Mus & rotter

Mus og rottebekæmpelse – autoriseret.

Mus & rotter – Tegn på disse

Det kan være svært at adskille mus & rotter fra hinanden visuelt. De sikreste tegn finder man ved deres ekskrementer.

Ekskrementer fra mus har samme tykkelse som en spidsen af en kuglepen og er ca. 3-5 mm. i længden. Rottens ekskrementer er derimod cylinderformede og er 2-3 gange tykkere og dobbelt så lange.

Et andet tegn kan være gnavemærker. Rottens fortænder er lange, hvilket afspejler sig i gnavemærker, hvor man kan se at tandmærkerne er opspaltet. Mus gnaver i småstykker.

Er man i tvivl kan med fordel udlægge en skive margarine, der afslører arten. Har man mistanke om, hvor adgangsvejene er, anbefales det at man drysser mel ud de pågældende steder, hvorefter fodsporene giver svaret.

Rotter har poter med skarpe kløer, hvorimod mus har mindre fødder. Gnavemærker i fødevarer, nedløbsrør, elkabler m.m. er et sikkert tegn på mus eller rotter.

Endelig kan rotter forveksles med husmår eller visa versa. Tommelfingerregel nummer 1: Det kan IKKE være mår, hvis lydene kommer fra etageadskillelse eller væg.

Mus på loftet skal bekæmpes inden problemet bliver for stort. Musegift kræver autorisation
Mus – (Musculus)

Rotter eller husmår på loftet

Sort rotte – (Rattus norvegicus)

Behandling mod mus & rotter

Efter at have bestemt om der er tale om mus eller rotter lokaliseres tilgangsvejene, der tillukkes. Uanset om der er tale om angreb af mus eller rotter anvender vi gift enten i pulver, fast eller flydende form, hvor dette tolereres.

Mange steder kan det være nødvendigt med klapfælder eller strømfælder, for at få problemet ”i hånden”, da giften har den bivirkning, at mus / rotter kan ligge døde og lugte i hulmure eller under gulve. Vi vil dog altid forsøge at løse problemet uden gift, da dette er mest hensigtsmæssigt.

Vi hjælper i dag mange virksomheder med at sikre sig mod angreb af mus & rotter. Dette gøres ved Serviceaftaler og strategisk opsætning af giftdepoter, således mus og rotter forbliver udenfor ejendommen.

Tilbage til Skadedyrsoversigten

Mus & rotters biologi / adfærd

Mus er almindeligvis mest gæster indenfor i høst-/ og vinterperioden, da høsten driver dem fra Deres vanlige opholdssteder, samtidig med at de søger mod varmere omgivelser for at sikre sig mod kulden.

Igen til foråret søger mus som regel ud igen. Men det kan dog være dyrt at vente, da mus er altædende, hvis ikke kornprodukter står lige for. Man ser ofte gnavmærker i elledninger og andre plasticgenstande, der skyldes, at mus behøver materialer til opbyggelse af redeplads.

Med deres skarpe små tænder, er de i stand til at gnave i / sig igennem stort set alle materialer.
Mus behøver sjældent mere end 7-10 mm. for at komme ind. Musen yngler ca. 5 gange årligt, hvor den får 4-8 unger ad gangen.

I modsætning til mus er rotter (den brune rotte) helårslogerende, der kommer via kloaker og brønde. Rotter kan komme ind, hvor de ønsker det, da dens skarpe tænder gør den i stand til at gnave i gennem hvad som helst.

De største risikofaktorer er nedløbsrør, træer op ad ejendomme, rørgennemføringer, defekte kloakrør, åbne døre samt huller.

Rotten går primært efter fødevarer som kornprodukter, dyremad, chokolade og kødvarer m.m. Rotten er ”feinschmecker”, der ofte bevirker, at den vælger en favoritdelikatesse. I områder med stor rotteaktivitet vil man kunne se rotterne æde hinanden, dette kan være et tegn på, at de mangler proteiner.

I sådanne områder vil rottens levetid reduceres pga. stress og kamp om føde. Er der tale om angreb af mere end en strejfer, vil rotterne som regel lade ungerne prøvesmage uvante fødevarer. Selvom rotten lever tæt ved mennesker, er den som regel sky. Dette afhænger formentlig med, at den har været et jaget dyr gennem mange tusinde år.

En mild vinter kan være skyld i en stor rottebestand, da den herved får 20-40 unger mere end år med frostvintre. Rottens størrelse varierer fra tommelfingerstørrelse til ½ underarm. En fuldvoksen rotte med optimale levekår kan veje op til 500 g.

Rotteloven – ny rottelov til høring

Såfremt udkastet til den nye plan om rottebekæmpelse bliver vedtaget, bliver det igen blevet lovligt for den almindelige forbruger, at kunne betale sig fra et rotteangreb via private skadedyrsfirmaer – således at man ikke som forbruger skal finde sig i at vente på kommunens rottebekæmper. Dette er nu plads med visse forholdregler.

Den nye plan for bekæmpelse af rotter i Danmark siger nu, at – citat:

”I de tidsrum, hvor den kommunale rottebekæmpelse ikke er til rådighed, bør borgere, der selv måtte ønske at rekvirere og betale en privat bekæmper, have mulighed for dette.”

Dette tolker vi således, at såfremt den kommunale rottebekæmper ikke er i stand til at udføre bekæmpelsen straks, så kan De som borger rekvirere Chrisal A/S til at forestå bekæmpelsen – mod betaling.

Kommandovejen er dog fortsat, at De anmelder rotteangrebet til kommunen og kan kommunens rottebekæmper forestå bekæmpelsen straks eller indenfor en tilfredsstillende tidshorisont – så skal denne forestå bekæmpelsen.

Den nye bekendtgørelse om rotter åbner dog op for borgere, der ikke finder kommunens bekæmpelse for tilstrækkelig eller tilfredsstillende, således at borgeren kan rekvirere Chrisal A/S til at forestå bekæmpelsen, dog under den forudsætning at man rekvirerer os udenfor kommunens åbningstider – eller nærmere præciseret – rottebekæmpelsens træffetid.

Den nye bekendtgørelse om rotter sikrer borgere, at de mod egenbetaling nu kan få hjælp fra private rottebekæmpere udenom kommunen – DOG kan dette kun ske, hvis det er udenfor din kommunes åbningstid.  Men dette er dog igen med store åbne huller i denne lovgivning, da man ikke kan forvente, at de enkelte rottebekæmpere kender de enkelte kommuners åbningstid.  Næste spørgsmål er så – hvis De rekvirerer bekæmpelse af rotter udenfor kommunens åbningstid, er dette nok ?

Opdatering Januar 2017.

Bedst som man troede, at nu kunne det ikke blive mere galimatias, så er der nu igen lovændringer på området.

Det er nu ikke længere lovligt at forebygge mod rotter ( og mus ) læs mere…!!!

og…

Her er den prompte konsekvens af dette !


 
Find dit skadedyr i Chrisals skadedyrsoversigt.

Skadedyrsguiden – find dit skadedyr i skadedyrsorversigten

Se vores billedoversigt på de mest forekommende skadedyr og find navnet på det aktuelle skadedyr. Der findes flere end 10.000 insekter i Danmark. Vi tilbyder også artbestemmelse af ukendte skadedyr via post  / mail for kun kr. 225,- + moms. Ved samtidig bestilling af bekæmpelse er artsbestemmelse gratis.