Klannere

alt om bekæmpelse af klannere.

Tegn på klannere

Der findes flere forskellige arter herhjemme af klannere jf. nedenstående.

Klannere ( husklannere & flæskeklannere ) lever enten af kødholdige fødevarer, tør ost, hundekiks, tørfoder til kæledyr og havregryn – eller pelsklanner der angriber tøj/tekstiler.

Hvis husklannere findes i beboelse kan de stamme fra fødevarerne, men kan også komme fra en død mus under gulvet eller døde fugle på loftet. De er meget almindelige i fuglereder.  Således kan nærliggende fuglereder være grunden til et angreb af klannere.

Efter man har bekæmpet et angreb, bør man opbevare fødevarerne i tætsluttende beholdere, da klannere kan flyve, og derfor kan dukke op et stykke tid efter man har bekæmpet dem.

Overordnet set kan man generelt sige, at problemer med klannere er et hygiejnespørgsmål.  I lejligheder kan det dog skyldes nabolejligheder med hygiejneproblemer.

Brun-pelsklanner
Brun pelsklanner – (Attagenus smirnovi)
Flaeskeklanner-har-et-baelte-henover-ryggen
Flæskeklanner – (Dermestes lardarius)
Husklanner-lever-typisk-i-etageadskillelser-og-bekaempelse-kan-vaere-svaer
Husklanner – (Dermestes haemorrhoidalis)

Pelsklannere-lever-i-toej-pelse-og-organiske-tekstiler

Pelsklanner – (Attagenus pellio)

Behandling mod klannere

Behandling mod klannere udføres normalt af fagfolk, da det kan være en langsigtet ”fornøjelse” at blive dem kvit.

Bekæmpelsen skal foretages af flere omgange med 3 ugers intervaller.

Selve behandlingen foretages med mikrokapsler, der er langtidsvirkende – men lugtfri og ikke giver anledning til gener.

For minkfarmere kører vi et specielt program på farmene, hvor der tages hensyn til minkhvalpe og de voksne mink – men behandlingen er særdeles effektiv mod klannerne og delvis fluer.

Er du minkfarmer – så klik dig videre her.

Tilbage til Skadedyrsoversigten

Klanneres biologi / adfærd

Klannerne er en insektgruppe, hvis larver i vid udstrækning har specialiseret sig i at udnytte rester af døde dyr, og som herigennem er med til at føre materialet ind i naturens kredsløb igen.

Flæskeklanneren lægger sine æg i kadavere, ligesom f.eks. spyfluen, men klannerlarverne kan i modsætning til fluelarverne også udnytte de tørre dele som brusk, indtørrede kødrester, huder osv.

Flæskeklannerens spiseseddel er i øvrigt ret righoldig; foruden i “naturlige” ådsler trives de godt i røget eller saltet kød, i klipfisk og fiskemel, i tør ost, i hundekiks, i tørfoderpiller til f.eks. hunde og katte, og de kan endog nu og da forgribe sig på havregryn og lignende plantekost.

Minkfarme er ofte udsatte for flæskeklannere, der findes i hobetal. Ligeledes kan naboejendomme være hårdt ramt af flæskeklannere, hvis mængde eksploderer i varme måneder.

Larveudviklingen tager under de mest gunstige betingelser cirka en måned. De fuldvoksne larver vil så normalt forlade det, de har levet i, og opsøge et beskyttet sted, hvor de kan forpuppe sig.

Advarsel !!!

Der findes op til flere ”nye” firmaer på markedet, der tilbyder rene spotpriser på ydelser mod klannere. Enkelte af disse virksomheder er end ikke i besiddelse af nogen form for autorisation eller sprøjtecertifikat. For Deres egen sikkerheds skyld, bør De derfor altid sikre Dem, at De entrerer med et firma som er i besiddelse af et sprøjtecertifikat.