Muldvarpe

Bekæmpelse af muldvarpe.

Muldvarpe – Tegn på disse

Mosegrise: Det er ikke altid let at adskille mosegrise fra muldvarpe, da mosegrise også kan skyde jord op som muldvarpe. Derfor kan man sige, at det kræver et trænet øje at kende forskel, men ellers kan man som oftest artsbestemme muldvarp fra mosegrise ud fra flere kriterier.

Generelt så ligger gange fra mosegrise noget højere – og ofte helt under eller på selve græstæppet. Også skud omkring hække, frugttræer og bede er et tegn på mosegrise. Det sikreste tegn er dog, at man synker i græsset, da mosegrise underminerer græsset lige under overfalden og med tiden føles græsset som en gyngende grund.  Man ser ofte mosegrise overtage tomme gangsystemer efter at muldvarpe har forladt disse.  Mosegrise kan til forveksling ligne en mus eller en lille rotte. Deraf navnet “vandrotte”. Den er dog brun, en anelse mindre, uden nævneværdig hale og ørerne ligger fladt med kroppen.

 
Muldvarpe:

Det sikreste tegn på muldvarpe er skud på græsplænen. Men da mosegrise også laver skud, kan man efterse græsplænen for huller og overfladiske gange.  Synker man i, når man går på græsset, kan det meget vel være mosegrise og ikke muldvarpe.

Generelt graver muldvarpe noget dybere – specielt i det sene efterår, hvor en muldvarp forebygger vinteren, så gangene ikke oversvømmes af tøsne. Muldvarpe laver generelt større skud. De værste perioder for skud er det tidlige forår og senefteråret.  Specielt i år har det været slemt med muldvarpeskud rundt omkring.  En mild vinter og et vådt forår giver stor aktivitet i gangene.

Selvom der er tale om mange skud, er der nødvendigvis ikke mange muldvarpe.  Tommelfingerreglen er, at skud fra muldvarpen er større end en halv håndbold.

Både en muldvarp og mosegris kan uden problemer underminere en parcelhushave, hvis der ikke foretages nogen bekæmpelse i tide.

Muldvarpe laver muldvarpeskud
Mosegris – (Arvicola terrestris)

Muldvarpe kan bekæmpes med saks og fælder. Men mest effektiv er gasning
Muldvarp – (Talpe europaea)

Muldvarpe bekæmpelse ctr. bekæmpelse af mosegrise

Mosegrise:

Bekæmpelse af mosegrise sker ved gasning eller udlægning af giftæbler. Der lægges muldvarpegas ned i gangsystemet, hvorefter gassen siver rundt, og kvæler alle mosegrise inden for 24 timer.

Som et af de eneste firmaer, kan vi tilbyde bekæmpelse hele året rundt, da vi er udstyret med den nyeste teknologi på området. Vi kan med en røggas fordrive store arealer.  Ligesom vi kan komme helt tæt på faste bygninger, uden at der findes risici for forgiftning, som man ser med alm. gasning.  Behandlingen foretages ved, at der sendes røg i gangene, der giver et særdeles effektivt resultat.

Her kan De se hvorledes vi arbejder med den nye maskine mod muldvarpe:

Muldvarpe bekæmpelse med røgmaskine

Ved bestilling af muldvarpe – /mosegrisebekæmpelse har De altid ret til en efterbehandling inden for 3 uger fra behandlingsdato, da vi ”kun” har 90% succes på 1. gangsbehandlinger.

Hvis der er tale om et mosegrise i et område tæt ved skov og vandløb, anbefaler vi gentagne behandlinger (Serviceaftale), da det er nyttesløst at foretage en enkeltbehandling og hermed forvente en langsigtet god løsning. Fældefangst er nærmest håbløs mod mosegrise, da de fylder fælderne med jord.

Ring og hør om vores pakkeløsninger til netop Deres behov !

Priserne for en bekæmpelse af mosegrise i alm. parcelhushave ligger generelt på kr. 1.400,- + moms + evt. kørsel i yderområder.

Muldvarpe:

Bekæmpelse af muldvarpe foregår normalt ved gasning med phosphorbrinte. Vi lægger gas i gangsystemet, hvorefter gassen siver rundt, og kvæler alle muldvarpe inden for 24 timer.

Ved bestilling af muldvarpegasning får De altid ret til en efterbehandling inden for 3 uger, såfremt dette er nødvendigt, da vi ”kun” har 90% succes på 1. gangsbehandlinger. Eftertjekket gælder som en garanti i tilfælde af nyt muldvarpeangreb i garantiperioden.

Hvis der er tale om et muldvarpeangreb tæt ved skov og vandløb, anbefaler vi gentagne behandlinger ( serviceaftale ).
Ring og hør om vores pakkeløsninger til netop Deres behov !

Priserne for en alm. parcelhushave ligger generelt på kr. 1.400,- + moms + evt. kørsel i yderområder – så påregn cirka kr. 1.400,- + moms.

Tilbage til Skadedyrsoversigten

Muldvarpe –  biologi / adfærd

Mosegrise:

Mosegrise færdes normalt langs vandløb og enge, hvor der er rigeligt med vegetation.

Mosegrise er udelukkende vegetarer, derfor er de hyppige gæster i haven, hvis der findes nedfaldsfrugter og blomsterløg.

Mosegrise kan kendes på dens særegne krop, der fremstår som krumrygget med brun pels, afstumpet hale og små ører. Bør ikke kunne forveksles med mus / rotter.

Muldvarpe:

Muldvarpen bliver ikke større end 10–15 cm, de er grålige med ”omvendte” forpoter.

Muldvarpen lever hele deres liv i jorden, hvor de lever af regnorme, snyltere og andre tilgængelige insekter.

De optimale betingelser for en muldvarp er en god fugtig jord, men det er ikke usædvanligt at muldvarpe krydser under en asfalteret vej, hvis der er en mage i nærheden.

En hård vinter er mange gange endestationen for muldvarpen, da de ikke kan klare jordfrosten.  Dette kræver dog væsentligt højere temperaturer, end via har set de seneste år, da de forebygger mod frosten.  Derfor er aktiviteten også størst i det sene efterår og tidlige forår.  I efteråret bygger de gangene dybere for at undgå frost.  I foråret genopbygger muldvarpe igen gangsystemerne efter at tøsne har fået dem til at falde sammen.

 

Muldvarp bekæmpelse – på egen hånd…

Rigtig mange forsøger selv at bekæmpelse af en muldvarp. Tiltagene er mangfoldige… De går lige fra gamle husråd som karbid og hvidløg. Men nyere metoder som muldvarpe pistol, som man sætter ned i gangen under et muldvarpeskud er mere og mere populære. På grund af våbenloven må man ikke besidde en sådan pistol. Den er særdeles effektiv i forhold til mange andre alternativer. Men den forhandles kun i Tyskland ( hvor muldvarpe i øvrigt er fredet !? ). Så hvis man skulle kunne finde på at køre ned over grænsen, så er det altså forbudt og kan koste dyrt, hvis man bliver stoppet.  Er man god og tålmodig nok til at sætte muldvarpefælder, kan disse i mange tilfælde være rigtig gode.

Muldvarpe og mulvarp


 
Find dit skadedyr i Chrisals skadedyrsoversigt.

Skadedyrsguiden – find dit skadedyr i skadedyrsorversigten

Se vores billedoversigt på de mest forekommende skadedyr og find navnet på det aktuelle skadedyr. Der findes flere end 10.000 insekter i Danmark. Vi tilbyder også artbestemmelse af ukendte skadedyr via post  / mail for kun kr. 225,- + moms. Ved samtidig bestilling af bekæmpelse er artsbestemmelse gratis.