Skægkræ:

Skægkræ – alt om bekæmpelse, biologi & adfærd:

Skægkræ – tegn på disse…

Skægkræ er dette årtis nye plage.  Men foranlediges næsten til at sige – nyt årti – ny plage.  Såvel som væggelus hærgede fra årtusindeskiftet og faraomyren i 90´erne, så er det nu kommet til et forholdsvis nyt skadedyr – skægkræ.  Dette dog på trods af, at børstehaler – som skægkræ er i familie med –  nok er et af de ældste vingeløse insekter på jorden.  Som udgangspunkt er den helt identisk med sølvfisk – i udseende.  Dog er farvenuancen mørkere og de er større – ligesom “halen” er længere.

Forekomsten af skægkræ er nærmest eksploderet de seneste 10 år

Skægkræet blev for alvor kendt i Norge for knap 10 år siden, hvor antallet af angreb nærmest eksploderede.  Da de ikke kan bekæmpes på samme måde som f.eks. sølvfisk med pesticider, ligesom de ikke er afhængige af fugtige omgivelser, har de gode i kår i alle typer boliger.  Ligeledes er de nærmest altædende.  Således er det en stor udfordring at få overtaget med en effektiv bekæmpelse, på trods af at både skadedyrsbekæmpelse, forsikringsselskaber og biologer arbejder tæt sammen.

Hvad er forskellen på skægkræ vs. sølvfisk ?
  • Skægkræ er typisk mellem 12-18 mm – Sølvfisk en anelse mindre
  • Skægkræ har mørkegrå / brune farvenuancer – sølvfisk er blanke
  • Skægkræ findes i hele boligen – sølvkræ primært i vådrum og kældre
  • Skægkræ har 3 lige lange haletråde – midterste haletråd hos sølvfisk er halv størrelse af kroppen
  • Skærkræ har fremtrædende behåring på øverste del af kroppen – sølvfisk ses ikke tydeligt

Skægkræ forskel

 

Hvordan kommer man af med sølvfisk

Skægkræ– (ctenolepisma longicaudata)

Bekæmpelse af skægkræ

Skægkræ er nærmest umulige at bekæmpe selv.  Der skal således professionel skadedyrsbekæmpelse til for at opnå et godt effektivt resultat.  Man kan ikke anvende pesticider ( insektgift ) mod skægkræene, da de ikke optager langtidsvirkende aktivstoffer blandt godkendte insektgifte.  Man kan med lidt held reducere antallet ved høj køkkenhygiejne.  Men et effektivt resultat afhænger af mere end god hygiejne.  Der skal en længevarende indsats med forskellige kombinationer til.  Det er ligeledes vigtigt, at hvis man ser dem i lejligheder, at der gøres en fælles indsats, da de ofte vandrer via rørgennemføringer.

Hvordan kommer man af med skægkræ ?

Skægkræ bekæmpes af flere omgange via udlægning af forskellige ædegifte, der bryder livscyklus.  Men da livscyklus er markant længere end hos de fleste indendørs insekter – er processen således længere, inden man ser det endelige resultat.  Man kan ikke købe ædegifte i håndkøb som alm. forbruger, ligesom det er vigtigt at vide i hvilken rækkefølge, de skal udlægges og hvor/hvordan. Desuden bekæmpes skægkræ via flere forskellige tiltag og kombinationer for at sikre et endeligt effektivt resultat.

Skægkræ-behandlingen koster ca. kr. 1.500,- + moms pr. behandling ( i alt kr. 4.500,- + moms ) for en alm. lejlighed eller parcel.

Altså en forholdsvis dyr behandling. Derfor tilbyder vi private kunder en 2-årig serviceaftale ( med fri tilkald )  fra kr. 1.895,- + moms / kvartal. Aftalen er fordelagtig, da det kan være særdeles svært at blive dem kvit.  Serviceaftalen tegnes jf. forbrugeraftaleloven på min. 6 md. opstartsgebyr ( kr. 4.500,- + moms )  bortfalder derfor ved mere end 23 md. tegning.

Tilbage til Skadedyrsoversigten

Skægkræ – biologi / adfærd

Skægkræene kan blive op til 8 år. Men den gennemsnitlige levealder er omkring 4 år.

Æggene kan placeres enkeltvis eller i grupper. Normalt vil der lægges omkring 10 æg ad gangen. Hvert æg er ovalt med en glat overflade, de er lyse cremefarvet til gulbrune, 1,15 mm lange og 0,83 mm brede.  Æggene lægges i gemmer og tager ca. 2 måneder at udklækkes.  Nymfestadiet varer kun få dage, hvorefter den er i stand til at æde og vokse.

De voksne skægkræ bliver knap 2 cm. i længden.  Med en lup kan man se børsterne på forenden af skægkræet.  Dette ses ikke hos sølvkræ.

Skægkræ eller sølvfisk

Skægkræ ( ctenolepisma longicaudata ) er et lysfølsomt og vingeløst insekt, som har sit navn fra dens behåring – primært på forreste del.  Adfærden er forekomst indendørs – uanset om der findes fugt eller ej.  Bedste levekår findes omkring 20-22 gr. På præferencelisten for fødekilder findes kulhydrater såsom sukker, brødkrummer, madrester m.v.

Tidligere har de været kendt ( eller rettere kaldet ) herhjemme som “ovnfisk”.  Men med kendskabet er den således tildelt sit eget rigtige navn.

Er Skægkræ farlige ?

Mange nervøse kunder spørger os, ” hvordan kommer man af med skægkræ ” ?  De er jo egentlig hverken sundhedsskadelige eller ulækre som andre skadedyr, så hvad er egentlig problemet med at have sølvfisk i boligen ?

Den primære grund skal nok ses i, at det er nærmest umuligt at afhænde en ejendom, hvis der findes skægkræ i boligen.  Da man ikke selv kan bekæmpe dem, giver det en naturlig frygt hos køber ved en ejendomshandel. Hysteriet omkring disse er velkendt – og bliver dagligt mere og mere omtalt i medier m.v. Derfor kan man med rette frygte dem, uden at de som sagt gør skade på hverken mennesker eller boligen.  Kan man lære at leve med dem, gør de som sagt ingen nævneværdig skade.  På sigt kan de dog angribe tøj og tekstiler.

Side på norsk, hvor man har gjort alle tiltag for at blive dem kvit…

Hvad siger andre kunder ?

Skægkræ bekæmpelse

bekæmpelse af skægkræ

skægkræ og sølvkræ

skægkræ og ovnfisk og sølvfisk

skægkræ i huset