Skægkræ:

Skægkræ – bekæmpelse, biologi & adfærd:

Skægkræ – hvilke tegn…

Skægkræ ( skægget sølvkræ ) må antages at være dette årtis store plage, ligesom væggelus hærgede fra det forrige årti og faraomyrer før igen. Nu er skægkræ, der er på kraftig fremmarch.  Men foranlediges næsten til at sige – hvert nyt årti – en ny skadedyrsplage. Dette dog på trods af, at børstehaler, der er i samme artsgruppe, menes at være blandt de ældste vingeløse insekter, vi har fundet på jorden.  forholdsvis er de næsten identiske med sølvfisk.  Det gælder primært udseende og farve.  Således kaldes de derfor også – skægget sølvkræ. Kigger man tydeligere på de to arter, vil man kunne se den midterste af de halefjer er længere på skægkræ, ligesom farverne er mørkere og mere urene.  Skægkræ har brune og sorte pletter uden mønster, hvorimod sølvfisk er langt mere ren i sølvfarven.  Skægkræ evner ydermere at forcere glatte lodrette flader som vægge m.v.  Sølvkræ ser man ofte fanget i badekar og håndvaske, da de hovedsagligt holder til i vådrum og køkken, hvor deres fødekilde findes i mug og skimmel. Skægkræ findes derimod i alle ejendommens rum samt på lofter.

Skægkræ – en plage der kun vokser og vokser..

Skægkræ hørte vi første gang om i Norge for knap 9-10 år siden, der i løbet af årene har nedlagt et forsikringsselskab og givet mange tvister mellem husejere og forsikringsselskaber.  På trods af en storstilet indsats og strategi hvor biologer, forsikringsselskaber, firmaer med skadedyrsbekæmpelse og produktudviklere har siddet omkring samme bord, så er det endnu ikke lykkes at komme frem til en skudsikker bekæmpelse.  Spørgsmålet har været til vurdering, om skægkræ overhovedet er et skadedyr, da de som udgangspunkt ikke gør skade på mennesker eller ejendomme.  Men dette uanfægtet så er der en værdiforringelse ved boligsalg. De kan ikke bekæmpes let og på samme måde som sølvfisk, der oftest behandles med sprøjtegift.  Derudover er de spredt mere rundt i boligen og har flere gemmesteder, hvor de er svære at komme til.  Udfordringen med en effektiv bekæmpelse af skægkræ er, at deres livscyklus er længere og de er mindre afhængige af omgivelserne.

Ovnfisk ( skægget sølvkræ ) – hvem har dem ?

Kundegrupper der henvender sig og ønsker bekæmpelse af skægkræ er ikke et entydigt billede.  De findes i alle typer ejendomme – såvel privat som i erhverv.  Generelt er vore hyppigste opgaver hos boligselskaber, hvor skægkræ let spredes fra lejlighed til lejlighed.  Alm. villaer er ligeledes blandt vore største kundegrupper, da skægkræ også kan spredes via pakker, tasker fra arbejde og institutioner.  Ellers har vi opgaver fordelt ud over en bred vifte lige fra større kontorbygninger, industriproduktioner til skoler og dagsinstitutioner, hvor skægkræ også har fundet vej.  Blandt de mere bemærkelsesværdige opgaver, vi har udført er hos et større rederi, hvor vi efter en storstilet indsats leverede en effektiv bekæmpelse.

Skægkræ vs. sølvfisk – hvad er forskellen ?
  • Skægkræ er typisk mellem 12-18 mm – Sølvfisk en anelse mindre
  • Skægkræ har mørkegrå / brune farvenuancer – sølvfisk er blanke og sølvfarvet
  • Skægkræ findes i hele boligen – sølvkræ primært i vådrum og kældre
  • Skægkræ har 3 lige lange haletråde – midterste haletråd hos sølvfisk er halv størrelse af kroppen
  • Skærkræ har fremtrædende behåring på øverste del af kroppen – sølvfisk ses ikke tydeligt

Skaegkrae-forskel

 

Er der for meget at læse ?

Så klik på videoen nedenfor og se / hør om vores behandling & priser m.v. – Kort fortalt på et par minutter

BEMÆRK – AT PRISEN I VIDEOEN ER ÆNDRET I.F.M. DE GENERELLE PRISSTIGNINGER

Hvordan-kommer-man-af-med-soelvfisk

Skægkræ (ctenolepisma longicaudata)

Skægget sølvkræ

 

Bekæmpelse af skægkræ

Skægkræ er nærmest umulige at bekæmpe selv.  Der skal således ofte professionel skadedyrsbekæmpelse til for at opnå et godt effektivt resultat.  Man kan ikke anvende pesticider ( insektgift ) mod skægkræene, da de ikke optager langtidsvirkende aktivstoffer blandt godkendte insektgifte.  Derudover skal man have resistens i baghovedet.  Tilfældig sprøjtning med diverse midler kan derfor betyde, at man ikke bekæmpe dem fremadrettet med insektgifte.  Nymfer fra skægkræ kan dog reagere positivt på en korrekt sprøjtebehandling – med de rigtige midler.  Man kan ligeledes med held reducere antallet ved høj køkkenhygiejne.  Men et effektivt resultat afhænger af mere end god hygiejne.  Der skal en længevarende indsats med forskellige kombinationer til – herunder ædegifte, feromoner samt limplader til.  Det er ligeledes vigtigt, at hvis man ser dem i lejligheder, at der gøres en fælles indsats, da de ofte vandrer via rørgennemføringer.

Sprøjtegift skægkræ – sikkerhedsdatablad

Skægkræ – Ædegift – sikkerhedsdatablad

Hvordan kommer man af med skægkræ ?

Skægkræ bekæmpes af flere omgange via udlægning af forskellige ædegifte, der bryder livscyklus.  Men da livscyklus er markant længere end hos de fleste andre indendørs insekter – er processen således længere, inden man ser det endelige resultat.  Man kan ikke købe ædegifte i håndkøb som alm. forbruger, ligesom det er vigtigt at vide i hvilken rækkefølge, de skal udlægges og hvor/hvordan. Desuden bekæmpes skægkræ via flere forskellige tiltag og kombinationer for at sikre et endeligt effektivt resultat.  Feromoner og limplader er en anden del af bekæmpelsesintervallerne.

Skægkræ-behandlingen koster ca. kr. 1.710,- + moms pr. behandling ( ca. kr. 8.366,- ) for en alm. lejlighed eller parcel indtil 200 m2.

Er der tale om flere lejligheder / husstande  falder den samlede behandlingspris til kr. 4.400,- + moms ( ca. kr. 6.000,- )

Altså en forholdsvis dyr behandling. Derfor tilbyder vi private kunder en 2-årig serviceaftale ( med fri tilkald )  fra kr. 1.895,- + moms / kvartal. Aftalen er fordelagtig, da det kan være særdeles svært at blive dem kvit.  Serviceaftalen tegnes jf. forbrugeraftaleloven på min. 6 md. opstartsgebyr ( kr. 6.000,- + moms )  bortfalder derfor ved mere end 23 md. tegning.

Når de fire behandlinger mod er gennemført – hvad så ?

Som ovenfor nævnt, er der tale om en relativ dyr ydelse.  Det er vi fuldt ud opmærksomme på.  Vi er ligeledes klar over, at de fire behandlinger mod skægkræ ikke altid helt ender ud i det ønskede resultat.  Men som kunde hos Chrisal Skadedyrsservice A/S kan De trygt påregne, at vi følger opgaven helt til dørs, såfremt resultatet efter de betalte behandlinger ikke lever op til forventningerne.

Tilbage til Skadedyrsoversigten

Skægkræ – biologi / adfærd

Skægkræene kan blive op til 8 år. Men den gennemsnitlige levealder er omkring 4 år.

Æggene kan placeres enkeltvis eller i grupper. Normalt vil der lægges omkring 10 æg ad gangen. Hvert æg er ovalt med en glat overflade, de er lyse cremefarvet til gulbrune, 1,15 mm lange og 0,83 mm brede.  Æggene lægges i gemmer og tager ca. 2 måneder at udklækkes.  Nymfestadiet varer kun få dage, hvorefter den er i stand til at æde og vokse.

De voksne skægkræ bliver knap 2 cm. i længden.  Med en lup kan man se børsterne på forenden af skægkræet.  Dette ses ikke hos sølvkræ.

Skaegkrae-eller-soelvfisk

Skægkræ ( ctenolepisma longicaudata ) er et lysfølsomt og vingeløst insekt, som har sit navn fra dens behåring – primært på forreste del.  Adfærden er forekomst indendørs – uanset om der findes fugt eller ej.  Bedste levekår findes omkring 20-22 gr. På præferencelisten for fødekilder findes kulhydrater såsom sukker, brødkrummer, madrester m.v.  Grundlæggende er de dog altædende og fødemnerne spænder vidt.  I modsætning til andre sølvfisk-arter kan skægkræ opsøge føde alle steder i boligen, da de ikke er hæmmet af luftfugtighed.

Er Skægkræ farlige ?

Mange nervøse kunder spørger os, ” hvordan kommer man af med skægkræ ” ?  De er jo egentlig hverken sundhedsskadelige eller ulækre som andre skadedyr, så hvad er egentlig problemet med at have sølvfisk i boligen ?

Den primære grund skal nok ses i, at det er nærmest umuligt at afhænde en ejendom, hvis der findes skægkræ i boligen.  Da man ikke selv kan bekæmpe dem, giver det en naturlig frygt hos køber ved en ejendomshandel. Hysteriet omkring disse er velkendt – og bliver dagligt mere og mere omtalt i medier m.v. Især i Norge, hvor rygte og frygt nærmest har overhalet selve problemet, og ingen kan sælge en ejendom med skægkræ.  Derfor kan man med rette frygte dem, uden at de som sagt gør nævneværdig skade på hverken mennesker eller boligen.  Ligeledes er de ikke smittebærere og der findes ingen eksempler på at de har overført sygdomme til mennesker. Kan man lære at leve med dem, gør de som sagt ingen nævneværdig skade.  På sigt kan de dog angribe både tøj og tekstiler.

Skægkræ

Ovnfisk vs. Skægget sølvkræ

Tidligere har de været kendt ( eller rettere kaldet ) herhjemme som “ovnfisk”.  Men med kendskabet er den således tildelt sit eget rigtige navn.

Der er altså ikke forskel på ovnfisk og skægkræ, da der blot er tale om samme insekt – men med to forskellige betegnelser.  At man tidligere har betegnet dem som ovnfisk forklares med at de ikke er afhængige af en høj luftfugt som f.eks. sølvkræ. Derved ses de ofte omkring ovne, hvor de søger fødeemner.  Højsæson for ovnfisk er i sensommeren, hvor æggene udklækkes og livscyklus påbegyndes. Ovnfisk er op til 1 år om at færdigudvikles fra nymfe til voksen ovnfisk.

Nyere afarter af ovnfisk / skægkræ er perlekræ, der dog endnu ikke kendt i Danmark.

Side på norsk, hvor man har gjort alle tiltag for at blive dem kvit…

Skægkræ – kan man selv bekæmpe dem ?

Som ovenfor nævnt er det stort set umuligt selv at blive dem kvit.  Den primære årsag er, at man som alm. forbruger ikke har adgang til de rette bekæmpelsesmidler – herunder ædegifte og sprøjtemidler, der kun erhverves, hvis man er professionel.  Man kan dog gøre en del selv for at reducere antallet – og dermed problemets udvikling.  Flere steder på nettet kan man købe f.eks. en skægkræ fælde, der indfanger dem løbende.  Derudover skal man holde en høj køkkenhygiejne og dermed reducere deres fødeemner.  Ligesom jævnlig udluftning i boligen også giver dem ringere levekår.  Som tidligere nævnt er det dog næppe nok til at løse problemet endeligt.

Hvad siger andre kunder ?

Skaegkræ-bekaempelse

bekaempelse-af-skaegkrae

skaegkrae-og-soelvkrae

skaegkrae-og-ovnfisk-og-soelvfisk

Ovnfisk-eller-skaegkrae-i-huset