Biller i Danmark

Biller i huset ? Hvad kan det være ?

Biller – hvilken art ?

Biller kan være svære at skelne fra hinanden, da der findes omkring 4.500 forskellige kendte arter herhjemme.

Biller er inddelt i flere klasser. De mest almindelige klasser er Rovbiller, ådselsbiller, løbebiller og torbister.

Langt de fleste biller er helt harmløse og hører til i naturen, hvor de fungerer som nyttedyr. Men når enkelte arter kom ind i boligen, vil de være et skadedyr, da de søger føde – typisk tørvarer som mel, nødder, gryn og brød.  Det kan eks. være klannere.

Rovbiller kan kendes på de korte vingedækker, der dækker de basale bagkropsdele, under vingedækkerne sidder et par veludviklede flyvevinger.

Smelderne kendes ved deres forholdsvis kedelige udseende, nogle er dog røde eller metalskinnende, hvor larverne er cylinderformede. Smeldere lever i råddent træ eller jorden, hvor de jordlige kan være meget skadelige.

I størstedelen af henvendelser viser det sig, at der er der tale om andre skadedyrsarter som gåsebiller, klannere, borebiller o.a. Vær dog opmærksom på, at vi ikke behandler mod gåsebiller, da de er særdeles svære at bekæmpe med pesticider.

Kig derfor vores skadedyrsguide grundigt igennem, for at bestemme arten.

Størstedelen af biller herhjemme er planteædende, mens de kødædende betragtes som rovdyr – også kaldet rovbiller, der kan være tale om ådsler m.m. Disse ådselsbiller kan kendes på de kølleformede antenner der er udvidet i spidsen. Mindst de 3 første led i bagkroppen er blødhudede.

Brødbiller-i-køkkenet-lever-af-dyremad-og-tørt-brød
Brødbille – (Stegobium paniceum)

Biller-i-hjemmet. I-Danmark-findes-ca.-3.500-forskellige-biller
Kornsnudebille – (Sitophilus granarius)

Rismelbiller

Rismelbille – (Tribolium confusum)

Tæppebiller-i-hjemmet-er-alvorligt-da-de-spiser-tøj
Tæppebille – (Anthrenus verbasci)

Behandling mod biller

Igen er problemet med at artsbestemme billen, men vi har valgt at holde os til bekæmpelse af biller indendørs.

De fleste af billerne opfører sig på den samme måde – dog med forskellig levevis. Derfor er en egentlig bekæmpelse overskuelig.

Men vi bekæmper aldrig skadedyr, uden at vide hvilken art, der er forekommende. Så for at være sikre i vores sag beder vi Dem gemme eller tilsende os et eksemplar af billen, hvorefter vi kan give Dem et tilbud på bekæmpelse.

Læs evt. mere under – artsbestemmelse af skadedyr. Ring og hør mere.

Tilbage til Skadedyrsoversigten

Billernes biologi / adfærd

Da der på verdensplan findes omkring 350.000 forskellige biller, er det umuligt at redegøre for hver enkelt billes biologi, men generelt er der tale om at biller udvikles fra æg til larvestadiet, hvorefter de igen inddeles i forskellige ordener og familier.

Selve forpupningen sker i det sene efterår, hvor billen herefter er voksen – og i mange tilfælde flyvefærdig – til foråret.

Advarsel !!!

Det er vigtigt, at De for Deres egen skyld entrerer med et firma med sprøjtecertifikat.  De findes flere udbydere, der tilbyder “lidt for gode priser” i forhold til den gennemsnitlige markedspris – så kig Dem derfor godt for, inden De handler – og forlang dokumentation for et sprøjtecertifikat.

Linksamling over samtlige biller

Her finder De den komplette liste fra fugle & natur

Der findes ikke en bedre liste i Danmark.  Dels fordi det vil være umuligt at skaffe billeder og alle biller i Danmark og dels findes der arter, der stort set aldrig ses.