Nyheder

Humlebier

Posted by:

Humlebier el. brumbasser ?

Humlebier  – der også kaldes brumbasser er generelt en sikker forårsbebuder.

Humlebier – kort vist & forklaret på et par minutter…

– klik på videoen nedenfor. Her kan De se og høre om bekæmpelse, priser m.v.

Indlægget her er mest minded på, hvordan man bekæmper humlebier eller brumbasser.  Men inden man beslutter sig for at slå dem ihjel, bør man spørge sig selv.. Skal man egentlig bekæmpe et humlebibo / brumbassebo ?  Nej, er det lette og umiddelbart rigtige svar. I modsætning til hvepse er humlebier ikke skadedyr som udgangspunkt – men derimod et nyttedyr, der bestøver vor flora som den almindelige bi.  Men der er jo altid et “men”…

Humlebier der også kaldes brumbasser bygger bo der kaldes humlebibo

Men hvorfor er det så, at mange mennesker selv bekæmper et humlebibo eller betaler sig fra det ? 

Humlebidronningen vælger desværre ofte et særdeles uheldigt sted at bygge bo, hvor det kan være til gene for menneskene, der trods alt kom til ejendommen først !  Med dette menes eks. at hvis en humlebidronning bygger et bo på loftet, så vil der henover sæsonen være en konstant brummen fra loftet, da humlebierne forsøger at nedkøle temp. i boet ved at snurre eller vibrere med vingerne, der således virker som en køler på boet. Er humlebiboet således placeret på loftet over et soveværelse eller et børneværelse, kan det være næsten ulideligt og dermed ikke at betragte dem som værende skadedyr.  Primært fordi denne brummen fra loftet er særdeles markant i nattetimerne, hvor lyden altid forstærkes op til 3 X. Det kan også være, at brumbasseboet er uheldigt placeret og man er i vejen for til/fraflyvning til boet.

Er humlebier farlige ?

Det ses ofte at humlebierne har et bo i muren ved terrassen. Har man børn er det ikke hensigtsmæssigt at lade boet være over sæsonen, da brumbasserne sagtens kan være aggressive, hvis de føler, at boet er udsat eller truet.  Dette ses ofte især, hvor man er nødt til at færdes nær indflyvningshullet.  Vi ser jævnligt brumbassebo under fliser i garager eller skure. Igen her er det ikke hensigtsmæssigt at dele plads med dem, selvom de i forsommeren kan virke harmløse og nærmest hyggelige, så øges bestanden i boet henover sommeren – ligesom trafikken vil tiltage.

Humlebier i mur

Stikker eller bider humlebier ?

Vi får tit spørgsmålet. Svaret er enkelt – humlebier stikker som andre bier eller hvepse – og kaldes derfor et humlebi stik.  Som udgangspunkt er de fredelige og kun fokuseret på at bestøve blomster og varetage boet og familien. Men derfor er spørgsmålet relevant nok, da ca. 30% herhjemme har allergi overfor bistik. Men en humlebi efterlader ikke samme gift i forbindelse med et stik som hvepse el. bier.  Derfor behøver man ikke få humlebier fjernet pga. frygt for allergi.  Men et bistik fra humlebier er særdeles smertefuldt og kan fuldt ud sidestilles med et bistik fra alm. bier. Dog forsvinder smerten normalt hurtigere end ved alm. bistik eller hvepsestik.

Hvordan kommer man af med et humlebibo ?

Det er faktisk svært selv at bekæmpe et humlebibo, da det er spredt over et større areal og sidder ofte meget utilgængeligt i modsætning til hvepsebo. Det er ikke nok, at man blot propper noget i indflyvningshullet, da de hurtigt finder en anden vej ud – eller i værste fald – ind !.  Derfor kræves der nogle værktøjer til at bekæmpe et brumbassebo, hvilket betyder, at det kan være billigere at lade et prof. skadedyrsfirma klare det hurtigt. Det er meget sjældent, at man har held ved at sprøjte gift ind i hullet, hvor humlebierne flyver ind & ud.  Dels fordi et humlebibo sidder langt længere inde end f.eks. hvepsebo.  Men når man sprøjter gift ind mod boet, så sker det næsten altid, at humlebierne finder en anden vej – frem & tilbage.

Man skal forvente en pris omkring kr. 1.000,- hos de fleste firmaer, der bekæmper bier eller hvepse.

Bestil online her,

– hvis man vil af med dem hurtigt

– allerede indenfor et døgn.

Bestil skadedyrsbehandling

 

54

About the Author:

  Relaterede nyheder
 • No related posts found.

Comments

 1. Line  maj 8, 2018

  Hej ! Hvad koster det og få sprøjtet to steder? Vh line

 2. Brian Pedersen  maj 28, 2018

  Vi har et ret stort bo (tror jeg) på loftet, og de generer faktisk ikke rigtigt nogen. Jeg kan læse her at de larmer, men gør de også skade på konstruktionen? Jeg tænker på om de tygger sig ind i vægge og spær? Lige pt virker det som om de hygger sig i rockwoolen og det bekymrer mig ikke så meget, men hvad med resten af taget?

 3. Michael Hougaard  maj 28, 2018

  Hej

  Det er vigtigt at understrege, at de ingen skade gør på din ejendom. Larmen skyldes, at de holder boet køligt ved at snurre med vingerne.

 4. Pia Madsen  juni 27, 2018

  Hvor længe bliver de og vender de tilbage år efter år

 5. Trine Mulvad  juli 8, 2018

  Hej. Vi har et bo i en mur i garagen, og vil hele lade dem være, da vi er glade for dem.
  Men skader de indei muren, hvis de bor i selve muren?
  Og hvis vi lukker hullet, hvornår skal vi så gøre det, for vi vil ikke spærre dronningen inde.
  Mvh

 6. Pia  juli 15, 2018

  Hej jeg har et bo under mit udhus
  Vil egentligt være vide om de overvintre og er der igen næste sommer.
  Med venlig hilsen Pia

 7. Michael Hougaard  juli 16, 2018

  Som udgangspunkt vil dronningen sætte et nyt bo i umiddelbar nærhed af det eksisterende bo, hvor humlebier er nu.

 8. Michael Hougaard  juli 16, 2018

  Hej, Enten lader man sine humlebier helt være, så de kan gavne naturen. Sidder de generende til fare for børn og husdyr, kan man få bekæmpet sit humlebibo. At lukke dem inde – er det samme som at forsøge at bekæmpe humlebierne. De gør sjældent skade på ejendommen

 9. Michael Hougaard  juli 16, 2018

  Humlebier har man resten af sommeren – og jf. tidligere svar vil dronningen sætte nyt humlebibo i umiddelbar nærhed af det eskisterende.

 10. Jonna Rasmussen  maj 18, 2019

  Jeg har opdaget et humlebi inye i en væg på sommerhuset. Hvornår kan jeg være sikker på, at de har forladt boet, så jeg kan få lukket revnen?

 11. Humlebielskeren fra Billund  maj 23, 2019

  Kan man få flyttet et frit tilgængeligt Humlebibo nogle få meter…? Evt lægge det i en dåse, kasse eller lignende, så de er let beskyttet imod evt. fjender…? Hvor meget kan brumbasserne stikke igennem…? P t. har jeg et humlebibo lige foran min garage – på betonen lige foran min port, hvor der alt for længe har ligget nogle sager, som jeg ikke har rodet i i lang tid.

 12. Chrisal Skadedyrsservice A/S  maj 23, 2019

  Hej

  En humlebibo er ikke det samme som et hvepsebo. Så det kan man ikke uden videre flytte rundt på.

 13. Chrisal Skadedyrsservice A/S  maj 23, 2019

  Hej

  Du må ikke lukke deres indflyvningsvej af. Enten finder humlebierne blot et andet sted at flyve ind / ud. Ellers risikerer du, at de kommer ind i huset. Generer de dig ikke, så synes jeg, at du skal lade dem være

 14. Johnny Ole Larsen  maj 25, 2019

  Hej.
  Har et humlebibo i isoleringen på loftet, så så her til morgen at der lå rockwoll på jorden.
  Jeg åbnede lemmen op til loftet og det væltede isolering ned og oppe på loftet kravlede bierne rundt i isoleringen det lå spredt rundt, det ser ud som der er et andet dyr eller hvad det er har rodet rundt og ødelagt reden. Hvilket dyr vil gå efter dem.

 15. Nikolaj Gram  maj 26, 2019

  Hej Chrisal
  Vi har et humlebibo placeret i et hul i muren Ca. 30-40 cm over vores hoveddør. Vi har 3 børn, 1, 5 og 7 år. Skal vi være nærvøse? Vi opholder os kun kort tid ved hoveddøren men bruger den hyppigt.
  Mvh Nikolaj

 16. Chrisal Skadedyrsservice A/S  juni 1, 2019

  Hej Johnny

  Det er et godt spørgsmål. Det er velkendt at humlebier laver bo under isoleringen på loftet, hvor det fylder ca. 1-2 m2. I modsætning til et alm. bibo ( altså alm. bier ) danner humlebierne ikke honning, der kan være attraktiv for andre dyr. Som udgangspunkt er humlevoksmøl eneste følgeskadedyr. Mit bedste bud er, at I kan have en husmår på loftet, der også er kendt for at rode rundt i isoleringen. Larmen fra dine humlebier, kan have gjort den nysgerrig

 17. Chrisal Skadedyrsservice A/S  juni 1, 2019

  Hej

  nej, som udgangspunkt skal I ikke være nervøse. Så længe I ikke generer dem, så gør de Jer ikke noget. Men hvor går grænsen for, hvornår Jeres humlebier / brumbasser føler, at I generer deres humlebibo ? Det er kun tiden, der kan afklare dette. Hvis de begynder at angribe, så er I for tæt på hinanden – og Jeres veje må skilles !? Når de angriber, så er de ikke så aggressive som hvepse, der har et hvepsebo ved f.eks. en hoveddør. Hvepse angriber og stikker før de advarer. Humlebier advarer først !

 18. Connie  juni 4, 2019

  En familie af humlebier er flyttet ind i en gammel stærekasse som sidder på vores skur.
  De får lov til at bo der, er ikke til gene for os. De er nu lidt hyggelige når de brummer rundt i haven.

 19. Steen Kruse  juni 4, 2019

  Hej
  Hvis man lader dem være og lukker hullet af til vinter. Er man så af med dem.
  Med mindre de finder et andet hul nær ved.

 20. Bodil  juni 5, 2019

  Hej. Jeg har lige opdaget, at jeg tilsyneladende har du humlebibo under en solterrasse. De flyver ind under terrassen lige ved siden af mit 11/2 år gamle barnebarns sandkasse. Bør det ikke fjernes?

 21. Stine  juni 5, 2019

  Vi har et humlebibo i gulvet i vores skur, deres indflyvning er lige ved siden af døren. Jeg vil jo gerne have dem i haven da de er nyttedyr. Kan se at der flere gange bliver skrevet at hvis man blokker indgangs vejen for dem finder de en ny, er det ikke en ok ting? Vi vil jo ikke af med dem men de skal bare ikke føle sig truet hver gang vi går i skuret

 22. Chrisal Skadedyrsservice A/S  juni 5, 2019

  Hej

  Som vi skriver… Så skal humlebier have lov at leve. Men vi besøger ofte kunder, hvor der ikke findes alternativer. men husk på – vi mangler ikke humlebier på samme måde som bier ( vilde bier )

 23. Chrisal Skadedyrsservice A/S  juni 5, 2019

  Enig ! Men hvis man har et humlebibo over soveværelset, så er det enten humlebier eller nattesøvn. Det lyder nærmest som en knallert, der brummer hele natten.

 24. Chrisal Skadedyrsservice A/S  juni 5, 2019

  Hej

  De bliver ofte aggressive, hvis de føler sig truet. Husk på – de ved jo af gode grunde ikke, at I kun vil dem det godt. Anderledes er det med hvepsebo

 25. Chrisal Skadedyrsservice A/S  juni 5, 2019

  Føler du, at humlebierne er aggressive ? I så fald bliver det en lang sommer, hvis de skal have fortrinsret. Vi mangler ikke humlebier – som vi mangler bier i naturen

 26. Chrisal Skadedyrsservice A/S  juni 5, 2019

  Hej

  Hvis der er et bo, så koster det kr. 750,- + moms ( 2 humlebibo er det kr. 950,- + moms )

 27. Laila Laursen  juni 7, 2019

  Hej 🙂
  Jeg har humlebier i min krybekælder og de generer egentlig ikke, men deres indflytning er i et hul i soklen under min ene terrasse dør, og hvis den står åben havner de ofte i stuen, kan jeg bare få lukket hullet når sæsonen er slut?
  Mvh Laila

 28. Chrisal Skadedyrsservice A/S  juni 8, 2019

  Hej

  Jo, det kan du sagtens. Men det betyder også, at du må leve med dem sommeren over

 29. Therese Thastum Fjordbak  juni 11, 2019

  Jeg lukkede mit af sidste år og de døde det var brumbasser… har ventilationshuller i ydervæg, har lukket igen denne sæson, giver de op hvis dronningen er indespærret? Tror det er humlebier denne gang !

 30. Chrisal Skadedyrsservice A/S  juni 13, 2019

  Hej

  Uanset om man har humlebier eller hvepse, så kan det ikke anbefales blot at spærre adgangsvejen. Oftest ender det ud med, at de finder en anden vej ud. Den vej er mange gange IND ( i huset ). Så enten lader man dem være, ellers kontakt os for at få problemet løst på den rigtige måde.

 31. Conny Madsen  juni 15, 2019

  Hej. Har et humle bo i en fugkekasse inde i mit kanin voliere .. jeg kom uvidende til at skubbe til boet under mugning og blev stukket .. har en have fuld med blomster og de må gerne blive

  I dag ser jeg mine kaniner blive jagtet af en stor humle
  Må tage kaniner væk. Fordi den blev ved med a jage .. hvornår forlader de boet … så kaniner kan få fred igen

 32. Chrisal Skadedyrsservice A/S  juni 15, 2019

  Hej

  Der går stadig længe, inden humlebierne går til ro. Men du vil formentlig døje med dem igen næste år. En ny dronning fra det etablerede bo vil bygge nyt bo i umiddelbar nærhed til næste forår, så snart hun har taget livet af den nuværende humlebi dronning.

 33. Conny Madsen  juni 16, 2019

  Hej igen
  Kom bag på mig at den jagtede kanin ..troede kun de stak hvis boet blev forstyrret .. kaniner er jo i jordhøjde vil du anbefale st gå det flyttet …tror det er hushumler

 34. Chrisal Skadedyrsservice A/S  juni 16, 2019

  Men du kan ikke flytte et humlebibo. Enten skal det bekæmpes, ellers skal du lade dem være

 35. Søren Frederiksen  juni 19, 2019

  Hej
  Vi har et humlebibo i en udluftningskanal under soveværelset og de er som sådan ikke generende lydmæssigt, men det er lige foran en dør til udestuen, hvor vi går ind/ud ret tit og ikke har lyst til at blive angrebet. Hvis i gør en ende på boet, er der så risiko for at de kommer igen samme sted?

 36. Zita  juni 25, 2019

  Jeg har et humlebi bo nede i jorden, tæt på vores bålsted. Hvordan fjerne man det?

 37. Chrisal Skadedyrsservice A/S  juni 30, 2019

  Hej

  man kan eliminere et humlebi – ikke fjerne det

 38. Chrisal Skadedyrsservice A/S  juni 30, 2019

  hej

  nej, når først de humlebier, der bliver bekæmpet i boet er døde ( inkl. dronningen ), så kommer de ikke igen. Vi kan naturligvis ikke garantere, at der aldrig kommer et bo igen – eller et hvepsebo

 39. Berit  juli 1, 2019

  Hej,
  Jeg er lige gået i gang med at brække paneler af i stuen, (skal have isoleret og støbt) pludselig hører jeg en brummen og op kommer en stor brumbasse, og flere følger. Stopper hurtigt og lukker døren.
  Er der en der kan hjælpe hurtigt?

 40. Chrisal Skadedyrsservice A/S  juli 9, 2019

  Hej
  Vi kører jo altid fra dag til dag. Du skal blot klikke på “bestil online”, så er der en tekniker på vej

 41. Stine Sørensen  august 22, 2019

  Hej
  Jeg har et spørgsmål vedr. brumbasse-bo..
  Vi har noget rockwool liggende under vores kolonihavehus, ved indgangsdøren/terrassen.
  Når jeg læser om brumbasser og deres bo, så forstår jeg det sådan, at der er en dronning som, siden foråret har lavet sig et bo og på nuværende tidspunkt af året, skulle være inde i boet og koncentrere sig om æg og larver, medens udklækkede arbejdsbier skulle flyve rundt og sørge for pollen mv.
  Det vi oplever er, at der kun er én enkelt, meget stor brumbasse, som kommer og går ind og ud af boet…
  Vi hører ikke noget til brumbasse-summen og ser aldrig flere end den ene….
  Hvis der virkelig er et bo, ville der så ikke være flere der flyver ind og ud??

  Mvh Stine

 42. Chrisal Skadedyrsservice A/S  august 28, 2019

  Hej

  På nuværende tidspunkt sker der en slags mytteri i boet. Nyudklækkede dronninger overtager magten i boet, hvor de slår den eksisterende dronning ihjel. Således er den nye humlebi dronning klar til at etablere et nyt humlebibo i umiddelbar nærhed til næste forår.

 43. Suzanne  maj 25, 2020

  Hejsa

  Jeg har bemærket enkelte humlebier ude ved min terrasse. Har ikke tænkt så meget over det før jeg nu er gået i gang med at male huset. Der er stadig få, men de flyver ned under huset. Det er et træhus som står på sokkelsten og egentlig går terrassefliserne så højt op at der er lukket af. Har nu bemærket at der er gravet et hul og bierne flyver vist derind. Jeg har ikke noget problem med at de er der, men det er selvfølgelig ikke fedt, hvis jeg ikke kan sidde der hen over sommeren. Tager de til i antal?
  Og kunne jeg evt lukke af for hullet her ud til terrassen med ekstra sand. Vil de så finde vejen ind fra siden af huset i stedet for? Det ville være bedre for mig (hvis altså de bliver flere) 🙂

  De bedste hilsner,
  Suzanne

 44. Chrisal Skadedyrsservice A/S  maj 25, 2020

  Hej. Der bliver helt sikkert flere og flere humlebier de kommende uger. Hvis indflyvningen ikke er så tæt på Jer, kan du sagtens lade dem være. At lukke af for brumbasser, fører aldrig noget gode med sig.

 45. Tine Grønvall  juni 6, 2020

  Vi har fået et humlebibo lige over vores soveværelse og vil høre hvad det koster at få bekæmpet. I Eskebjerg ved Kalundborg

 46. Chrisal Skadedyrsservice A/S  juni 6, 2020

  Hej

  Vi får ofte spørgsmålet om pris.

  Det koster kr. 750,- + moms.

  Men der kommer kørselstillæg på i nogle postnumre, se nedenfor:

  Skal jeg betale ekstra for kørsel ?

  Nej, ikke hvis du bor indenfor nedenstående postnumre.

  Postnummer: 1001 – 3200
  Postnummer: 3400 – 3600
  Postnummer: 4000 – 4200
  Postnummer: 4300 – 4470
  Postnummer: 5000 – 5290
  Postnummer: 5451 – 5549
  Postnummer: 6000 – 6063
  Postnummer: 7000 – 7120
  Postnummer: 8000 – 8399
  Postnummer: 8520 – 8543
  Postnummer: 8600 – 8700
  Postnummer: 8900 – 8960

 47. Kristine  juni 14, 2020

  Vi bor i lejlighed på 1. sal i Randers midtby. Der er en masse humlebier om sommeren, som kravler rundt i vores løse gulvtæpper, sofaer og i tøjet i skabene. Min kæreste blev stukket 2 gange i sommers og vi smider dem ud af vinduet igen flere gange om dagen. Vi kan ikke finde nogle bosteder på vores ejendom, men har ikke kigget på alle de omkringliggende bygninger.
  Hvordan kan vi have vinduerne åbne uden at få dem indenfor? Vi har en baby på 10 måneder, der kravler over det hele. Duftspray, specielle farver eller former at hænge i vinduet…..???

 48. Chrisal Skadedyrsservice A/S  juni 15, 2020

  Hej

  Har I kigget i udhæng, om de flyver ind / ud der ?

 49. Sørensen  juni 17, 2020

  Vi har humlebier der flyver ind under udhænget til vores stråtækte hus. De har helt klart et bo. Nu kan jeg så høre dem, når jeg sidder inde i huset og bliver bekymret for om de ødelægger bindingsværk eller vægge og isolering? Det er ikke muligt at komme i nærheden af boet og det er heller ikke muligt at se præcis hvor de flyver ind, da det er inde bag udhænget. Et godt råd til om vi skal gøre noget ved det?

 50. Chrisal Skadedyrsservice A/S  juni 19, 2020

  Hej

  De ødelægger ikke noget. Så hvis der ingen andre gener er, så lad dem være

 51. Bjarne Eskegaard  juli 29, 2020

  Hej
  Vi har et humlebi bo på loftet i vores isolering i skunken, de har ikke været et problem men nu er der begyndt at komme små larver på gulvet engang imellem, de må jo finde vej i små sprækker. Spørgsmålet er så om vi skal ha dem sprøjtet ?

 52. Chrisal Skadedyrsservice A/S  august 3, 2020

  Hej. generelt anbefaler vi ikke sprøjtning af humlebier. Men bliver de til gene, så er det værd at overveje. Vi vil helst ikke gøre os til dommere over, hvornår man skal sætte ind.

 53. Jacob Birch  august 10, 2020

  Hej
  Jeg har humlebier boende i et gammelt fuglehus, med det sidder på et gl. skur der skal vælges.
  Kan jeg lukket hullet og flytte fuglehuset til en anden placering ?
  Har prøvet at skubbe lidt til huset, det bliver lettere irriteret.

 54. Chrisal Skadedyrsservice A/S  august 13, 2020

  Hej, det var en god løsning. Så vidt det er muligt, skal humlebier og bier jo ikke bekæmpes.

Add a Comment