum. Ingen gift – hurtigt resultat. Ring og hør mere om priser m.v.

Tilbage til Skadedyrsoversigten

Væggelus – biologi / adfærd

Væggelusen tilhører tægefamilien. Det betyder bl.a., at de lever af blod, hvilket gør dem til en naturlig fjende i boligen – og dermed helt berettiget som skadedyr ( måske næsten det værste ). De er nataktive og søger derfor føde ( blod ) om natten, hvor de har lettere ved at komme til værten ( sovende mennesker ). Livscyklus består af 5 stadier i det ca. 1 år lange liv. Fra æg til nymfe til voksen væggelus. Det tager blot 5 uger fra ægstadie til blodsugende insekt. Gennem livscyklus kan væggelus lægge op til 500 æg. Æggene lægges i revner og mørke sprækker, hvor de sidder beskyttet og er nærmest umulige at komme til, hvorfor man ikke kan rengøre sig ud af et væggelusproblem.  Ved hvert stadieskift har de behov for blod / føde.  Findes der ingen fødekilde eller er temp. for lave kan cyklus sættes i bero, indtil der findes en vært eller vilkårene er bedre.  Jo flere værter – des flere sengelus og dermed spredning.  Der findes et særdeles godt opslagsværk, hvor man hente al opdateret viden omkring sengelus – læs den store væggelusguide her…

Væggelus hvor kommer de fra ?

Det er et naturligt spørgsmål, men også ganske vigtigt at få afdækket, da det gælder om at få bremset spredningen.  De stammer fra det gamle Ægypten for adskillige tusinder år siden, hvor de siden har været almindelig kendte gæster. Nogle verdensdele værre end andre.  Da de efterhånden har fået taget på den vestlige verden, er de således også blevet et kendt problem som flere og flere har gjort tiltag for at bekæmpe – med større eller mindre succes.

Bedbugs har grundlæggende intet med dårlig hygiejne at gøre.

De spreder sig fra en kilde ( f.eks. hotelværelse eller vandrehjem ) til gæsternes baggage, hvor man bringer bedbugs med hjem.  Det kan også være i lufthavnen, hvor mange tusinder af kufferter dagligt opbevares samme sted.  Andre veje bedbugs kommer ind i hjemmet, kan være at de spreder sig videre ved. f.eks. i institutioner el. sportstasker, der står ved siden af andre tasker. Sådan bliver det ellers ved og ved – og har gjort det i mange år.

Vil problemet med bedbugs nogensinde få en ende ?

Isoleret set kan man antage at f.eks. væggelus bekæmpelse i København med den rette viden og de rette bekæmpelsesmidler bør være til at overse. Men holder man det op imod et land som Indien med en mia. indbyggere, der har 270 mio. rejsende om året, så ser det ikke ud til at skulle stoppe foreløbigt.

Hvad er væggelus ?

Hvad er væggelus – og hvad kommer fra væggelus fra ?

vaeggelus-hvad-er-det-og-bider-de-?

Hvad er væggelus ( også kaldet bed bugs i teksten ) egentlig, bliver vi ofte spurgt af vore kunder, når de ringer med væggelusbid eller loppebid.

Som oftest er det svært at vejlede og artsbestemme ud fra væggelus symptomer som bid. Specielt hvis der er tale om et nyt angreb. Derfor får mange kunder behandlet ud fra mistanken, da man oftest kan udelukke insektbid som myg eller lopper.

Helt fra bunden og helt elementært…

 • Bed bugs er en tæge, der lever af blod
 • Bed bugs lægger op til 30 æg ad gangen
 • Bed bugs er et nataktivt insekt
 • Bed bugs bliver op til 1 år og har 5 stadier igennem livscyklus
 • Bed bugs kan overleve flere måneder uden vært ( føde )

Nu er den grundlæggende “væggelus wiki” nogenlunde på plads, og vi kan udvide læren lidt om, hvordan man forebygger væggelus med hjem fra ferie og dermed hvor kommer væggelus fra…

Først og fremmest – lad være med at sammenligne alm. lus eller boglus med væggelus.  Det er kun ordet “lus”, de har til fælles.  De sidder derfor hverken i tøj eller hår – og man kan derfor ikke fragte dem rundt på kroppen.

Men hvad er væggelus så egentlig ?

Som ovenfor nævnt er de i tægefamilien.  At nærværende indlæg overhovedet har sit eksistensgrundlag, skal ses i lyset af, at når man har væggelus med hjem fra ferie, så er det første gang man stifter kendskab med dette ubehagelige skadedyr.  Vi har lært at leve med myg og til dels lopper.  Dem kender vi jo.  Men væggelusen, der også kaldes sengelus har eksisteret i millioner af år tilbage fra det gamle Ægypten. Ligesom de har været en plage herhjemme i efterkrigstiden, hvor hele lejlighedskomplekser blev gasset jævnligt.  Så den ældre generation herhjemme kender dem ganske godt.

Men…

i forbindelse med vor stigende rejselyst i takt med lavere flybilletpriser og jagt på nye destinationer er vi også kommet i nærkontakt med disse steder, hvor man dagligt lever med væggelus.  Dette som en naturlig konsekvens af at det samme mønster også er gældende for andre lande, der ligeledes rejser ud i verden.  Groft sagt, så blander man blod med disse rejsende – primært på hoteller. Som en anden pandemi spredes bedbugs således rundt og tilbage i vore trygge omgivelser.

Således er forklaringen på, væggelus – hvor kommer de fra. Een ting er, at man kan leve med at få sin weekendferie i London ødelagt. Men når man så har fået væggelusene i hjemmet, og konen og børnene bliver bidt, så er de flestes tolerancetærskel overskredet.

Vaeggelus-bid-paa-ben

Primært fordi man forbinder bedbugs med skadedyr – og skadedyr har jo automatisk noget med hygiejne at gøre !?  Lad det være sagt med det samme… God hygiejne og et rent hjem, betyder ikke, at man ikke kan få væglus – ligesom uhygiejniske hjem ikke har større chance for bed bugs.  Væglus lever af blod – ikke af omgivelserne.  Man kan dog med rette sige, at hvis man ikke får iværksat en væggelus bekæmpelse, så er det på grænsen til dårlig hygiejne.

Hvad gør væggelus ?

Som ovenfor nævnt, så er den primære og altoverskyggende gene – at de bider.  Men følgerne i forbindelse med væggelus bid er ofte værre – end selve biddene.  Man sover ikke trygt om natten, når man har væggelus.  Uanset om man er i behandling, så tager det lang tid at bekæmpe væggelus – eller sengelus som vel egentlig er den rette betegnelse.  Således ødelægger man langsomt sin dagsrytme, der igen går udover humøret og ens overskud.  Selv for faguddannede findes der udfordringer i form af bekæmpelse af væglus.  Det kan være resistens, men også at…

folk forsøger at “gemme” sig eller flygte fra soveværelser,

…hvor væggelusene først blev opdaget.  Det betyder blot, at man flytter problemet rundt i boligen og behandlingen således blive langt sværere at håndtere for skadedyrsbekæmperen.  Igen – så betyder det, at hvis man har et væggelusproblem, så findes der en række forholdsregler, man skal tage sig i agt for, for ikke at sprede problemet til andre hjem.  Det er desværre ikke uset, at det i særlige tilfælde kan tage flere måneder at blive væggelus kvit.  En del af forklaringen kan være en forkert behandlingsmetode.  Derfor skal det understreges, at man skal tage sig i agt for at skadedyrsfirmaet, man vælger at give opgaven –

skal give garanti – og dermed en fast pris !

Får man ikke stillet denne garanti, så find hellere et andet – og mere troværdigt – tilbud.

Vi kan tilbyde 3 behandlinger med garanti fra kr. 6.029,- ( alt.inkl. ).

De kan bestille os direkte online her…

 

Hvis De vil vide mere om disse blodsugende insekter, har vi lavet væggelushåndbogen hvor man finder alt, der er værd at vide om bedbugs.

Der findes efterhånden en del nye firmaer på markedet, der tilbyder rene spotpriser på væggelusbekæmpelse som ovenstående. Enkelte af disse virksomheder er end ikke i besiddelse af nogen form for autorisation eller er sprøjtecertificeret. For Deres egen sikkerheds skyld, bør De derfor altid sikre Dem, at De benytter et firma som har sprøjtecertifikat.  På linket kan De se, hvordan certifikatet, skal se ud.  Dette er Deres bedste sikkerhed for, at der ikke sker utilsigtede forgiftninger i Deres hjem – og naturligvis at der er tale om autoriseret og korrekt behandling.

Væggelus symptomer

Symptomer på væggelus kan være svære at vurdere med 100% sikkerhed – med mindre har fundet et håndgribeligt bevis i form af insektet. Vi hører mange forskellige oplevelser fra kunder, der mener at have været angrebet af væggelus, selvom symptomerne ikke læner sig op af de typiske tegn på væggelus.

De typiske tegn på væggelus er følgende:

 Insektbid på arme & ben – primært hos kvinder & børn i begyndelsen

 Insektbid om natten – kun om natten ( hvor man ligger stille )

 Flere bid i en klynge eller på en stribe ( 3-4 bid på en stribe )

 se eks. her…

 Bid der løbende forværres eller hæver op i løbet af 12-36 timer

 Insektbid hvis man ikke har husdyr ( hund/kat )

 Insektbid der udvikler sig til nældefeber/blistre

 Udeblevne insektbid ved skiftende soveplads

 Hjemkomst fra ferie/hotelophold, hvor man har fået insektbid

 Synlige tegn på ekskrementer i bundramme på seng

 se eks. her…

Fund af levende / døde sengelus / bed bugs eller tomme rygskjold

Ovenstående er blot et udsnit af de mest almindelige symptomer på væggelus.

Men ser man kun ud fra bid, man mener stamme fra væggelus, kan det være svært at give en 100% diagnose, da folk reagerer forskelligt på væggelus bid / stik.  Nogle mennesker kan ikke bære tanken om, at de har væggelus og bestiller derfor bekæmpelse af væggelus – udelukkende ud fra mistanken ud fra devisen ” better safe – than sorry”.

Hvis man vil være sikker på hvilket insektbid, der er tale om…

…anbefaler vi en hudlæge.  Det er dog desværre ikke sikkert, at alle hudlæger kender symptomer på væggelus – er vores erfaring fra flere kunder, der er blevet misinformeret, og dermed og fejldiagnosticeret og således fejlbehandlet.  Men det er helt karakteristisk at væggelusbid sidder i grupper og hver bid – består af 2 stik.  Dette kan ikke ses med det blotte øje.  Men tager man en lup, bør man i et nyt væggelusbid kunne se to stik lige ved siden af hinanden.  Det ene væggelusstik er hvor den bedøvende gift er lagt, det andet er stikket, hvor blodet suges op.  Kun væggelus bider på denne måde.

vaeggelus-symptomer-ses-efter-bid

Væggelus – Hvad siger loven ?

Sengelus lovgrundlag findes ikke specifikt.  Den gældende lov, man som lejer skal læne sig op ad hedder “lovgrundlag om skadedyr i ejendomme“.  Linket er en generel lov om skadedyr i ejendomme – specifikt udlejningsejendomme, da lejere ofte kan komme i klemme, hvis man har fået skadedyr – herunder væggetøj.

Desværre er det ofte således, at lejer og udlejer sjældent er enige, når der er væggelus i et lejemål.  Det er forståeligt set fra begge parter.  Nu har sengelus ingen nummerplader.  Man kan derfor ikke med 100% sikkerhed påpege, at den enkelte lejer er skyldig i at have taget dem med hjem.  Men holder man sig teksten i lovgrundlaget, så er dette i og for sig ligegyldigt.  Som lejer skal man betale for at få fjernet sengelusene – eller andre skadedyr for dens sags skyld.

Det er udlejerens ansvar ( og interesse )…

…at holde sin egen ejendom fri for skadedyr – herunder også sengelus.   Men men men – ingen problemstillinger, uden tvister.  Udlejeres profit ligger i lejeindtægter – og ikke vedligeholdelse !  Derfor er det forståeligt, at udlejer kan finde det urimeligt at skulle dække udgifter, der direkte er forårsaget af lejere, som f.eks. sengelus.  Ofte er det helt indlysende, hvem der er skyldig i at have bragt sengelus ind i ejendommen.  Derfor ser man oftere og oftere at lejekontrakter har indbyggede klausuler.  I disse hvor eks. lejer har ansvaret for indvendig vedligeholdelse, eller mere specifikt – skadedyr.  Flere og flere udlejere kræver en decideret væggelusattest, der kan dokumentere, at man ikke medbringer væggelus ind fra sin tidligere bopæl.  Bor du til leje, så læs din lejekontrakt grundigt igennem.

Vaeggelus-i-sengen-giver-stik-og-bid-her-paa-ryggen

Sengelus….

….spreder sig med lynet hast og jo større antal væglus – des større spredning og dermed sværere at bekæmpe dem i ejendommen.  Derfor må det absolut være i udlejers interesse at få bekæmpet problemet, inden hele ejendommen er angrebet.
Sengelusene SKAL bekæmpes og bekæmpelse bør foretages af prof. skadedyrsbekæmpere med sprøjtecertifikat.  Det er ikke nok, at der kommer en vicevært eller en udlejer med en spraydåse, da dette kun forværrer problemet.

Findes der ingen klausuler i den gældende lejekontrakt, må det anbefales, at man bør rådføre sig med en advokat, der kan varetage ens sag.  Dels fordi man kan blive ansvarliggjort, hvis problemet spreder sig til resten af ejendommen – og dels er det ikke gratis at få behandlet mod skadedyr som disse.

Væggelus – reaktioner

Reaktioner efter bedbugs ( mentale ) kan lyde helt vanvittigt.  Men alle der har haft væggelus inde på livet kan sikkert nikke genkendende til at det påvirker på flere parametre jf. nedenstående beskrivelser og reaktioner efter bedbugs.

Overordnet set handler det om, at alle mennesker behøver søvn i større eller mindre omfang.  Får man ikke den søvn, kroppen behøver, påvirker det hjernen og dermed humør og overskud.

Vaeggelus-reaktioner-og-bivirkninger. udslaet

Når man lægger hovedet på puden, ved man, at man ikke er alene i sengen, og at man vil blive bidt.  Isoleret set er det ikke den største ulykke.  Men da mange reagerer voldsomt på væggelus bid, betyder det også, at oplevelsen er adskillige gange værre end f.eks. myg.  Når man så koger det sammen med, at et bedbugs angreb har en lang varighed uden at man med sikkerhed kan vide, hvornår det er overstået, så er dette selvforstærkende.  Længere tid uden søvn som følge af væggelus bid, betyder derfor at man nærmest – i overført betydning – brænder hjernen af pga. manglende søvn.  Det er både videnskabeligt bevist og logisk, at en længere periode uden søvn vil betyde en lavere livskvalitet, hvor dagligdagen er fyldt med små problemer, der vokser sig større på grund af manglende overskud

Dernæst kan en anden faktor være, at man render ind i resistensproblemer med væggelus.

Det betyder igen, at man føler sig magtesløs, da omfanget og varigheden kan synes uden ende.

Derfor er det indlysende at længere perioder uden søvn, kan forårsage hallucinationer, søvnmangel og manglende livsrytme.

Der findes eksempler fra USA, hvor flere artikler påpeger at væggelus har været den indirekte årsag til selvmord.

Det kan blandt almindelige raske mennesker lyde som noget af en overreaktion.  Men folk der kender til depression, der som oftest er en udløber af søvnmangel, kan nikke genkendende til resultatet.

Man kan ikke gemme sig for væggelus !

Da det er påvist, at “you can run, but can´t hide” fra bedbugs.  Så betyder dette i overført betydning, at selvom man overnatter andre steder, vil man altid komme tilbage til væggelus.  Det er næsten umuligt at bekæmpe væggelus, uden at de kommer frem.  Dvs. hvis der ingen værter findes, så sætter man kort og godt blot livscyklus i stå.

Det nytter altså ikke, at man f.eks. bare flytter ned i stuen.  De skal nok finde en, da de indenfor 20 meter kan “lugte” en vært.  Derfor er det også helt forkert, når der konstateres bedbugs på et hotel – at man flytter gæsterne ned til et nyt værelse i den anden ende af hotellet.  Det kan næsten ikke gøres mere forkert, da dette medvirker en langt større spredning – og således også en langt mere omfattende bekæmpelsesproces.

Tegn-paa-vaeggelus-kan-vaere-sorte-pletter-under-sengen

Alene dette kriterie for en vellykket bekæmpelse er selvforstærkende i forhold til ovenstående skrækscenarie. Det gavner på ingen måde processen, at man skal opholde sig i samme rum, hvor man i forvejen ikke får nok søvn.  En god idé her er, at man enten bytter værelse – eller lægger sig på sengen tidligere, end man ville oprindeligt.  Således kan man lokke bed bugs frem, selvom man er vågen.  Disse kan man med fordel slå ihjel.  HUSK – hver eneste bed bugs man slår ihjel – er med til at reducere antallet fremadrettet.

Væggelus – smitte & spredning

At sige væggelus smitte lyder mere som en sygdom frem for fakta.  Væggelus spreder sig – de smitter ikke. Væggelus er i familie med tæger. Dvs. de lever af blod – og skal have blod for at overleve. I modsætning til andre tægearter, er det ikke bevist at væggelus kan sprede smitte generelt, dog set med sjældnere sygdomme.  Undersøgelser har gennem årene påvist, at fakta om væggelus er klasse 1 vektor, hvilket betyder, at de er særdeles egnede til at viderebringe smitte og sygdomme fra vært til vært.  Andre prøver har ligeledes vist, at der er blevet fundet sygdomme i væggelus.  Der er tale om gamle undersøgelser fra diverse krige hvor Q-feber er blevet sporet hos væggelus i krigslejre. Nyere og mere interessante undersøgelser med HIV virus plantet i væggelus, har vist at virus går til allerede indenfor 8 dage.  Generne skal derfor mere ses i lyset hudlidelser som nældefeber, kløe og svie som andre insektbid. Konklusionen er derfor at væggelus smitte som f.eks. flåter, der kan smitte med borelia er minimal.

Væggelus smitte der bringes typisk hjem er oftest på følgende måder:

Hotel / ferieophold via kufferter / baggage

Fra nabolejligheder via rørgennemføringer & elektriske inst.

Overnattende gæster, der har væggelus

Køb af brugte senge eller andet inventar

Fra møbelopbevaringslagre

Fra tasker i omklædningsrum i skoler og sport

 Væggelus smitte sker ofte via flagermus på loftet

Vaeggelus-smitter-via-bagage

Væggelus vandrer generelt ikke mere end 30-40 meter fra ”hjemkolonien”.  Det betyder således at lejligheder og hoteller er idéelle værter for væggelus.  Undlader man bekæmpelse, vil der dannes nye kolonier og dermed spredning til hele boligkomplekser.

Væggelus er mere temperaturafhængige end fødeafhængige.

Det betyder, at angrebne områder med væggelus vil have en længere livscyklus – end områder med rigelig føde ( blod ).  Det skyldes, at æg er længere tid om at udklække, hvis der ikke findes fødeemner.  Jo køligere rum – des længere liv.  Ideelle kår kan gøre væggelusen i stand til at leve i et helt år – mod normalt 10 måneder.

Under livscyklus kan De læse mere omkring væggelus og deres levekår.

Væggelus – Forebyggelse

Som oftest er det for sent, når man har fået væggelus i sengen.  Men forebyggelse af væggelus er særdeles fordelagtigt, hvis man eks. på rejse erfarer, at der findes væggelus på overnatningsstedet, så man kan tage de rette forbehold inden man tager væggelus med hjem.  Har man symptomer på væggelus i sengen, bør man straks kontakte værten, så der kan iværksættes en behandling.

Vær obs på…,

at værten ikke har nogen mulighed for at reagere, hvis et væggelus problem forties, og man derfor er chanceløs.  Men generelt skal man altid tage sig i agt, når man er på hotelophold.  Vi ved fra tidligere kunder, der har fået væggelus, at forebyggelse af væggelus allerede starter, når man åbner døren til hotelværelset første gang !  Senge bliver løftet for at se efter tegn på væggelus i form af ekskrementer i bundrammen.  Findes der tegn på væggelus bør man straks bede om et nyt værelse, med mindre værten kan garantere, at der er tale om et gammelt væggelus angreb.  Se mere under vore rejsetips her.

Næstsidste chance for at foretage forebyggelse af væggelus…

, efter man har været i kontakt med væggelus er, inden man åbner døren til sit hjem.  Efterlad al bagage udenfor døren. Tag al tøjet af.  Tag IKKE tøj eller kuffert ind i boligen, men find fryseplads i form af en kummefryser og frys al bagagen ned i 72 timer.  Dette er en stensikker metode til at forebygge væggelus i hjemmet.

Har man bragt væggelus ind i huset / hjemmet.  Så gælder en anden type forebyggelse – nemlig at undgå unødvendig spredning.  Det betyder, at man ikke skal invitere overnattende gæster eller overnatte andre steder, indtil man er “væggelus-fri”.  Væggelus fragtes rundt via bagage.  Derfor skal man ikke flytte rundt på kufferter o.lign.  Det betyder, at man helst skal lade kufferter o.a. bagage i samme rum for at forhindre at væggelus bliver spredt unødigt i boligen.

Flygt ikke fra væggelusene !

Ligeledes skal man undgå at “flygte” fra væggelusene. Bliver man bidt i et værelse – så bliv sovende på værelset !  Det lyder urimeligt.  Men der er tale om en tæge, og ernærer sig kun med blod.  De vandrer op til 30-40 meter, så der er ingen mulighed for at være i fred.  Men kun gøre skaden større ved at sprede dem rundt i hjemmet.  Dette gør opgaven for skadedyrsfirmaet større ved bekæmpelsen, der SKAL iværksættes med det samme.

Jo hurtigere behandling – des mindre gener – des større chance for et kort forløb med bedbugs.

Der findes ingen pesticider ( gifte mod væggelus ), der med sikkerhed kan forebygge væggelus i sengen.  Det ville naturligvis være optimalt, da man herved kunne reducere smitte via eks. hoteller.  Indtil der er opfundet et skudsikkert middel mod væggelus i sengen, der kan forebygge, må man lære at leve med en giftfri forebyggelse.

Væggelusbid

Er det væggelus bid eller loppebid, er oftest spørgsmålet. Det kan ofte være svært at artsbestemme, hvilke insektbid, der kan være tale om, når der er tale om stik, der er kommet over natten, og man ikke har mistanke til, at de kan være kommet udefra.  Mange finder dog snart svaret, hvis man ikke har husdyr, da det således næsten kun kan være væggelus bid.  Men først og fremmest skal man jo kende til insektet, inden man kan drage denne konklusion.  Da det langt fra er alle, der kender væggelusen, så kan dette derfor være en lang proces, inden man skyder sig ind på problemet, der som udgangspunkt kun ses af væggelusbid.

Insektbid-paa-boern

Mange lever derfor med væggelus i månedsvis uden at ane uråd, men slår det i stedet hen på insektbid fra myg eller loppe bid.  Ligeledes ser man ofte en forkert vurdering fra læger eller hudlæger, der kan forstærke oplevelsen af at dele bolig med væggelus.  Det er særdeles uheldigt, hvis man går fra sin hudlæge uden en klar diagnose.  Det betyder selvklart, at man løbende vil få nye væggelus bid, der således behandles forkert – og selve behandlingen mod kilden, væggelus – udebliver.

Generelt for insektbid er…

, at væggelus laver to stik i selve biddet.  Det ene til at aflevere giften/bedøvelsesmiddel, der får blodet til at antikoagulere – og det andet til at suge blodet op.  Forskellen på andre bidende insekter er, at myg og lopper giver kun et stik i hvert bid.  Det er således en markant forskel, der kan ses med en lup i en friskt stik. Bid fra væggelus er generelt mere smertefulde og kraftigere end myggestik/loppebid.  Derudover er perioden fra et væggelus bid, til det er ovre fra 2 til 6 uger.

Bedbugs angriber, når man sover og biddene vil således typisk være på områder, der stikker ud under dynen – arme, ben, lænden og til tider maveregionen.

Vær obs på at bid fra væggelus kan have en forsinket reaktionstid på op til 12 timer.

Bedbugs angriber ikke, når man går rundt – det gør myg og lopper.

Se væggelus bid her…

Se loppebid her…

Se myggestik her…

Væggelus med hjem fra ferien

Har De allerede fået væg lus med hjem fra ferie, anbefaler vi Dem i stedet at læse videre omkring bekæmpelse af væggelus.  Men sidder De netop nu på et hotelværelse og er blevet en ( grim oplevelse ) rigere ved at have stiftet kendskab til væglus på ferien, så findes der her en række gode råd og vejledning, hvordan de slipper billigst gennem oplevelsen.  Dette gælder også, hvis De er på vej på ferie og vil undgå væg lus på ferien.

Hvis de er på vej på ferie…,

anbefales det som første, at de løfter sengens fodende for at kigge efter tegn på væg lus.  Det sikreste tegn på, at der har været væggetøj på værelset, er bundrammen af sengen – se billeder her…  Findes disse tegn i bundrammen, betyder det ikke med sikkerhed, at der er levende væg lus – men i hvert fald, at der har været.  Vi vil anbefale Dem, at allerede nu vælger at skifte værelse eller hotel, da det langt fra er alle, der er åbne omkring sit problem eller i det hele taget vedkender sig det, og dermed ikke melder rent ud.

Vaeggelus-med-hjem-fra-ferie-og-hotel

Er De vågnet op på ferien med bid – og har De mistanke om vægge tøj, så bør De tjekke sengen som ovenfor nævnt. Derudover gælder det nu om at foretage en række sikkerhedsforanstaltninger, så De ikke får væg lus med hjem.  Endvidere er der fortsat mulighed for at redde Deres ferie.  Gør som følgende:

 1. Kontakt værten og forklar denne om problemet. Tag billeder o.a. der kan bruges til et evt. krav
 2. Bed dem sørge for, at al bagage pakkes i en plastsæk og nedfryses i min. 48 timer.
 3. Forlang at blive flyttet fra værelset – og medbring kun tøj til de 48 timer.
Når bedbugs er kommet med hjem efter en ferie med væg lus.
 1. Pak kufferter og al bagage ud – UDENFOR.  Tag hvert stykke tøj, ryst det og læg det i en sæk, hvor det herefter skal nedfryses i 48 timer.  Har man ikke en kummefryser, kan man for få hundrede kroner anskaffe sig en brugt.
 2. Vær opmærksom på væg lus bid de kommende par uger.  De første par døgn, kan man ikke regne med, da der kan være tale om en forsinket reaktion på væggelus bid fra ferien.  Tag billeder af biddene, så det er nemmere at se, om der er tale om nye.
 3. Har De fået nye bid efter hjemkomst fra ferien, bør De hurtigst muligt iværksætte bekæmpelse.

Væggelus livscyklus

Væglus kan under de rigtige forhold blive op til 12 måneder – men normalt bliver de kun 10 måneder.

Der findes knap 100 forskellige arter af væggelus.  Derfor kan der være en lille variation i livscyklussen blandt væglus fra art til art.  Altså tager man væggelus med hjem fra eks. fjernøsten, så er det normalt ikke den samme type, som vi ser oftest herhjemme.  Det gælder også andre lande.  Et eks. er en kunde, der havde været i USA.  Det var helt tydeligt, at der var tale om en mindre og lysere væggelusart, end dem vi ser normalt.  Derudover var bid fra disse amerikanske bedbugs langt værre og flere end normalt.

Vaeggelus-i-sengen-bider-ofte-kvinder-og-boern

Selve livscyklus hos væglus kan være helt ned til 2-3 uger ved ideelle forhold, men tager normalt 4-5 uger.  Det betyder, at tiden fra æg til voksen er op til 5 uger.

Væglus går igennem 5 stadier i dens cyklus.

Fra nymfe til voksenstadie.  For hvert stadie væggelusen skal igennem, kræves et måltid. Allerede fra nymfestadiet er væglus fødedygtige, hvor de suger blod.

Jo køligere – og færre fødeemner – des længere levecyklus.  Eksempelvis ser man sommerhuse el. feriehuse med sengelus.  Selvom huset er ubeboet i flere måneder, genopstår problemet, når der kommer overnattende gæster igen.  Det samme gør sig gældende på hotelværelser, der automatisk spærres af for gæster under behandling mod væggelus.  Når værelset genåbnes ses ofte, at de første gæster bliver bidt af væggelus, da væggelusene i princippet bare har været på stand-by, indtil der kommer en fødekilde.  Det er i princippet det samme, der gør sig gældende, når man “flytter” fra væggelus i hjemmet.  Uanset om man vælger at sove andetsteds i hjemmet eller helt flytte, vil aldrig løse et væggelusproblem.  Man udskyder ganske enkelt bare problemet.

Væglus lægger 2-3 æg om dagen – i alt 300 om året.  Det betyder, at der er 3 generationer pr. væglus.  Det kræver derfor ikke den store matematikeruddannelse at regne sig frem til, hvad konsekvenserne er, hvis der ikke sættes ind overfor væggelus.

Historie

Væggelus har en lang historie bag sig, da de har været en plage i adskillige hundrede år.  Men helt tilbage i det gamle Ægypten – mere end 1.500 år f.kr. tyder på at bed bugs også fandtes.  Disse spor er fundet ved opgravning af gamle ægyptiske gravpladser.  Med den voksende civilisation voksede antal af sengelus rundt i verden. Først i 1200 tallet hørte man først om væggelus tæt på os i Tyskland.  300 år senere i England, hvor de spredte sig til Amerika via sejlruterne over Atlanten.

Først i 1800-tallet startede en egentlig kontrol og bekæmpelse.  Her starter den første egentlige væggelus historie.

I efterkrigstiden faldt antallet af væggelus, da industrielle lande havde ressourcer og midler mod væggelus som følge af den sociale og økonomiske udvikling, mens U-lande fortsat måtte leve med sengelus og antallet faldt næsten ikke.

Med bekæmpelsesmidler som det kraftige og farlige middel – DDT fik man i forrige århundrede bugt med væggelus, hvilket betyder at væggelus for mange i dag – er en helt ukendt faktor.

I efterkrigstiden derimod var bedbugs – og jævnlig gasning i boligblokke – hverdag.

Men efter at DDT blev forbudt i begyndelsen af 70´erne, har væggelusene nu opbygget resistens mod de midler, der findes på markedet i dag, er de atter blevet en plage.

I løbet af de sidste 20 år har interessen for den medicinske udvikling været høj, da man har ønsket at finde ud af, om de ikke kun er generende pga. bid men også som smittebærer af blodoverførte sygdomme som eks. HIV.

Den lystige rejseaktivitet og adgang til nye rejsemål, hvor væggelusene er hverdag.  Det har i begyndelsen af dette årtusinde medført en større transit på overnatningssteder, og dermed en øget risiko for at sprede væggelusene rundt til lande, der ikke har været hjemsøgt af væggelus i mere end et halvt århundrede.