Skadedyrsbekæmpelse siden 1991

Biller – indendørs bekæmpelse

Har du oplevet biller indendørs? Få hjælp til identificering og bekæmpelse her.

Biller og artsbestemmelse

Biller kan være svære at skelne fra hinanden, da der findes omkring 4.500 forskellige kendte arter herhjemme. De er inddelt i flere klasser, hvor de mest almindelige er rovbiller, ådselsbiller, løbebiller og torbister.

Langt de fleste biller er helt harmløse og hører til i naturen, hvor de fungerer som nyttedyr. Men når enkelte arter kommer ind i boligen, bliver de til skadedyr, da de søger føde – typisk tørvarer som mel, nødder, gryn og brød. Eksempler på sådanne skadedyr er klannere.

Rovbiller kan kendes på deres korte vingedækker, der dækker de basale bagkropsdele. Under vingedækkerne sidder et par veludviklede flyvevinger. Smeldere kendes ved deres forholdsvis kedelige udseende, nogle er dog røde eller metalskinnende. Deres larver er cylinderformede, og smeldere lever i råddent træ eller jorden, hvor de jordboende larver kan være meget skadelige.

I størstedelen af henvendelserne viser det sig, at der er tale om andre skadedyrsarter som gåsebiller, klannere og borebiller. Vær dog opmærksom på, at vi ikke behandler mod gåsebiller, da de er særdeles svære at bekæmpe med pesticider.

Tag et kig i vores skadedyrsguide for at bestemme arten af de biller, du har fundet indendørs. Størstedelen af biller herhjemme er planteædende, mens de kødædende betragtes som rovdyr – også kaldet rovbiller. Ådselsbiller kan kendes på deres kølleformede antenner, der er udvidet i spidsen, og mindst de tre første led i bagkroppen er blødhudede.

For effektiv bekæmpelse af biller indendørs anbefales det, at identificere arten korrekt og tage de nødvendige skridt for at eliminere dem.

Bekæmpelse af biller

Effektiv bekæmpelse af biller kræver korrekt identifikation af arten, da hver type bille kræver en specifik behandlingsmetode. Hos Chrisal forstår vi vigtigheden af at tilpasse bekæmpelsen efter den specifikke billeart, der er tale om. Uanset om det drejer sig om rovbiller, klannere, borebiller, væggelus eller en helt femte art, anvender vi de mest effektive og miljøvenlige metoder til at sikre, at problemet løses grundigt. Vores professionelle skadedyrsbekæmpere har stor erfaring og ekspertise i at håndtere forskellige billeangreb, og vi bruger kun godkendte midler, der sikrer en sikker og effektiv bekæmpelse af biller indendørs.

Vi hjælper dig af med biller.
Alle ugens dage: 08:00 - 22:00.

Væggelusangreb i lejeboliger

De fleste biller opfører sig på den samme måde – dog med forskellig levevis. Derfor er en egentlig bekæmpelse overskuelig.

Vi bekæmper aldrig skadedyr, uden at vide hvilken art, der forekommer. Så for at være sikre i vores sag beder vi dig gemme eller tilsende os et eksemplar af en bille, hvorefter vi kan give dig et tilbud på effektiv og professionel bekæmpelse af biller.

Du kan læse mere på vores side for artsbestemmelse af skadedyr, men du er også velkommen til at kontakte os og høre mere.

Generel viden om biller

Da der på verdensplan findes omkring 350.000 forskellige biller – og omkring 4.500 arter bare i Danmark – er det umuligt at redegøre for hver enkelt billes biologi, men generelt er der tale om at biller udvikles fra æg til larvestadiet, hvorefter de igen inddeles i forskellige ordener og familier.

Selve forpupningen sker i det sene efterår, hvor billen herefter er voksen – og i mange tilfælde flyvefærdig – til foråret.