Nyheder

Humlebier

Posted by:

Humlebier el. brumbasser ?

Humlebier  – der også kaldes brumbasser er generel en sikker forårsbebuder.

Indlægget her er mest minded på, hvordan man bekæmper humlebier eller brumbasser.  Men inden man beslutter sig for at slå dem ihjel, bør man spørge sig selv.. Skal man egentlig bekæmpe et humlebibo / brumbassebo ?  Nej, er det lette og umiddelbart rigtige svar. I modsætning til hvepse er humlebier ikke skadedyr som udgangspunkt – men derimod et nyttedyr, der bestøver vor flora som den almindelige bi.  Men der er jo altid et “men”…

Humlebier der også kaldes brumbasser bygger bo der kaldes humlebibo

Men hvorfor er det så, at mange mennesker selv bekæmper et humlebibo eller betaler sig fra det ? 

Humlebidronningen vælger desværre ofte et særdeles uheldigt sted at bygge bo, hvor det kan være til gene for menneskene, der trods alt kom til ejendommen først !  Med dette menes eks. at hvis en humlebidronning bygger et bo på loftet, så vil der henover sæsonen være en konstant brummen fra loftet, da humlebierne forsøger at nedkøle temp. i boet ved at snurre eller vibrere med vingerne, der således virker som en køler på boet. Er humlebiboet således placeret på loftet over et soveværelse eller et børneværelse, kan det være næsten ulideligt og dermed ikke at betragte dem som værende skadedyr.  Primært fordi denne brummen fra loftet er særdeles markant i nattetimerne, hvor lyden altid forstærkes op til 3 X. Det kan også være, at brumbasseboet er uheldigt placeret og man er i vejen for til/fraflyvning til boet.

Er humlebier farlige ?

Det ses ofte at humlebierne har et bo i muren ved terrassen. Har man børn er det ikke hensigtsmæssigt at lade boet være over sæsonen, da brumbasserne sagtens kan være aggressive, hvis de føler, at boet er udsat eller truet.  Dette ses ofte især, hvor man er nødt til at færdes nær indflyvningshullet.  Vi ser jævnligt brumbassebo under fliser i garager eller skure. Igen her er det ikke hensigtsmæssigt at dele plads med dem, selvom de i forsommeren kan virke harmløse og nærmest hyggelige, så øges bestanden i boet henover sommeren – ligesom trafikken vil tiltage.

Humlebier i mur

Stikker eller bider humlebier ?

Vi får tit spørgsmålet. Svaret er enkelt – humlebier stikker som andre bier eller hvepse – og kaldes derfor et humlebi stik.  Som udgangspunkt er de fredelige og kun fokuseret på at bestøve blomster og varetage boet og familien. Men derfor er spørgsmålet relevant nok, da ca. 30% herhjemme har allergi overfor bistik. Men en humlebi efter ikke samme gift i forbindelse med et stik som hvepse el. bier.  Derfor behøver man ikke få humlebier fjernet pga. frygt for allergi.  Men et bistik fra humlebier er særdeles smertefuldt og kan fuldt ud sidestilles med et bistik fra alm. bier. Dog forsvinder smerten normalt hurtigere end ved alm. bistik eller hvepsestik.

Hvordan kommer man af med et humlebibo ?

Det er faktisk svært selv at bekæmpe et humlebibo, da det er spredt over et større areal og sidder ofte meget utilgængeligt i modsætning til hvepsebo. Det er ikke nok, at man blot propper noget i indflyvningshullet, da de hurtigt finder en anden vej ud – eller i værste fald – ind !.  Derfor kræves der nogle værktøjer til at bekæmpe et brumbassebo, hvilket betyder, at det kan være billigere at lade et prof. skadedyrsfirma klare det hurtigt. Det er meget sjældent, at man har held ved at sprøjte gift ind i hullet, hvor humlebierne flyver ind & ud.  Dels fordi et humlebibo sidder langt længere inde end f.eks. gedehams.  Men når man sprøjter gift ind mod boet, så sker det næsten altid, at humlebierne finder en anden vej – frem & tilbage.

Man skal forvente en pris omkring kr. 1.000,- hos de fleste firmaer, der bekæmper bier eller hvepse.

Man kan bestille online her, hvis man vil af med dem hurtigt – allerede indenfor et døgn.

 

 

13

About the Author:

  Relaterede nyheder
 • No related posts found.

Comments

 1. Line  maj 8, 2018

  Hej ! Hvad koster det og få sprøjtet to steder? Vh line

 2. Brian Pedersen  maj 28, 2018

  Vi har et ret stort bo (tror jeg) på loftet, og de generer faktisk ikke rigtigt nogen. Jeg kan læse her at de larmer, men gør de også skade på konstruktionen? Jeg tænker på om de tygger sig ind i vægge og spær? Lige pt virker det som om de hygger sig i rockwoolen og det bekymrer mig ikke så meget, men hvad med resten af taget?

 3. Michael Hougaard  maj 28, 2018

  Hej

  Det er vigtigt at understrege, at de ingen skade gør på din ejendom. Larmen skyldes, at de holder boet køligt ved at snurre med vingerne.

 4. Pia Madsen  juni 27, 2018

  Hvor længe bliver de og vender de tilbage år efter år

 5. Trine Mulvad  juli 8, 2018

  Hej. Vi har et bo i en mur i garagen, og vil hele lade dem være, da vi er glade for dem.
  Men skader de indei muren, hvis de bor i selve muren?
  Og hvis vi lukker hullet, hvornår skal vi så gøre det, for vi vil ikke spærre dronningen inde.
  Mvh

 6. Pia  juli 15, 2018

  Hej jeg har et bo under mit udhus
  Vil egentligt være vide om de overvintre og er der igen næste sommer.
  Med venlig hilsen Pia

 7. Michael Hougaard  juli 16, 2018

  Som udgangspunkt vil dronningen sætte et nyt bo i umiddelbar nærhed af det eksisterende bo, hvor humlebier er nu.

 8. Michael Hougaard  juli 16, 2018

  Hej, Enten lader man sine humlebier helt være, så de kan gavne naturen. Sidder de generende til fare for børn og husdyr, kan man få bekæmpet sit humlebibo. At lukke dem inde – er det samme som at forsøge at bekæmpe humlebierne. De gør sjældent skade på ejendommen

 9. Michael Hougaard  juli 16, 2018

  Humlebier har man resten af sommeren – og jf. tidligere svar vil dronningen sætte nyt humlebibo i umiddelbar nærhed af det eskisterende.

 10. Jonna Rasmussen  maj 18, 2019

  Jeg har opdaget et humlebi inye i en væg på sommerhuset. Hvornår kan jeg være sikker på, at de har forladt boet, så jeg kan få lukket revnen?

 11. Humlebielskeren fra Billund  maj 23, 2019

  Kan man få flyttet et frit tilgængeligt Humlebibo nogle få meter…? Evt lægge det i en dåse, kasse eller lignende, så de er let beskyttet imod evt. fjender…? Hvor meget kan brumbasserne stikke igennem…? P t. har jeg et humlebibo lige foran min garage – på betonen lige foran min port, hvor der alt for længe har ligget nogle sager, som jeg ikke har rodet i i lang tid.

 12. Chrisal Skadedyrsservice A/S  maj 23, 2019

  Hej

  En humlebibo er ikke det samme som et hvepsebo. Så det kan man ikke uden videre flytte rundt på.

 13. Chrisal Skadedyrsservice A/S  maj 23, 2019

  Hej

  Du må ikke lukke deres indflyvningsvej af. Enten finder humlebierne blot et andet sted at flyve ind / ud. Ellers risikerer du, at de kommer ind i huset. Generer de dig ikke, så synes jeg, at du skal lade dem være

Add a Comment