Skadedyrsbekæmpelse siden 1991

Klannere – pelsklanner, flæskeklanner

Alt om bekæmpelse af klannere.

Tegn på klannere

Der findes flere forskellige arter herhjemme af klannere jf. nedenstående.

Klannere (husklannere & flæskeklannere) lever enten af kødholdige fødevarer, tør ost, hundekiks, tørfoder til kæledyr og havregryn – eller pelsklanner der angriber tøj/tekstiler.

Hvis husklannere findes i beboelse kan de stamme fra fødevarerne, men kan også komme fra en død mus under gulvet eller døde fugle på loftet. De er meget almindelige i fuglereder. Således kan nærliggende fuglereder være grunden til et angreb af klannere.

Efter man har bekæmpet et angreb, bør man opbevare fødevarerne i tætsluttende beholdere, da klannere kan flyve, og derfor kan dukke op et stykke tid efter man har bekæmpet dem.

Behandling mod klannere

Behandling mod klannere udføres normalt af fagfolk, da det kan være en langsigtet ”fornøjelse” at blive dem kvit.

Bekæmpelsen skal foretages af flere omgange med 3 ugers intervaller. I alt behandles der som oftest af 3 omgange, hvor boligens paneler o.a. skjulesteder behandles med et langtidsvirkende middel, der sikrer at man får brudt klannerens livscyklus. Efter endt behandling stilles en to måneders garanti, der er rigelig tid til at sikre, at problemet synes endeligt løst – tilfredsstillende.

Prisen for de 3 behandlinger (indtil 200 m2) ligger typisk omkring kr. 5.100,- + moms (kr. 6.491,-)

Selve behandlingen foretages med mikrokapsler, der er langtidsvirkende – men lugtfri og ikke giver anledning til gener. Man behøver således ikke være utryg overfor børn eller husdyr.

Flæskeklannere

efter nedlukningen af minkfarme

Gennem de senere år har flere og flere boligejere stiftet kendskab til – især flæskeklannere, der har søgt væk fra de lukkede minkfarme.  Tidligere har flæskeklannere ernæret sig af minkfoder ( fiskerester ), der blev lagt på burene.  Når foderet blev indtørret var det en stor kilde på minkfarmene. Efter nedlukningen søgte disse flæskeklannere mod omkringliggende ejendomme – heriblandt helt almindelige boliger, hvor de søger fødeemner.  Det kan være hundemad o.a. tørvarer.  I 2021 havde vi et helt usædvanligt højt antal henvendelser og dermed bekæmpelse af flæskeklannere.  Om dette problem med klannere er forbigående i fremtiden, kan kun tiden vise.

Overordnet set kan man generelt sige, at problemer med klannere er et hygiejnespørgsmål. Ved angrebet kan det være mere eller mindre uforskyldt, men når man først har observeret klannere i hjemmet eller eks. bare en flæskeklanner larve, så gælder det om at sikre en høj hygiejne og gennemse alle tørvarer. Bor man i lejlighed, kan problemer med klannere skyldes nabolejligheder. Således bør man løfte i flok, så kilden kan findes hurtigt – og dermed sikre en korrekt bekæmpelse. Ligeledes bør udlejere vær obs på, at i tilfælde af klannere i lejligheder, bør man sikre sig at alle lejligheder efterlever hyppig rengøring.

 

Viden - Klanneres biologi og adfærd

Klannerne er en insektgruppe, hvis larver i vid udstrækning har specialiseret sig i at udnytte rester af døde dyr, og som herigennem er med til at føre materialet ind i naturens kredsløb igen. Flæskeklanneren lægger sine æg i kadavere, ligesom f.eks. spyfluen, men klannerlarverne kan i modsætning til fluelarverne også udnytte de tørre dele som brusk, indtørrede kødrester, huder osv. Flæskeklannerens spiseseddel er i øvrigt ret righoldig; foruden i “naturlige” ådsler trives de godt i røget eller saltet kød, i klipfisk og fiskemel, i tør ost, i hundekiks, i tørfoderpiller til f.eks. hunde og katte, og de kan endog nu og da forgribe sig på havregryn og lignende plantekost. Minkfarme er ofte udsatte for flæskeklannere, der findes i hobetal. Ligeledes kan naboejendomme være hårdt ramt af flæskeklannere, hvis mængde eksploderer i varme måneder.

Larveudviklingen tager under de mest gunstige betingelser cirka en måned. De fuldvoksne larver vil så normalt forlade det, de har levet i, og opsøge et beskyttet sted, hvor de kan forpuppe sig.

Din sikkerhed

For Deres egen sikkerheds skyld, bør De altid sikre Dem, at De entrerer med et firma som er i besiddelse af et sprøjtecertifikat. Dét er vi

Vi hjælper dig af med klannere.
Alle hverdage: 08:00 - 22:00.