Skadedyrsbekæmpelse siden 1982

Skægkræ – Skægget sølvkræ

Skægkræ – bekæmpelse, biologi & adfærd

Skægkræ – Skægget sølvkræ

Er der for meget at læse? Så klik på videoen og hør om vores behandling – Kort fortalt på et par minutter

BEMÆRK – PRISEN I VIDEOEN ER ÆNDRET I.F.M. DE GENERELLE PRISSTIGNINGER

Play Video

Sådan spotter du skægkræ

Skægkræ (også kaldet skægget sølvkræ) ser ud til at være dette årtis store skadedyrsplage, ligesom væggelus dominerede det foregående årti, og faraomyrer var et problem endnu tidligere. Skægkræ er i hastig fremmarch, hvilket næsten fører til tanken om, at hvert tiår bringer sin egen skadedyrsplage. Dette er bemærkelsesværdigt, eftersom børstehaler, som er en del af samme artsgruppe, betragtes som nogle af de ældste vingeløse insekter på jorden. Skægkræ er, på trods af deres ligheder med sølvfisk hvad angår udseende og farve, en distinkt art. Skægkræ kaldes også skægget sølvkræ, og en nærmere inspektion af de to arter vil afsløre, at den midterste halefjer er længere hos skægkræ, og deres farver er mørkere og mere “urene”. Skægkræ har brune og sorte pletter uden et bestemt mønster, mens sølvfisk fremstår mere uniformt sølvfarvede. Desuden er skægkræ i stand til at klatre op ad glatte, lodrette flader som vægge. I modsætning hertil bliver sølvfisk ofte fundet fanget i badekar og håndvaske, da de primært opholder sig i fugtige områder som badeværelser og køkkener, hvor de finder føde i form af mug og skimmel. Skægkræ, derimod, kan findes i alle rum i en ejendom samt på loftet.

Skægkræ – en stadig voksende plage

Skægkræ blev for første gang omtalt i Norge for omkring 9-10 år siden. Siden da har de været årsag til store udfordringer, herunder nedlæggelsen af et forsikringsselskab og adskillige tvister mellem husejere og forsikringsselskaber. På trods af en omfattende indsats og en strategi, der involverede biologer, forsikringsselskaber, skadedyrsbekæmpelsesfirmaer og produktudviklere ved samme bord, har det endnu ikke været muligt at udvikle en fuldstændig effektiv bekæmpelsesmetode.

Der har været debat om, hvorvidt skægkræ faktisk kan betragtes som et skadedyr, eftersom de ikke direkte forårsager skade på mennesker eller bygninger. Ikke desto mindre medfører de en værdiforringelse af boliger ved salg. Skægkræ er vanskelige at bekæmpe på samme måde som sølvfisk, der normalt behandles med sprøjtegift. Skægkræ har tendens til at sprede sig mere i boligen og finde flere skjulte gemmesteder, hvilket gør dem svære at nå. Udfordringen med at bekæmpe skægkræ effektivt ligger i deres længere livscyklus og mindre afhængighed af deres omgivelser.

Hvem har flest problemer med skægkræ?

Vi har mange forskellige typer kunder, der henvender sig vedrørende skægkræ, så lad os slå det fast én gang for alle: De kan leve næsten overalt.

Disse skadedyr forekommer i alle typer ejendomme, både i private hjem og inden for erhvervslivet. Vores mest almindelige opgaver ligger hos boligselskaber, hvor skægkræ nemt kan sprede sig fra lejlighed til lejlighed. Almindelige villaer udgør også en stor del af vores kundebase, idet skægkræ kan spredes gennem pakker eller tasker, som bringes hjem fra arbejdspladser og institutioner.

Derudover håndterer vi opgaver i en bred vifte af miljøer, fra større kontorbygninger og industriproduktioner til skoler og dagsinstitutioner, hvor skægkræ også har fundet vej. En af de mere bemærkelsesværdige opgaver, vi har udført, var for et større rederi, hvor vi efter en omfattende indsats leverede en effektiv løsning.

Alle hverdage: 08:00 - 22:00.

Skægkræ vs. sølvfisk – hvad er forskellen ?

Bekæmpelse af skægkræ

Skægkræ er næsten umulige at bekæmpe på egen hånd. Derfor er professionel skadedyrsbekæmpelse ofte nødvendig for at opnå effektive resultater. Pesticider er typisk ikke effektive mod skægkræ, da disse insekter ikke optager langtidsvirkende aktive stoffer fra de godkendte insektgifte. Derudover skal man være opmærksom på problemet med resistens. Tilfældig sprøjtning med forskellige midler kan føre til, at skægkræene bliver resistente og derfor sværere at bekæmpe med insektgifte fremover.

Nymfer af skægkræ kan dog reagere positivt på korrekt sprøjtebehandling med de rette midler. En forbedring af køkkenhygiejnen kan også hjælpe med at reducere antallet af skægkræ, men et effektivt resultat kræver mere end blot god hygiejne. En vedvarende indsats med en kombination af forskellige bekæmpelsesmetoder er nødvendig, herunder brug af ædegifte, feromoner og limplader. Det er også vigtigt, at der gøres en fælles indsats i boligkomplekser, da skægkræ ofte vandrer gennem rørgennemføringer og andre fælles installationer.

Sprøjtegift mod skægkræ – sikkerhedsdatablad

Skægkræ – Ædegift – sikkerhedsdatablad

Sådan kommer du af med skægkræ

Skægkræ bekæmpes gennem flere omgange ved at anvende forskellige typer ædegifte, der effektivt afbryder deres livscyklus. Da skægkræens livscyklus er markant længere end hos de fleste andre indendørs insekter, strækker processen sig over længere tid, før man kan se de endelige resultater. Ædegifte er ikke tilgængelige i håndkøb for almindelige forbrugere, og det er vigtigt at være informeret om, i hvilken rækkefølge og på hvilke specifikke steder giften skal udlægges.

 

Derudover involverer bekæmpelsen af skægkræ en række forskellige tiltag og kombinationer for at sikre et effektivt resultat. Brugen af feromoner og limplader er også en integreret del af de strategier, der anvendes i bekæmpelsesintervallerne. Denne samlede indsats sikrer en mere omfattende kontrol med antallet af skægkræ og bidrager til en langtidsholdbar løsning på problemet.

Skægkræ-behandlingen koster ca. kr. 1.710,- + moms pr. behandling (ca. kr. 8.366,-) for en alm. lejlighed eller parcelhus indtil 200 m2.

Er der tale om flere lejligheder / husstande, falder den samlede behandlingspris til kr. 4.400,- + moms (ca. kr. 6.000,-).

Da der er tale om en forholdsvis dyr behandling, såfremt den skal være effektiv,  tilbyder vi private kunder en 2-årig serviceaftale (med fri tilkald) fra kr. 1.895,- + moms / kvartal. Aftalen er fordelagtig, da det kan være særdeles svært at blive skægkræene kvit. Serviceaftalen tegnes jf. forbrugeraftaleloven på min. 6 md. opstartsgebyr (kr. 6.000,- + moms) bortfalder derfor ved mere end 23 md. tegning.

Når de fire behandlinger er gennemført – hvad så?

Skægkræ bekæmpes af flere omgange via udlægning af forskellige ædegifte, der bryder livscyklus. Men da livscyklus er markant længere end hos de fleste andre indendørs insekter – er processen således længere, inden man ser det endelige resultat. Man kan ikke købe ædegifte i håndkøb som alm. forbruger, ligesom det er vigtigt at vide i hvilken rækkefølge, de skal udlægges og hvor/hvordan. Desuden bekæmpes skægkræ via flere forskellige tiltag og kombinationer for at sikre et endeligt effektivt resultat. Feromoner og limplader er en anden del af bekæmpelsesintervallerne.

Skægkræ – biologi / adfærd

Skægkræene kan blive op til 8 år. Men den gennemsnitlige levealder er omkring 4 år.

Æggene kan placeres enkeltvis eller i grupper. Normalt vil der lægges omkring 10 æg ad gangen. Hvert æg er ovalt med en glat overflade, de er lyse cremefarvet til gulbrune, 1,15 mm lange og 0,83 mm brede. Æggene lægges i gemmer og tager ca. 2 måneder at udklækkes. Nymfestadiet varer kun få dage, hvorefter den er i stand til at æde og vokse.

De voksne skægkræ bliver knap 2 cm. i længden. Med en lup kan man se børsterne på forenden af skægkræet. Dette ses ikke hos sølvkræ.

Skægkræ ( ctenolepisma longicaudata ) er et lysfølsomt og vingeløst insekt, som har sit navn fra dens behåring – primært på forreste del.  Adfærden er forekomst indendørs – uanset om der findes fugt eller ej.  Bedste levekår findes omkring 20-22 gr. På præferencelisten for fødekilder findes kulhydrater såsom sukker, brødkrummer, madrester m.v.  Grundlæggende er de dog altædende og fødemnerne spænder vidt.  I modsætning til andre sølvfisk-arter kan skægkræ opsøge føde alle steder i boligen, da de ikke er hæmmet af luftfugtighed.

Viden

Mange nervøse kunder spørger os, ” hvordan kommer man af med skægkræ ” ? De er jo egentlig hverken sundhedsskadelige eller ulækre som andre skadedyr, så hvad er egentlig problemet med at have sølvfisk i boligen ?

Den primære grund skal nok ses i, at det er nærmest umuligt at afhænde en ejendom, hvis der findes skægkræ i boligen. Da man ikke selv kan bekæmpe dem, giver det en naturlig frygt hos køber ved en ejendomshandel. Hysteriet omkring disse er velkendt – og bliver dagligt mere og mere omtalt i medier m.v. Især i Norge, hvor rygte og frygt nærmest har overhalet selve problemet, og ingen kan sælge en ejendom med skægkræ. Derfor kan man med rette frygte dem, uden at de som sagt gør nævneværdig skade på hverken mennesker eller boligen. Ligeledes er de ikke smittebærere og der findes ingen eksempler på at de har overført sygdomme til mennesker. Kan man lære at leve med dem, gør de som sagt ingen nævneværdig skade. På sigt kan de dog angribe både tøj og tekstiler.