Skadedyrskontrol – Sådan kan vi hjælpe boligselskaber

Skadedyrskontrol i boligselskaber (ejerforeninger, andelsforeninger og almene) er blandt vor vigtigste kunder. Hermed ment på den måde, at vi en stor del af tiden er beskæftigede i boligforeninger.

Vi har indgået en række faste aftaler med boligselskaber. Således ved den enkelte varmemester / vicevært altid, hvordan han skal hente hjælp i tilfælde af skadedyrsangreb – af enhver art.

Det er ofte tilfældet, at akutte problemer bliver opdaget udenfor normal arbejdstid, når lejerne kommer hjem. Det er derfor en af vore forcer, at man altid kan komme i kontakt med en servicetekniker fra os – uanset hvor i landet.

I mange boligselskaber tegnes faste serviceaftaler på tilbagevendende skadedyrsarter. Herudover bekæmpes skadedyr udenfor aftale til fast lav pris.

Selve bekæmpelsen foretages ud fra det enkelte skadedyrsangreb. Ved omfattende skadedyrsangreb, vil der blive lavet en handlingsplan, hvor det er vigtigt, at der er adgang til de lejemål, der er omfattet af skadedyrskontrol programmet.

skadedyrskontrol-boligselskaber

Skadedyrskontrol – alle typer skadedyrsproblemer

Udover de gængse skadedyrsarter som væggelusmyrer og hvepse er der i boligselskaber ofte problemer med såkaldte ”fremmede skadedyr” som kakerlakker, møl og faraomyrer.

Det skal understreges, at det ikke er som følge af andre etniske minoriteters levestil – men derimod at lejere af anden etnisk oprindelse ofte bringer disse skadedyr med hjem fra ophold i hjemlandet.

Netop ovenstående skadedyr kræver omfattende bekæmpelse. Derfor skal omkringliggende lejemål behandles af flere omgange, hvorfra kilden er opstået, eller skadedyr er opdaget.  Hos Chrisal A/S er boligselskaber-skadedyrskontrol et koncept fra ende til anden, hvor gensidig tillid er altoverskyggende.  Alt for ofte hører vi om ublu priser og behandlinger fra vore konkurrenter.  Denne kø behøver vi ikke stille os i !


 

Lejlighedsrydninger & desinfektion

Desinfektion-og-skadedyrskontrol-doedsbo-ryddes

Chrisal Skadedyrskontrol A/S er meget andet end skadedyr. I en lang årrække har vi forestået rydning og desinfektion af lejemål, der enten har været udsatte for mislighold, dødsfald eller anden form for smittefare.

Det ses desværre ofte, at man egenhændigt iværksætter oprydning samt desinfektion af ovennævnte ejendomme. Dette er med stor risiko for smitte fra bakterier hos såvel udøvere som nabolejemål.

Lejligheden ryddes i henhold til gældende regler omkring tilbageværende effekter, herefter rengøres lejemålet og der desinficeres afsluttende.

Vores ekspertise – Deres garanti

At vælge skadedyrsfirma kan være det samme som at trække et lod. Og vi skulle hilse at sige, at det ikke er blevet bedre i år.

Med slogans som ”vi er billigst” osv. burde alarmklokkerne ringe hos enhver. Der er tale om firmaer uden autorisation eller sprøjtecertifikat.  I andre tilfælde ser vi boligforeninger blive pålagt hele opgange skal behandles mod eks. væggelus, selvom det burde være nok med den pågældende lejlighed og evt. nabolejligheder.

Man ved i mange tilfælde ikke, hvad man kan forvente eller få for pengene, da det servicen afhænger såvel af den enkelte servicetekniker som skadedyrsfirma.

Derfor ligger vores referenceliste til enhver tid åben for Dem, så De kan sikre Dem allerede inden, De træffer valg af leverandør.  Vi garanterer Dem en fair behandling og pris.

Ydermere er alle vore teknikere uddannet og autoriseret til enhver form for bekæmpelse. Chrisal A/S har alle certifikater og autorisationer til enhver form for skadedyrsbekæmpelse.

Interesseret – Chrisal Skadedyrsservice A/S som partner ?

Hvad enten De har en aftale med en af vore konkurrerende virksomheder, eller De endnu ikke har en aftale, så ring og bed om et konsulentbesøg samt inspektion. Vi vil herefter tilbyde dem en løsning, der passer nøjagtig til Deres behov.