Skadedyrsbekæmpelse siden 1991

Mider – stikkelsbærmider / brunmider

– alt om bekæmpelse, biologi og adfærd.

Tegn på mider

Mider findes i flere afskygninger og arter (se artsbestemmelse af skadedyr).

De hyppigste er duemider, fuglemider, brunmider, stikkelsbærmider og hønsemider. Mange af vore private kunder oplever i disse år store gener med brunmider /stikkelsbærmider.

Disse mider kendes bedst ved at de findes overalt og typisk i vindueskarme og på facade og udhæng på husets sydlige / vestlige sider. Der findes egentlig ikke nogen god forklaring på, hvorfor de angriber huset. Generelt er der kun tale om et enkelt hus, hvor der findes millioner – og naboerne ingen har. Der findes flere velmenende (men nyttesløse) råd som at fjerne græsset op til huset o.lign. Til dato findes der kun en måde at komme problemet til livs – og det er sprøjtebehandling.

Duemider & fuglemider er andre almindelige arter, der kan genere. Duemider ser vi ofte i taglejligheder, hvor der er / har været duer på loftet. Duernes efterladenskaber betyder at duemiderne spreder sig derfor videre til beboelsen via vægge og rørgennemføringer. Dette er direkte sundhedsskadeligt – og skal behandles.

Et helt andet fænomen de senere år har været mider i skraldespand. Forklaringen på hvordan opstår i mider pludselig der, skal ses i lyset af lange varme perioder, hvor alm. husaffald får lov til at gå i fordærv og larver fra fluer. Selvom skraldespanden tømmes, vil der fortsat findes æg, der klækker ud i takt med det varme vejr.

Behandling mod mider

Lidt afhængig af hvilken type mider, der er tale om – afhænger behandlingen og omfanget.

Opdelt i grupper kan man regne med at duemider, fuglemider & hønsemider bør kunne behandles med 1-2 behandlinger.

Brunmider / stikkelsbærmider behandles af mindst 2 omgange. I begge tilfælde behandles med mikrokapsler, der ikke er skadelige, lugter eller giver beboere nogen form for gener.

Vore priser varierer lidt afhængig af antal kvadratmeter. Men som tommelfingerregel koster en enkelt behandling ( uden garanti ) kr. 1.800,- + moms. En dobbeltbehandling er 2 X kr. 1.710,- + moms.

Hvis beløbet virker for voldsomt at betale på én gang – tilbyder vi private kunder en serviceaftale til kr. 1.590,- + moms / kvartal. Serviceaftalen løber jf. forbrugeraftaleloven min. 6 md. Ved tegning på mere end 23 måneder bortfalder opstartsgebyret.

Closeup shot of a red mite on the green leaf on the blurry background

Mider – biologi og adfærd

Afhængig af art så formerer miderne sig bedst i varme og trygge omgivelser. De fleste mider lægger 60-70 æg af gangen.

Duemider kan leve adskillige år uden decideret levekilde. Brunmider/stikkelsbærmider lægger sine æg i murrevner og udhæng.

Det er svært at bryde livscyklussen, da der kun findes hunner, der lægger æg via ”jomfrufødsel”.