Mosegrise

Mosegrise – effektiv bekæmpelse

De oftest stillede spørgsmål – først !
  • Vandrotte – er det samme skadedyr ?

  • Mosegrise huller – kan man bruge karbid ?

  • Mosegrise eller rotte – hvad er forskellen ?

  • Huller i græsplænen – kan det kun være mose gris ?

  • Mulvarpe – eller staves det muldvarp ?

  • Mosegris huller i jorden – eller er det rottehuller i jorden ?

  • Mosegrise gift – eller mosegris fælder ?

  • Svarende findes længere nede…

Mosegris eller muldvarp – Hvilke tegn ?

Mosegris:

Mosegrise gasses med maskine

Det er ikke altid let at adskille en mosegris fra muldvarpe, da mosegrise også laver skud som muldvarpe udover at lave mosegrise huller.

Men generelt laver en mosegris dog gange tættere på jordoverfladen – og ofte lige under græstæppet. Gangene fra mosegrise ligger ofte så højt, at man synker i, hvor gangene er. Med tiden vil større og større områder, der er angrebet af mosegrise være helt eller delvist undermineret, hvorfor det kan være en god idé at få tromlet plænen i forbindelse med bekæmpelse.  Blomsterløg, eller nyplantede hække der forsvinder fra rødderne er også et godt tegn på aktivitet af mosegrise. Ligesom skud omkring og langs hække, frugttræer og bede er tegn på mosegrise. Skud fra mosegrise er normalt en “halv håndboldstørrelse”. Ellers ser man oftest huller efter en mosegris i forbindelse med gangsystemet, da de i modsætning til muldvarpe gerne færdes over jorden, hvor nedfaldsfrugter og kompost er yndlingsfødekilder.

Mosegris eller rotter ? Eller vandrotter !?

Mosegris-i-haven

En mosegris kan til forveksling ligne en rotte. Hvilket har givet den kælenavnet “vandrotte”.  Udover de begge er gnavere, så er der dog markante forskelle. En mosegris er lysbrun, skutrygget, langt mindre hale og ørerne ligger helt fladt ned mod ryggen. Levevis og kår er der også forskellig i forhold til alm. rotter – ligesom skader fra mosegrise ikke kan sammenlignes med rotter og smittefare, da de ikke trænger ind i ejendomme og bygninger, og dermed forurener fødevarer o.a. Huller i græsset kan ligeledes også være forvirrende.  Et rottehul er dog langt dybere og uden jord omkring hullet, ligesom rotter typisk er omkring kloakledninger.

 
Muldvarpe:

Det sikreste tegn på muldvarpe er jordskud på græsplænen. Men da mosegrise også laver skud, kan man let forveksle de to arter.  Man ser også ofte, at man først har haft muldvarpe, der efterfølgende er blevet overtaget af mosegrise.  Muldvarpens gange ligger noget dybere ( 20-30 cm. ) under overfladen, hvorimod mosegrise har gangsystemer lige under græsset.  En mosegris danner langt flere skud og langt mere usystematisk end muldvarpe.  Dette skyldes, at en mosegris skubber jorden foran sig. En enkelt mosegris kan uden problemer underminere en parcelhushave på kort tid. Bor man tæt på vandløb, er dette også en god indikator for, at der kan være tale om mosegrise.

Mosegris-huller

Med hensyn til vores behandlinger, er det ikke af den store betydning, om der er tale om mosegrise eller muldvarpe, da vores bekæmpelse er effektiv overfor begge arter.

Mosegris-Bekaempelse-af-mosegrise
Mosegris – (Arvicola terrestris)

Mosegris-ligner-en-muldvarp
Muldvarp – (Talpe europaea)

Bekæmpelse af mosegrise & muldvarpe

Mosegrise:

Bekæmpelse af mosegrise foregår oftest ved gasning eller udlægning af ædegift. Vi lægger phosphorbrinte ( gas ) ned i gangsystemet, hvorefter gassen siver rundt, og kvæler mosegrisen inden for 24 -72 timer.

NYT NYT NYT... Vi kan nu også tilbyde en helt ny type behandling mod muldvarpe & mosegrise, der gør, at vi ikke længere skal bekymre os om sikkerhedsafstande til faste bygninger som gasning ( 10 mtr. ), ligesom regn eller frost heller ingen betydning har for en effektiv bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise.  Kort fortalt, er der tale om en maskine, der sender røg i gangsystemerne og dermed kvæler  både muldvarpe & mosegrise. Der er derfor ingen risici for uhensigtsmæssige forgiftninger, som gas i værste fald kan forårsage.

Ved bestilling af mosegrisebekæmpelse har De ret til en efterbehandling inden for 2 uger fra behandlingsdatoen, da vi ”kun” har 90% succes på 1. gangsbehandlinger.

Hvis der er tale om et mosegriseangreb tæt ved skov og vandløb, anbefaler vi gentagne behandlinger (Serviceaftale), da det er nyttesløst at foretage enkeltbehandling og håbe på en langsigtet god løsning. Fældefangst er generelt meningsløst mod mosegrise, da de er svære at fange og alternativerne er ringe.  Det kender man bedst, når man ser en muldvarpesaks bliver fyldt med jord, hver gang man tjekker den.  Det skyldes at en mosegris skubber jorden fremad, hvorimod en muldvarp skubber den baglæns.

Ring og hør om vores pakkeløsninger til netop Deres behov !

Priserne for en alm. parcelhushave ligger generelt på kr. 1.710,- + moms ( kr. 2.241,40 ) + ( evt. ) kørselstillæg ( postnumre findes længere nede på siden ).

Skal jeg betale ekstra for kørsel ?

Nej, ikke hvis du bor indenfor nedenstående postnumre.

Postnummer: 1001 – 3200

Postnummer: 3400 – 3600

Postnummer: 4000 – 4200

Postnummer: 4300 – 4470

Postnummer: 5000 – 5290

Postnummer: 5451 – 5549

Postnummer: 6000 – 6063

Postnummer: 7000 – 7120

Postnummer: 8000 – 8399

Postnummer: 8520 – 8543

Postnummer: 8600 – 8700

Postnummer: 8900 – 8960

 

Muldvarpe:

Mange har dygtiggjort sig i fældefangst af muldvarp.  Men de fleste af vore kunder har hverken tålmodighed eller evner til at sikre et godt resultat.  Derudover ser det ikke videre kønt ud med sorte spande på græsplænen, når målet er en fin græsplæne.

Bekæmpelsen…

Vores bekæmpelse af muldvarpe foregår normalt ved gasning med phosphorbrinte. Der lægges gas ned i hele gangsystemet, hvorefter gassen siver rundt, og kvæler muldvarpene inden for 1-3 døgn.

Bekæmpelse af muldvarp kan også foretages med vores røgmaskine, hvor vi kan gasse i alle vejrlig og helt tæt på bygninger. Dette er en helt ny metode, der sikrer en effektivt og god bekæmpelse af muldvarpe hele året, hvor de fleste skadedyrsfirmaer må give op pga. frost eller våde græsplæner.

Har man fået foretaget muldvarpebekæmpelse – gives 3 ugers garanti ( en efterbehandling fra behandlingsdatoen ), såfremt dette er nødvendigt. Eftertjekket gælder som en servicegaranti i tilfælde af nyt angreb i garantiperioden.

Hvis der er tale om et muldvarpeangreb tæt ved skov og vandløb, anbefaler vi gentagne behandlinger ( serviceaftale ).
Ring og hør om vores pakkeløsninger til netop Deres behov !

Priserne for en alm. parcelhushave ligger generelt på kr. 1.710,- + moms + ( kr. 2.241,40 ) + ( evt. ) kørselstillæg ( postnumre findes længere nede på siden ).

Tilbage til Skadedyrsoversigten

Mosegrise & muldvarpe biologi / adfærd

Mosegrise:

En mosegris færdes normalt langs vandløb og enge, hvor der er rigeligt med vegetation.  Derfor er haver, der grænser op til sådanne områder altid udsatte for løbende angreb.  Ofte ses efterladte muldvarpegange overtaget af en mosegris, der gerne bygger ud fra muldvarpens gangsystemer.

En mosegris er udelukkende vegetar, derfor er de hyppige gæster i haven og lever af nedfaldsfrugter, rødder og blomsterløg. I modsætning til muldvarpe lever mosegrise ligeså meget over jord – som under jord.

Mosegrisen kan kendes på dens særegne krop, der fremstår som krumrygget med brun pels, afstumpet hale og små ører, selvom det er sjældent at disse ses. De bør ikke kunne forveksles med mus / rotter. Men kaldes dog også for vandrotte.

Muldvarpe:

En muldvarp bliver ikke større end 10–15 cm, den er grålig med ”omvendte” forpoter.

Muldvarpe lever hele deres liv i jorden, hvor den lever af regnorme, snyltere og andre tilgængelige insekter.

De optimale betingelser for muldvarpe er en god fugtig jord, men det er ikke usædvanligt at en muldvarp krydser under en asfalteret vej, hvis der er en mage i nærheden.

Muldvarpens værste fjende er oftest en hård vinter.  Men vintre som i de seneste år har fået antallet af muldvarpe til at eksplodere. Når foråret tilmed er så vådt, at gangene bliver oversvømmet, så er det selvsagt at muldvarpene kan volde mange haveejere store problemer.

Hvordan kan man selv bekæmpe en mosegris ?

At bekæmpe muldvarpe selv er én ting.  Her kan man mange gange have held med muldvarpesakse.  Men med mosegris forholder det sig noget anderledes, da fælder ikke har den samme effekt, og mange gange blot ender med at, at man finder en muldvarpesaks, der er fyldt med jord.  Muldvarpen skubber jorden baglæns i gangene – mens en mosegris skubber det foran sig.  Dermed klapper fælden, inden en mosegris når ind i den.

Men hvad kan man så selv gøre mod mosegrise ?

I flere byggemarkeder kan man købe gift, der kan bruges til mosegrise, og er tilladt at købe i håndkøb uden autorisation.  Eks. mosegrisemajs. Disse lægges ned i gangene – en lille håndfuld af gangen, hvorefter mosegrisen vil spise dem og blodet vil antikoagulere i løbet af en lille uges tid.  Problemstillingen med denne type bekæmpelse er, at det er svært at få dem til at spise disse tørre majs.  Specielt hvis alternativer fødekilder kan være blomsterløg, nedfaldsfrugter, kompost m.v. der står langt højere på en mosegris livretter.  Ergo kan denne type bekæmpelse af mosegrise ikke vurderes som særlig effektiv.

Fælder til mosegrise

Mosegris-kan-ikke-fanges-i-muldvarpesaks

er et andet alternativ.  Lad det være sagt med det samme.  Vi har kun ringe erfaring i brug af denne type fangstfælde, der virker primitiv og kun til meget lidt omfattende mosegrise bekæmpelse.  Der er tale om en træfælde, der anbringes ovenpå et mosegrisehul.  Når så mosegrisen kommer op af hullet, vil den blive fanget i fælden.  Lidt i stil med en musefælde – til levende fangst.  Men de fleste der har mosegrise i haven ved godt, at der hurtigt kan komme 30-40 mosegrisehuller.  Det vil derfor blive en dyr løsning, hvis omfanget er bare en smule omfattende.  Så kan det nok bedre svare sig at få gasset mosegrisene prof.

Forebyggelse af mosegrise

er nødvendigt.  Man skal sørge for at nedfaldsfrugter o.a. fødekilder løbende bliver fjernet fra haven.  Samtidigt bør man løfte i flok med naboer, således at haverne holdes ryddet for kompost, grene og haveaffald.  Flere har forsøgt at nedgrave plader omkring haven, for at forhindre mosegrisene i at komme ind i haven, men da gerne vil være over jordoverfladen, virker dette altså ikke hensigtsmæssigt.

Hvad siger andre kunder ?

Mosegrise-se-anmeldelser-på-trustpilot

Mosegris-huller-via-vores-garanti-godt-omdoemme

mosegris-eller-vandrotte-bekaempelse-med-muldvarpemaskine

Bekaempelse-af-mosegrise-med-gift-og-gas

Mosegris-laver-huller-i-haven-det-kan-vaere-en-muldvarp

Og den utilfredse ! ( HUSK – at bor De i nærheden af skov, eng, marker o.lign. så er en serviceaftale den rette løsning )

Vandrotte-Faelder-til-mosegrise-huller-virker-ikke