Mosegris

effektiv bekæmpelse af mosegrise i haven

Alle hverdage: 08:00 - 22:00.

De typiske tegn på en mosegris

Det er ikke altid let at skelne mellem en mosegris og en muldvarp, da mosegrise også laver skud som muldvarper, udover at det i stedet hedder mosegrisehuller. Generelt laver en mosegris dog underjordiske gange tættere på jordoverfladen, ofte lige under græstæppet. Gangene fra en mosegris ligger ofte så højt, at man synker i, hvor gangene er. Med tiden vil større og større områder, der er angrebet af mosegrise, være helt eller delvist undermineret. Derfor kan det være en god idé at få tromlet plænen i forbindelse med bekæmpelse.

Blomsterløg eller nyplantede hække, der forsvinder fra rødderne, er også et godt tegn på aktivitet fra en mosegris. Skud omkring og langs hække, frugttræer og blomsterbede er også tegn på mosegrise.

Skud fra mosegrise er normalt på størrelse med en halv håndbold.

Man ser oftest huller efter en mosegris i forbindelse med gangsystemet, da de i modsætning til muldvarper gerne færdes over jorden, hvor nedfaldsfrugter og kompost er yndlings fødekilder. Dette overfladeaktive adfærdsmønster gør det lettere at identificere mosegrise, da deres tilstedeværelse ofte ledsages af tydelige spor i form af huller og underminerede områder. Ved at være opmærksom på disse tegn kan man hurtigt afgøre, om det er en mosegris, der er på spil og dermed iværksætte den rette bekæmpelsesmetode.

Mosegris eller rotter? Eller vandrotter?

En mosegris kan til forveksling ligne en rotte og lever desuden helst i fugtige områder, hvilket har givet den kaldenavnet “vandrotte”. En mosegris er dog ikke i samme art som rotter.

Udover at de begge er gnavere, er der markante forskelle.

En mosegris er lysbrun, skrutrygget, har en kortere hale, og ørerne ligger helt fladt ned mod ryggen.

Mosegrisens levevis og livsbetingelser er også forskellige i forhold til almindelige rotter. Skader forårsaget af mosegrise kan ikke sammenlignes med dem fra rotter, og der er heller ikke samme smittefare, da mosegrise ikke trænger ind i ejendomme og bygninger og dermed ikke forurener fødevarer.

Huller i græsset kan også være forvirrende. Et rottehul er dog langt dybere og uden jord omkring hullet, ligesom rotter typisk findes omkring kloakledninger. Ved at kende disse forskelle kan man bedre identificere og håndtere problemer forårsaget af mosegrise og rotter.

Mosegriseskud eller muldvarpeskud?

Det sikreste tegn på muldvarper er jordskud på græsplænen. Men da mosegrise også laver skud, kan man let forveksle de to arter.

Hvis man først har haft muldvarper, ses det ofte, at der efterfølgende er blevet overtaget af mosegrise. 

Muldvarpeskud ligger noget dybere (20-30 cm) under overfladen end skud fra en mosegris, der typisk laver gangsystemer lige under græsset. En mosegris laver desuden langt flere skud og arbejder mindre systematisk end muldvarpen. Dette skyldes, at en mosegris skubber jorden foran sig. En enkelt mosegris kan uden problemer underminere en parcelhushave på kort tid.

Bor man tæt på vandløb, er dette også en god indikator for, at der oftere kan være tale om mosegrise og ikke muldvarper.

Bekæmpelse af mosegrise

Professionel bekæmpelse af mosegrise foregår oftest ved gasning eller udlægning af ædegift. Vi lægger phosphorbrinte (gas) ned i gangsystemet, hvorefter gassen siver rundt, og kvæler mosegrisen inden for 24 -72 timer.

Der kræves særlig uddannelse og tilladelse for brugen af gift og gas i forbindelse med bekæmpelse af mosegrise.

Afhængigt af problemets omfang, kan der tages andre eller flere metoder i brug. Ring og hør mere om vores pakkeløsninger til netop dit behov.

Intet her

Ved bestilling af mosegrisebekæmpelse har du ret til en efterbehandling inden for 2 uger fra behandlingsdatoen, da vi ”kun” har 90% succes på førstegangsbehandlinger.

Hvis der er tale om et mosegriseangreb tæt ved skov og vandløb, anbefaler vi gentagne behandlinger (læs mere om vores serviceaftale), da det er nyttesløst at foretage enkeltbehandling og håbe på en langsigtet god løsning. Fældefangst er generelt meningsløst mod mosegrise, da de er svære at fange og alternativerne er ringe. Hvis man anvender en muldvarpesaks til at blive kvit med en mosegris, vil man opleve, at fælden bliver fyldt med jord. Det skyldes, at en mosegris skubber jorden fremad, hvorimod en muldvarp skubber den baglæns.

Priserne for bekæmpelse af mosegrise for en almindelig parcelhushave ligger generelt på kr. 1.710,- + moms (kr. 2.241,40,-) + (evt.) kørselstillæg (postnumre findes i menuen “Skal jeg betale ekstra for kørsel?” nedenfor).

Nej, ikke hvis du bor indenfor nedenstående postnumre.

Postnummer: 1001 – 3200

Postnummer: 3400 – 3600

Postnummer: 4000 – 4200

Postnummer: 4300 – 4470

Postnummer: 5000 – 5290

Postnummer: 5451 – 5549

Postnummer: 6000 – 6063

Postnummer: 7000 – 7120

Postnummer: 8000 – 8399

Postnummer: 8520 – 8543

Postnummer: 8600 – 8700

Postnummer: 8900 – 8960

Andre metoder til bekæmpelse af mosegrise

Bekæmpelse af mosegrise kan være en udfordrende opgave, men med den rette tilgang og metoder, kan man effektivt reducere deres tilstedeværelse. Der er flere strategier, som kan anvendes til at håndtere problemer med mosegrise.

En af de mest almindelige metoder er brugen af fælder. Der findes to hovedtyper af fælder: dræbende fælder og levende fælder. Dræbende fælder, såsom muldvarpesakse og rottesmækfælder, slår dyrene ihjel og kan placeres i deres gange. Det kræver dog øvelse at placere fælderne korrekt, da mosegrise er forsigtige med fremmede lugte og genstande. Levende fælder fanger mosegrisene uden at dræbe dem, hvilket giver mulighed for at slippe dem fri i et passende område langt fra beboede områder. Disse fælder kræver regelmæssig kontrol for at sikre, at de fangede dyr ikke lider unødigt.

Forebyggelse spiller også en vigtig rolle i bekæmpelsen af mosegrise. Haveejere kan tage forskellige forholdsregler for at gøre deres haver mindre attraktive for en mosegris. Dette inkluderer at fjerne nedfaldsfrugter og kompost, som kan tiltrække mosegrise, samt at installere en barriere eller net omkring rødderne af planter og træer.

En anden effektiv forebyggelsesmetode er at holde græsplænen veltrimmet og undgå overdreven vanding, da mosegrise foretrækker fugtige miljøer. Regelmæssig overvågning af haven for tegn på aktivitet fra en mosegris, såsom huller og underminerede områder, kan hjælpe med at opdage og tackle problemerne tidligt.

Den mest effektive bekæmpelse af mosegrise foretages af en professionel skadedyrsbekæmper. Kontakt os allerede i dag og hør hvordan vi kan hjælpe.

Viden om mosegrisen

En mosegris færdes normalt langs vandløb og enge, hvor der er rigeligt med vegetation. Derfor er haver, der grænser op til sådanne områder, altid udsat for løbende angreb. Man ser desuden ofte efterladte muldvarpegange, der bliver overtaget af en mosegris, da den gerne bygger ud fra muldvarpens gangsystemer.

En mosegris er udelukkende vegetar, hvilket gør den til en hyppig gæst i haven, hvor de lever af nedfaldsfrugter, rødder og blomsterløg.

I modsætning til muldvarpen, lever mosegrisen lige så meget over jorden som under jorden. De laver gange tæt på jordoverfladen og efterlader ofte synlige spor af deres aktiviteter. Disse spor kan omfatte underminerede områder i græsplæner og skader på rødderne, hvilket kan føre til visne planter og træer.

Mosegrisen kan kendes på dens særegne kropsbygning. Den fremstår som krumrygget med brun pels, afstumpet hale og små ører, selvom det er sjældent, at disse ses. De bør ikke kunne forveksles med mus eller rotter, men mosegrisen kaldes dog også for vandrotte. Deres kropsform og adfærd adskiller sig markant fra både mus og rotter, da de er tilpasset et liv både på land og i vand. Mosegrise er også gode svømmere og kan ofte ses krydse små vandløb og damme.

En anden interessant adfærd ved mosegrisen er dens evne til at skabe omfattende gangsystemer, som kan strække sig over store områder. Disse gangsystemer giver dem adgang til føde og beskyttelse mod rovdyr. Mosegrise er mest aktive i dagtimerne og bruger deres skarpe tænder til at gnave sig gennem rødder og andre plantematerialer.

Mosegrise har en høj reproduktionsevne, hvilket betyder, at deres populationer hurtigt kan vokse, hvis de ikke kontrolleres. En hunmosegris kan få flere kuld om året, hver med op til seks unger. Dette kan føre til en betydelig øgning af mosegriseaktivitet i et område på kort tid.

På trods af deres skadelige virkning på haver og afgrøder spiller mosegrise en rolle i økosystemet ved at hjælpe med at belufte jorden gennem deres graveaktiviteter. Deres tilstedeværelse kan dog være en stor gene for haveejere, som derfor ofte søger metoder til at kontrollere og reducere deres bestand.

Garanti

Husk, Når De sammenligner priser på skadedyrsbekæmpelse, at Chrisal A/S altid giver garanti.

Dette er Deres sikkerhed for at få fuld valuta for pengene – og ikke en række endeløse regninger for det samme arbejde !

Vi hjælper dig af med mosegrise.
Alle hverdage: 08:00 - 22:00.