Lopper

Lopper og dermed loppebid kan være til stor gene. Kan vi hjælpe Dem ?

Loppebid er smertefulde. Specielt kattelopper er en plage.
Loppebid
Bekæmpelse af lopper med gift. Vi bekæmper både kattelopper, hundelopper og fuglelopper
Lopper kan sagtens forveksles med væggelus
Kattelopper giver loppebid

Lopper – tegn på disse

Lopper – når de forekommer i hjemmet, er som oftest på grund af hund / kat – også kaldet enten hundelopper / kattelopper, men også fuglelopper er almindelige herhjemme. Fuglelopper ses dog fortrinsvis når foråret står for døren, hvor de er særdeles aktive. Dette skyldes katte, fugle og andre dyr med lopper i haven henover vinteren.  Således udklækkes de lagte loppeæg, når vejret bliver varmere og giver lopperne optimale levekår.

Herhjemme findes ca. 55 forskellige loppearter. De hyppigste er som ovenfor nævnt kattelopper, hundelopper & fuglelopper.  Lopper lever af at suge blod, så udover at hunden og katten klør sig kraftigt, angribes mennesker også.

Loppebid giver svie / kløe…

…og efterlader et tydeligt rødt mærke, hvilket derfor er en god indikator på, at man har et loppeproblem. Den letteste måde at kende loppebid fra eks. væggelus bid er typisk, at man bliver bidt både dag og nat samt at loppebid oftest kommer, hvor tøjet sidder stramt (strømpekant o.lign). Er man yderligere i tvivl, hvorvidt der er tale om lopper eller væggelus, kan man altid stille en dyb tallerken med vand på gulvet, hvor lopperne løbende vil lande, når de hopper rundt på gulvet.  En anden god indikator er, at man tager hvide strømper på og går rundt et par timer.  Her bør lopperne kunne ses. Lopperne er ikke nævneværdigt store – og kan bedst sammenlignes med f.eks. kommen ( fra ost ) i størrelse og form.  Lopper er ca. 2-3 mm. og sort med stærkt rygskjold, der bevirker, at de næsten er umulig at trykke ihjel. Lettest at kende på de lange bagben, der også kaldes springben.

Loppebid…

…om natten kommer typisk på de dele af kroppen, der stikker ud under dynen og biddene sidder “trip-trap-træsko”. Men dette er i sig selv ikke nogen garanti for, at der er tale om lopper.  Det kan ligeså vel være væggelus, der ligeledes angriber om natten. Det kan mange gange være svært at kende forskel på væggelus bid og loppebid.  Vi har en række billeder af væggelus bid her, så kan De se, om der findes lighed med de pågældende bid, som De har.

 

Lopper-og-loppebid-kloer.-Derfor-anbefaler-vi-bekaempelse-af-kattelopper
Lopper – (Ctenocephalides felis)

Behandling mod lopper

Behandling mod lopper foretages oftest af fagfolk, da det er vigtigt at livscyklus knækkes hurtigt, så der ikke opstår resistens. Dette gøres ved behandling med såkaldte mikrokapsler, der ikke længere kan købes i håndkøb.

Denne type gift er nødvendig at anvende, da lopper lægger sine æg i tæpper, revner og sprækker.
I modsætning til tidligere findes der efterhånden stort set ingen præparater i håndkøb længere, der kan anvendes effektivt mod lopper.

Ligeledes hører vi oftere om kunder, der ikke længere har gavn af håndkøbspræparater til hund / kat – pga. resistens. Det betyder, at det derfor er skruen uden ende at behandle med disse midler…

Behandlingen vi tilbyder vil ikke være til gene, hverken visuelt eller lugtmæssigt. Man kan være hjemme, mens der bliver behandlet.

En loppebehandling koster…

…typisk kr. 2 X 1.710 + moms  ( kr. 4.241,- ) for alm. lejligheder / parceller indtil 200 m2. Der skal behandles af 2 omgange med 2-3 ugers interval.

Hvis beløbet virker for voldsomt at betale på én gang – tilbyder vi private kunder en serviceaftale til hhv. kr. 1.590,- + moms / kvartal. Serviceaftalen tegnes i henhold til forbrugeraftaleloven med min. 6 måneders binding. Opstartsgebyr kr. 1.710,- + moms.  Ved mere end 23 måneders tegning bortfalder opstartsgebyret.

Tilbage til Skadedyrsoversigten

Lopper – biologi / adfærd

Lopper formerer sig oftest på dyr, men også tekstiler som gulvtæpper, dyner og andet tøj kan anvendes.

Lopper bevæger sig ved hjælp af et sæt springben, der gør den i stand til at hoppe op til 30 cm. Loppelarven udklækkes i starten af foråret, hvor den lever af forældrenes ekskrementer. Herefter udvikles den færdige loppe. Det er ligeledes forklaringen på, at koncentrationen af loppeproblemer er langt større i årets varme måneder – end henover vinteren.

Hvor længe lever lopper ?

Det er ikke usædvanligt at lopper kan overleve flere år efter, at en hund eller en kat ( kaldet værten ) er flyttet ud. Loppen findes ofte i forbindelse med mere eller mindre bofaste dyr. Når man så siger, at lopper ikke kan leve på mennesker, så er dette i og for sig korrekt.  Men det betyder dog ikke, at de ikke kan leve af mennesker.  Er der ingen vært i form af hund eller kat, så vil lopperne leve af menneskenes blod.  Forskellen er blot, at de ikke kan formere sig på mennesker via æglægning.  Disse loppeæg vil derimod lægges i andre gemmer, revner og sprækker.

Det ses ofte, at i forbindelse med dødsbo hvor der tidligere har boet katte, fortsat er fyldt med lopper, selvom de i flere år har stået tomme.  Det viser tydeligt loppernes evne til at sætte livscyklus i bero på trods af temp. og manglende fødekilde ( værter ).  Når der kommer mennesker ind i disse boliger, bliver det hele vakt til live igen.

Rotteloppen var i middelalderens byldepest (den sorte død) skyld i at pesten blev smittet fra rotten til mennesket. Sygdommen er dog nu meget sjælden.

Advarsel !!!

Der findes flere ”nye” firmaer på markedet, der tilbyder lidt for gode priser på loppebehandling som ovenstående. Enkelte af disse virksomheder er end ikke i besiddelse af nogen form for autorisation eller sprøjtecertifikat. Så for Deres egen sikkerheds skyld, bør De derfor altid sikre Dem, at De benytter et skadedyrsfirma, der som minimum besidder et sprøjtecertifikat.

Hundelopper

Hundelopper på og fra hunde er normalt ikke så slemme – altså aggressive mht. bid som kattelopper. Derfor har langt de fleste ingen problemer med at komme af med hundelopper fra hunde. Dog kan det være svært at behandle hunden for lopper, da der er flere og flere præparater herhjemme, hvor lopperne har udviklet resistens, altså en modstandsdygtighed overfor forskellige gifte – også kaldet aktivstoffer.

Hundelopper-er-som-andre-lopper-irriterende

De første tegn på hundelopper hos hunden kan være:

Selvom hunden klør sig, behøver det ikke være hundelopper. Kradsen ved ørerne kan indikere øremider eller anden øreinfektion. Slikken eller kradsen på andre dele af din hunds krop kan indikere en fødevareallergi eller anden irritation.

Hundelopper er generelt omkring halv størrelse af en æblekerne eller på størrelse med et riskorn. De er hoppende insekter, med sideværts flade organer, og har ingen vinger. Hvis man ikke kan se de faktiske lopper, så kig efter med en lup. Loppeekskrementer kan samles på huden af dit kæledyr, og vil ligne små opløsningskonflikter af snavs.

Når man har konstateret, at det helt sikkert har at gøre med hunde lopper, så er tiden af afgørende faktor. Der er en chance for, at dit hjem også kan være loppebefængt. Hvis dit kæledyr er blevet bidt af lopper, er der ligeledes risiko for at den kan få bændelorm. Tage tingene et skridt ad gangen. Først skal hunden behandles. Derefter skal hjemmet behandles. Vær forsigtig med de produkter, der anvendes, og være sikker på at læse alle advarselsmærkater. Alternativt kan man altid henvende Dem til skadedyrsservice.

Hunden skal behandles først.

Kontakt din dyrlæge for at få det rette middel til netop din hund. På den måde har man altid mulighed for at vende tilbage, hvis der er resistens mod det af dyrlægen anbefalede middel. Selvom dyrlægen ofte er dyrere end den generelle markedspris, så er det en god idé, da næsten halvdelen af midler mod hundelopper ringe eller slet ingen effekt har.

Når hunden er behandlet kan man gå i gang med selve hovedrengøring af hjemmet, der bør reducere eller helt fjerne de sidste lopper, som hunden har efterladt.

Kattelopper

Kattelopper-er-vaerre-end-hundelopper

Kattelopper lever af at suge blod, så udover at katten klør sig kraftigt, angribes mennesker også.

Generelt når udendørstemperaturerne stiger, ses en markant stigning af Loppeproblemer – især kattelopper.  Katten er mere ude og i takt med at lopperne har bedre levekår ved højere temp., kommer katten derved i kontakt med både lopper og flåter. Loppeproblemer med kattelopper ses derfor oftest i foråret, hvor temperaturerne bliver højere og æg fra sidste år udklækkes.  Lopperne finder dermed en vært, som de hopper på og ernærer sig via blod.

Kattelopper er blodsugende insekter, der bliver  1,5-3 mm lange. De er brunsorte og har en meget sammentrykt kropsform. Katteloppen har kraftigt udviklede springben, med hvilke den kan hoppe op til 30 cm. Kroppens mange børster hjælper den til at blive siddende på værtsdyret, hvor den lever det meste af sit voksne liv. Katteloppens forplantning og æglægning foregår altså i pelsen på værtsdyret.

En hunloppe lægger 10-25 æg om dagen. Æggene er hvide, glatte og 0,5 mm lange. De fleste æg falder med tiden ud af kattens pels og fordeles i omgivelserne på de steder, hvor dyret færdes.

Selve biddet fra kattelopper giver svie / kløe og et markant rødt mærke. Dette er vel nok den største gene ved lopper.  Men har man småbørn, kan følgerne være frustrerende, da børn generelt reagerer kraftig på loppebid og derfor hurtigt kan ødelægge dagligdagen.

Det er vigtigt…

, især i loppesæsonen ( foråret / forsommeren ), at man regelmæssigt undersøger, om katten har lopper. Det er nemmere at gøre noget ved loppeproblemet, når det opdages i tide.

Kattelopper-og-loppebid-er-et-stort-problem-i-hjemmet

Den bedste metode til at konstatere, om katten har fået lopper, er ved at rede dyret igennem med en tættekam og betragte det afredte materiale gennem en klar plasticpose. Har dyret kattelopper, vil man sandsynligvis se store hunlopper og mindre mørke hanlopper, hvide perleformede æg samt katteloppernes mørke komma- eller spiralformede ekskrementer. Disse ekskrementer vil, på grund af indholdet af blod, afgive en rødbrun farve, hvis de placeres på et stykke fugtigt papir.  Men vær også opmærksom på om katten begynder at klø sig meget.  Det er oftest bag ørerne, at lopper gemmer sig på katten.

Loppebid vs. væggelusbid

Loppebid-fra-kattelopper-svider

Det kan ofte være svært at skelne mellem loppebid eller væggelus bid.  For at finde ud af, om der er tale om det ene eller andet, er det derfor vigtigt, at man først spørger sig selv, om følgende:

  1. Har jeg husdyr ? ( nej ? – væggelus ? )
  2. Bliver jeg KUN bidt om natten ? ( ja, væggelus ? )
  3. Har jeg eller andre i husstanden sovet andetsteds indenfor de sidste par måneder ? ( ja, væggelus ? )
  4. Har vi haft overnattende gæster ? ( Ja, væggelus ? )
  5. Har vi set lopper springe rundt ? ( nej, væggelus ? )

Som det fremgår af ovennævnte svar, gælder det om at kredse sig ind på problemet.

 

Vi har alle hørt om loppebid…

…Men langt færre har kendskab til væggelus bid.  Nedenfor har vi sat en række billeder via linket ind af henholdsvis loppebid og væggelus bid.  Men da man reagerer forskelligt på insektbid, er dette derfor ikke en sikker retningslinje.

Væggelus bid – se her…

 

Nedenfor findes en video, der ligeledes beskriver loppebid:

Lopper – YouTube

 

Væggelusbid:

Væggelus bid er oftest langt værre end loppebid.  Dette afhænger dog af, hvor mange lopper el. væggelus, man har. Tegn på sengelus er typisk, at man vågner med bid på arme, ben og i maveregionen, da væggelus for det meste lever i og omkring sengemiljøet. Selve sengelusbid er kendetegnet ved 2 stik, da sengelus afleverer giften ved et bid og suger blod ved et andet bid.  Nældefeber er ikke sjældent, hvis man er angrebet af væggelus.

Som det fremgår af ovenstående billeder, kan det ofte være meget svært at skelne mellem loppebid eller væggelus.  Som hovedregel bør man gå ud fra, at der er tale om loppebid, hvis man har kat.  Det samme gælder bid fra lopper, hvis man har set lopper springe rundt.  De er som regel ikke svære at se, hvis man lægger et stykke papir på gulvet. Eller stiller en dyb tallerken med sukkervand.