Skægkræ:

Skægkræ – alt om bekæmpelse, biologi & adfærd:

Skægkræ – tegn på disse…

Skægkræ ( skægget sølvkræ ) er dette årtis nye plage.  Men foranlediges næsten til at sige – hvert nyt årti – en ny skadedyrsplage.  Såvel som væggelus hærgede fra årtusindeskiftet og faraomyren i 90´erne, så er det nu kommet til et forholdsvis nyt skadedyr – skægkræ.  Dette dog på trods af, at børstehaler – som skægkræ er i familie med – formentlig er et af de ældste vingeløse insekter på jorden.  Som udgangspunkt er den næsten identisk med sølvfisk – i udseende.  Deraf et andet kaldenavn – skægget sølvkræ. Dog er farvenuancen mørkere og de er større – ligesom midterste “halefjer” er længere. I farvenuancen er det også tydeligt at se forskellen ved at sølvkræ er langt renere i farven, og ikke har pletter o.a. “misfarvninger” på ryggen. Skægkræ adskiller sig endvidere fra sølvfisk, ved at de mestrer at kravle op ad lodrette flader – som eks. vægge. Desuden finder man skægkræ i de fleste af boligens rum – i kontrast til sølvkræ der oftest er at finde i vådrum og køkkener, hvor de hovedagligt ernærer sig med skimmel fra risters underside.

Skægkræ – forekomsten er nærmest eksploderet de seneste 10 år..

Skægkræ blev for alvor kendt i Norge for knap 10 år siden, hvor antallet af angreb nærmest eksploderede.  Da de ikke kan bekæmpes via samme enkle metode som f.eks. sølvfisk, der kan behandles med pesticider, ligesom de ej heller er afhængige af fugtige omgivelser, har de gode i kår i alle typer boliger.  Ligeledes er de nærmest altædende.  Således er det en stor udfordring at få overtaget mod dem med en effektiv bekæmpelse. Dette på trods af at både skadedyrsbekæmpelse, forsikringsselskaber og biologer arbejder tæt sammen for en simpel og enkel bekæmpelse.

Ovnfisk / skægget sølvkræ – hvor er de mest udbredt ?

Der er ikke nogen ensretning i kunder, der henvender sig med skægkræ.  Det er indlysende at ejendomme i storbyerne oftest bliver behandlet, da de let spreder sig fra lejlighed til lejlighed via rørgennemføringer og lofter. Det er derfor vigtigt, at der “løftes i flok”, når de observeres i ejendomme med flere lejligheder. Men vi har ligeså mange henvendelser lige fra virksomheder, sportsklubber og til helt alm. parcelhuse.  Dermed kan det med sikkerhed antages, at der er tale om et generelt skadedyrsproblem, der spreder sig hurtigt.

Skægkræ vs. sølvfisk – hvad er forskellen ?
  • Skægkræ er typisk mellem 12-18 mm – Sølvfisk en anelse mindre
  • Skægkræ har mørkegrå / brune farvenuancer – sølvfisk er blanke og sølvfarvet
  • Skægkræ findes i hele boligen – sølvkræ primært i vådrum og kældre
  • Skægkræ har 3 lige lange haletråde – midterste haletråd hos sølvfisk er halv størrelse af kroppen
  • Skærkræ har fremtrædende behåring på øverste del af kroppen – sølvfisk ses ikke tydeligt

Skaegkrae-forskel

 

Er der for meget at læse ?

Så klik på videoen nedenfor og se / hør om vores behandling & priser m.v. – Kort fortalt på et par minutter

Hvordan-kommer-man-af-med-soelvfisk

Skægkræ (ctenolepisma longicaudata)

Skægget sølvkræ

 

Bekæmpelse af skægkræ

Skægkræ er nærmest umulige at bekæmpe selv.  Der skal således ofte professionel skadedyrsbekæmpelse til for at opnå et godt effektivt resultat.  Man kan ikke anvende pesticider ( insektgift ) mod skægkræene, da de ikke optager langtidsvirkende aktivstoffer blandt godkendte insektgifte.  Derudover skal man have resistens i baghovedet.  Tilfældig sprøjtning med diverse midler kan derfor betyde, at man ikke bekæmpe dem fremadrettet med insektgifte.  Nymfer fra skægkræ kan dog reagere positivt på en korrekt sprøjtebehandling – med de rigtige midler.  Man kan ligeledes med held reducere antallet ved høj køkkenhygiejne.  Men et effektivt resultat afhænger af mere end god hygiejne.  Der skal en længevarende indsats med forskellige kombinationer til – herunder ædegifte, feromoner samt limplader til.  Det er ligeledes vigtigt, at hvis man ser dem i lejligheder, at der gøres en fælles indsats, da de ofte vandrer via rørgennemføringer.

Sprøjtegift skægkræ – sikkerhedsdatablad

Skægkræ – Ædegift – sikkerhedsdatablad

Hvordan kommer man af med skægkræ ?

Skægkræ bekæmpes af flere omgange via udlægning af forskellige ædegifte, der bryder livscyklus.  Men da livscyklus er markant længere end hos de fleste andre indendørs insekter – er processen således længere, inden man ser det endelige resultat.  Man kan ikke købe ædegifte i håndkøb som alm. forbruger, ligesom det er vigtigt at vide i hvilken rækkefølge, de skal udlægges og hvor/hvordan. Desuden bekæmpes skægkræ via flere forskellige tiltag og kombinationer for at sikre et endeligt effektivt resultat.  Feromoner og limplader er en anden del af bekæmpelsesintervallerne.

Skægkræ-behandlingen koster ca. kr. 1.500,- + moms pr. behandling ( i alt kr. 4.500,- + moms ) for en alm. lejlighed eller parcel.

Altså en forholdsvis dyr behandling. Derfor tilbyder vi private kunder en 2-årig serviceaftale ( med fri tilkald )  fra kr. 1.895,- + moms / kvartal. Aftalen er fordelagtig, da det kan være særdeles svært at blive dem kvit.  Serviceaftalen tegnes jf. forbrugeraftaleloven på min. 6 md. opstartsgebyr ( kr. 4.500,- + moms )  bortfalder derfor ved mere end 23 md. tegning.

Når de tre behandlinger mod er gennemført – hvad så ?

Som ovenfor nævnt, er der tale om en relativ dyr ydelse.  Det er vi fuldt ud opmærksomme på.  Vi er ligeledes klar over, at de tre behandlinger mod skægkræ ikke altid helt ender ud i det ønskede resultat.  Men som kunde hos Chrisal Skadedyrsservice A/S kan De trygt påregne, at vi følger opgaven helt til dørs, såfremt resultatet efter de betalte behandlinger ikke lever op til forventningerne.

Tilbage til Skadedyrsoversigten

Skægkræ – biologi / adfærd

Skægkræene kan blive op til 8 år. Men den gennemsnitlige levealder er omkring 4 år.

Æggene kan placeres enkeltvis eller i grupper. Normalt vil der lægges omkring 10 æg ad gangen. Hvert æg er ovalt med en glat overflade, de er lyse cremefarvet til gulbrune, 1,15 mm lange og 0,83 mm brede.  Æggene lægges i gemmer og tager ca. 2 måneder at udklækkes.  Nymfestadiet varer kun få dage, hvorefter den er i stand til at æde og vokse.

De voksne skægkræ bliver knap 2 cm. i længden.  Med en lup kan man se børsterne på forenden af skægkræet.  Dette ses ikke hos sølvkræ.

Skaegkrae-eller-soelvfisk

Skægkræ ( ctenolepisma longicaudata ) er et lysfølsomt og vingeløst insekt, som har sit navn fra dens behåring – primært på forreste del.  Adfærden er forekomst indendørs – uanset om der findes fugt eller ej.  Bedste levekår findes omkring 20-22 gr. På præferencelisten for fødekilder findes kulhydrater såsom sukker, brødkrummer, madrester m.v.  Grundlæggende er de dog altædende og fødemnerne spænder vidt.  I modsætning til andre sølvfisk-arter kan skægkræ opsøge føde alle steder i boligen, da de ikke er hæmmet af luftfugtighed.

Er Skægkræ farlige ?

Mange nervøse kunder spørger os, ” hvordan kommer man af med skægkræ ” ?  De er jo egentlig hverken sundhedsskadelige eller ulækre som andre skadedyr, så hvad er egentlig problemet med at have sølvfisk i boligen ?

Den primære grund skal nok ses i, at det er nærmest umuligt at afhænde en ejendom, hvis der findes skægkræ i boligen.  Da man ikke selv kan bekæmpe dem, giver det en naturlig frygt hos køber ved en ejendomshandel. Hysteriet omkring disse er velkendt – og bliver dagligt mere og mere omtalt i medier m.v. Især i Norge, hvor rygte og frygt nærmest har overhalet selve problemet, og ingen kan sælge en ejendom med skægkræ.  Derfor kan man med rette frygte dem, uden at de som sagt gør nævneværdig skade på hverken mennesker eller boligen.  Ligeledes er de ikke smittebærere og der findes ingen eksempler på at de har overført sygdomme til mennesker. Kan man lære at leve med dem, gør de som sagt ingen nævneværdig skade.  På sigt kan de dog angribe både tøj og tekstiler.

Skægkræ

Ovnfisk vs. Skægget sølvkræ

Tidligere har de været kendt ( eller rettere kaldet ) herhjemme som “ovnfisk”.  Men med kendskabet er den således tildelt sit eget rigtige navn.

Der er altså ikke forskel på ovnfisk og skægkræ, da der blot er tale om samme insekt – men med to forskellige betegnelser.  At man tidligere har betegnet dem som ovnfisk forklares med at de ikke er afhængige af en høj luftfugt som f.eks. sølvkræ. Derved ses de ofte omkring ovne, hvor de søger fødeemner.  Højsæson for ovnfisk er i sensommeren, hvor æggene udklækkes og livscyklus påbegyndes. Ovnfisk er op til 1 år om at færdigudvikles fra nymfe til voksen ovnfisk.

Nyere afarter af ovnfisk / skægkræ er perlekræ, der dog endnu ikke kendt i Danmark.

Side på norsk, hvor man har gjort alle tiltag for at blive dem kvit…

Skægkræ – kan man selv bekæmpe dem ?

Som ovenfor nævnt er det stort set umuligt selv at blive dem kvit.  Den primære årsag er, at man som alm. forbruger ikke har adgang til de rette bekæmpelsesmidler – herunder ædegifte og sprøjtemidler, der kun erhverves, hvis man er professionel.  Man kan dog gøre en del selv for at reducere antallet – og dermed problemets udvikling.  Flere steder på nettet kan man købe f.eks. en skægkræ fælde, der indfanger dem løbende.  Derudover skal man holde en høj køkkenhygiejne og dermed reducere deres fødeemner.  Ligesom jævnlig udluftning i boligen også giver dem ringere levekår.  Som tidligere nævnt er det dog næppe nok til at løse problemet endeligt.

Hvad siger andre kunder ?

Skaegkræ-bekaempelse

bekaempelse-af-skaegkrae

skaegkrae-og-soelvkrae

skaegkrae-og-ovnfisk-og-soelvfisk

Ovnfisk-eller-skaegkrae-i-huset