Muldvarpe – bekæmpelse med / uden gift

Bekæmpels af Muldvarpe  i hele landet til fast pris.

Alle hverdage: 08:00 - 22:00.
Muldvarp – Hvilke tegn

Muldvarp og dens skud er de sikreste tegn. Men da mosegrise også laver skud, kan man efterse græsplænen for huller og overfladiske gange. Synker man i, når man går på græsset, kan det meget vel være mosegrise og ikke muldvarpe.

Generelt graver muldvarpe noget dybere – specielt i det sene efterår, hvor en muldvarp vil forebygge mod vinteren, så gangene ikke oversvømmes af tøsne. Muldvarpe laver generelt større skud. De værste perioder for skud er det tidlige forår og senefteråret. Specielt i år har det været slemt med muldvarpeskud rundt omkring. En mild vinter og et vådt forår giver stor aktivitet i gangene.

Selvom der er tale om mange skud, er der nødvendigvis ikke mange muldvarpe. Tommelfingerreglen er, at skud fra muldvarpe er større end en halv håndbold.

Både en muldvarp og mosegris kan uden problemer underminere en parcelhushave, hvis der ikke foretages nogen bekæmpelse i tide.

Muldvarpe bekæmpelse vs. bekæmpelse af mosegrise

Muldvarpebekæmpelse:

Bekæmpelse af muldvarpe foregår via gasning. Der lægges muldvarpegas ( phosphorbrinte ) ned i gangsystemet, hvorefter gassen siver rundt, og kvæler muldvarpen inden for 24-72 timer. Det har ikke den store betydning, hvis man ikke kan se forskel på, om det er et muldvarpeangreb eller mosegrise, da gassen er lige effektiv overfor både muldvarp som mosegris. Gassen er særdeles giftig, hvis den ikke udlægges korrekt i gangsystemerne, eller for tæt på bygninger ( 10 meters sikkerhedsafstand ).

Ved bestilling af muldvarpegasning får De altid ret til en efterbehandling inden for 2 uger, såfremt dette er nødvendigt, da vi ”kun” har 90% succes på 1. gangsbehandlinger. Eftertjekket gælder som en garanti i tilfælde af nyt muldvarpeangreb i garantiperioden.

Muldvarpe ved skov, mark & vand.

Hvis der er tale om muldvarpe eller mosegrise i et område tæt ved mark, skov el. vandløb, anbefaler vi gentagne behandlinger (Serviceaftale), da det er nyttesløst at foretage en enkeltbehandling og hermed forvente en langsigtet god løsning. En muldvarpefælde er ligeledes nærmest håbløs mod mosegrise, da de fylder fælderne med jord. Mosegrise er ligeledes hyppigst, hvor der findes vand og tæt beplantning.

Ring og hør om vores serviceaftaler med fri tilkald – til fast pris skræddersyet til netop Deres behov !

Priserne for en mosegrise/ muldvarpebekæmpelse i en alm. parcelhushave ligger generelt på kr. 1.710,- + moms ( kr. 2.241,- ) + evt. kørsel i vores yderområder – Se postnumre længere nede

Mosegris – (Arvicola terrestris)

Muldvarp – (Talpe europaea)

Muldvarpe – forholdsregler ved gasudlægning:

Når der anvendes gas til at bekæmpe muldvarpe, er der nogle forholdsregler… Sikkerhedsafstanden på 10 meter er uomtvistelig, da gassen kan trænge ind i en ejendom, hvis der findes revner i soklen og et gangsystem fra muldvarpe støder helt op til denne. Endvidere kan der ikke anvendes gas, når jorden er enten for kold eller for tør, da gaspellets udvikles via jordens fugtighed. Da gassen er i stand til at slå mennesker ihjel har mange – med rette – stor respekt for denne. Dog behøver man ikke frygte for husdyr som hund eller kat, da gassen har en kapsel, der afgiver karbid/hvidløgslugt.

Alle hverdage: 08:00 - 22:00.

Mosegrise

Det er ikke altid let at adskille mosegrise fra muldvarpe, da mosegrise også kan skyde jord op som muldvarpe. Derfor kan man sige, at det kræver et trænet øje at kende forskel, men ellers kan man som oftest artsbestemme muldvarp fra mosegrise ud fra flere kriterier.
Generelt så ligger gange fra mosegrise noget højere – og ofte helt under eller på selve græstæppet. Også skud omkring hække, frugttræer og bede er et tegn på mosegrise. Det sikreste tegn er dog, at man synker i græsset, da mosegrise underminerer græsset lige under overfalden og med tiden føles græsset som en gyngende grund. Det ses ofte at mosegrise overtage tomme gangsystemer efter at muldvarpe har forladt disse. Mosegrise kan til forveksling ligne mus eller en lille rotte. Deraf navnet “vandrotte”. Den er dog brun, en anelse mindre, uden nævneværdig hale og ørerne ligger fladt med kroppen.

Muldvarpe – biologi / adfærd

Mosegrise færdes normalt langs vandløb og enge, hvor der er rigeligt med vegetation.

Mosegrise er udelukkende vegetarer, derfor er de hyppige gæster i haven, hvis der findes nedfaldsfrugter og blomsterløg.

Mosegrise kan kendes på dens særegne krop, der fremstår som krumrygget med brun pels, afstumpet hale og små ører. Bør ikke kunne forveksles med mus / rotter.

 

Garanti – ved muldvarpebekæmpelse

Muldvarpebekæmpelse – altid med garanti:

Når de har fået behandlet mod muldvarpe / mosegrise er det ikke usædvanligt, at man umiddelbart efter endt behandling ser ny aktivitet i form af nye muldvarpeskud. Til tider kan aktiviteten endda være tiltagende eller større – end før behandling. Dette er helt normalt, og forklaringen kan være:

Vores garanti ved muldvarpebekæmpelse

Ved bestilling af en enkeltbehandling af muldvarpe/ mosegrisebekæmpelse gives der altid ret til en gratis efterbehandling indenfor 2 uger fra bekæmpelsesdatoen.

Som ovenfor nævnt skal der gå 72 timer, inden man kan vurdere effekten af behandlingen. Herefter kontakter man blot serviceafdelingen for en gratis efterbehandling. Det har ingen betydning, om der er tale om en effektløs behandling, eller der er kommet nye muldvarpe eller mosegrise på græsplænen. 2 uger er rigelig tid til at vurdere behandlingens effekt.

Enkeltbehandling eller serviceaftale mod muldvarpe ?

Vi gør meget ud af at understrege for vore kunder, der bor landligt – eller ligger op til mark, vand eller skov, at det ofte er spild af tid & penge at tro på, at en enkeltbehandling er løsningen mod et muldvarpeproblem. Alt for ofte ender det med, at vore kunder føler de har smidt penge ud af vinduet, da effekten ved gasning kun er kortvarig og nye muldvarpe / mosegrise overtager gangene kort tid efter.

Vi ønsker på ingen måde, at vore kunder skal føle vores skadedyrsservice mod muldvarpe som en dårlig investering. Derfor har vi nu indført en løsning, der tilgodeser begge parter.

Alle hverdage: 08:00 - 22:00.
Muldvarpe – på serviceaftale. Nu behøver man ikke tage en beslutning på stedet

om man skal binde sig op på en længerevarende serviceaftale. Man kan blot bestille en enkeltbehandling – og indenfor 3 måneder flexe over på en serviceaftale – modregne det indbetalte beløb i serviceaftalen, der tegnes med tilbagevirkende kraft.

Altså – får man en ny muldvarp indenfor 3 måneder, så er pengene ikke spildt, hvis man vælger at binde sig op på en fast aftale med fri tilkald – til en fast kvartalspris.

Priser på muldvarpebekæmpelse

Mosegris el. muldvarp – samme pris:

Vi skelner ikke mellem, om der er tale om muldvarpe eller mosegrise. Behandlingsmetoden er stort set identisk, når vi anvender gas. Det kan dog være lidt mere kompliceret med mosegrise, da de ofte går højt og laver huller i overfladen af græsplænen eller jord.

Alm. parcelhushave ( op til 1.000 m2 ) ligger prisen generelt på kr. 1.710,- + moms ( kr. 2.241,- ) + evt. kørsel i vores yderområder – postnumre findes længere nede på siden !

( serviceaftale med fri tilkald ca. kr. 1.590,- + moms pr. kvt. ( kr. 2.093,- ) ( ingen kørselstillæg uanset postnummer )

Skal jeg betale ekstra for kørsel ?

Nej, ikke hvis du bor indenfor nedenstående postnumre.

Postnummer: 1001 – 3200, 3400 – 3600, 4000 – 4200, 4300 – 4470, 5000 – 5290, 5451 – 5549, 6000 – 6063, 7000 – 7120, 8000 – 8399, 8520 – 8543, 8600 – 8700, 8900 – 8960

Priser på større haver eller anlagte stykker bør De forespørge, inden De bestiller.

Priserne på gasning mod muldvarpe har taget fart de senere år efter de nye pesticidafgifter betød at muldvarpegas fik en afgiftsforhøjelse på præcis 876% ! Dette findes helt vanvittigt og ubegrundet, da hensigten med med pesticidloven netop var at sikre landbruget i at udvinde mindre og færre pesticider i grundvandet. Muldvarpegas ( phosphorbrinte ) virker dog anderledes, da den netop ikke siver ned – eller bliver i gangene, men forsvinder op i den blå luft. Konklusionen må derfor være, at dette kun kan være en skjult skat – og ikke en saglig grund til, at det skal være så dyrt for husejere at holde sin have fri for muldvarpe.

 

Vi hjælper dig af med muldvarpe.
Alle hverdage: 08:00 - 22:00.

Som alm. husejer kan man hverken benytte eller købe muldvarpegas, da det kræver et certifikat at anvende denne. Markante højere indkøbspriser af gas til muldvarpe har ligeledes haft effekt hos certificerede muldvarpebekæmpere, der afstedkommer alternativer såsom de helt elementære løsninger fra muldvarpesakse til de mere kreative muldvarpepistoler fra Tyskland.

Uanset hvad – så skal man have styr på, hvad der er lovligt og ikke i henhold til både kemikalieloven, men også dyreværnsloven.

Er gode, hvis man har rutinen i at sætte dem rigtigt. Det har ofte vist sig, at landmænd med erfaring fra barndommen fanger flere muldvarpe i fælder, end den prof. skadedyrsbekæmper kan bekæmpe med gas

Karbid ( calciumcarbid ) er et afskrækningsmiddel. Men inden anvendelse skal man kontrollere, om det er godkendt af miljøstyrelsen til det eksakte formål.

Og andre “gode” midler fra Tyskland er forbudt og må ikke bringes over grænsen. Vær obs på at straffen er hård, hvis man bliver standset med ulovlige midler. En muldvarpepistol hører dog under våbenloven

Uanset hvad man hælder i sin græsplæne, så skal det eksakte middel være godkendt i Danmark til bekæmpelse af muldvarpe ( mosegrise ). Kort og godt – så findes der stort set intet, der er decideret godkendt i håndkøb.

Hurtig respons når du har brug for hjælp

I Chrisal er vi klar over, hvad kunderne – både private og erhverv – behøver hurtigt i processen, når det drejer sig om skadedyrsbekæmpelse. Derfor har vi også kvik responstid på vores indsatser.

Ved pludseligt opståede problemer med skadedyr yder vi hurtig skadedyrsbekæmpelse. Dette aftales individuelt og tilfalder fortrinsvis fødevarevirksomheder.