Fluer

Klyngefluer, staldfluer og alm. fluer. 

Fluer – tegn på disse…

Ordsproget siger, at fluer kommer med foråret. Men faktisk ses de største flueproblemer sidst på sommeren, hvor temp. er højest. Dog ved vi af erfaring, at folk der bor på landet tæt på minkfarme, hestefold eller svineopdræt bliver plaget allerede fra den første forårsdag, hvor der er vindstille.  Der findes adskillige fluearter herhjemme, men de mest almindelige fluer vi ser,er klyngefluer, græsfluer, stuefluer og spyfluer.  Derudover har vi bananfluer, som De kan læse meget mere om her…

Klyngefluer..

…kender man på dens dovne måde at bevæge sig på. Som navnet antyder, kan man i det tidlige forår og i sensommeren finde dem hængende i klynger oppe ved et tagvindue, men specielt i år er problemer med klyngefluer ekstra store.  Det skyldes den sene og lune sommerperiode, vi har haft samt den milde vinter, der ikke har skadet æggene fra klyngefluerne, der blev lagt sidste sæson..

Efterhånden er sæsonen for klyngefluer spredt udover hele året – men værst er det som sagt i sensommeren og i efteråret. Det skyldes sommeren sidste år, hvor klyngefluer havde rig mulighed for at formere sig via æglægning i husets øverste del.

Når fyringssæsonen så starter trænger varmen op og fremskynder ægudklækningen. I dagtimerne ser man klyngefluer sidde på husets varmeste ydermure – sydlig og vestligvendte sider og slikke sol. Indvendigt giver de sig til kende ved at pryde vindueskarmene på igen i husets sydlige og vestlige sider.  De fleste opdager dog først genen, når klyngefluer er kommet ind i boligen – og ofte i et enormt antal.  At de kan komme ind – skyldes primært, at de klemmer sig ind i vinduesrammen.  Når vinduet åbnes har man dem inde.  Det kan dog også være en manglende fuge i loftspanelet / loftspanelerne i et eller flere værelser, hvor de så kommer ned fra loftet.

Klyngefluer…

…kender man ydermere bedst på, at den er en dårlig “flyver”. Denne type fluer kravler oftest og har en kort levetid men lægger til gengæld mange æg. De kommer ind via æglægning i loftpaneler, hvorefter de søger mod lys. Det nytter dog ikke at bekæmpe denne type fluer med UV insektfangere, da de aldrig vil flyve til maskinen – men blot vandre. En elektrisk insektfanger vil desuden aldrig være tilstrækkelig for en egentlig bekæmpelse.

Spyfluer er metalskinnende fluer og findes ofte i ådsler og madvarer – og er en langt bedre flyver end klyngefluen.  Desuden har de i modsætning til klyngefluer altid en markant skinnende farve – blå eller grøn.

Stuefluen behøver ingen yderligere præsentation, men de irriterende fluer kan ses i ufattelig store antal i årets varme måneder. Specielt stor er koncentrationen på landet omkring svine-/minkfarme, hvor de findes i et enormt antal til tider.  Dette gælder også, hvis man har heste eller bor tæt på en hestefold.

Graesfluer-kan-bekaempes-med-gift-giver-et-godt-resultat-med-garanti
Græsflue – (Anobium punctatum)

Klyngefluer-sider-i klaser-og-kommer-frem-i-efteraaret-og-sensommeren

Klyngeflue – (Nacerdes melanura)

Spyfluer- falder-ned-fra-loftet. Er-det-klyngefluer-?
Spyflue – (Ernobius mollis)

Bekæmpelse af fluer

Uanset hvilke fluer, der er tale om, har vi løsningen til ethvert behov. Vi bekæmper større flueproblemer via sprøjtning – specielt klyngefluer, der ikke kan bekæmpes via lysfælder.

Ved behandling af klyngefluer skal man være opmærksom på, at der er tale om en ”halvpebret” pris, da kilden til problemet som oftest findes på loftet og i udhæng, hvilket betyder, at behandlingen er mere omfattende end ved alm. fluer.

Derudover skal man påregne, at behandlingen skal gentages efterfølgende sæson for at kunne bryde livscyklus. Bekæmpelse af klyngefluer foretages med specialpræparatet – mikrokapsler. De har den fordel, at de bliver blandet op i vand og afgiver derfor ikke lugt eller giver andre gener.  Men effekten er ikke til at tage fejl af.

Ydermere har mikrokapslerne en levetid på helt op til 3 måneder, hvilket betyder at de kan bryde livscyklus der i sommeren typisk er under 3 uger..

Når fluerne bevæger sig rundt vil de før eller siden ramme de behandlede flader, hvilket resulterer i at fluerne optager kapslerne, inficerer hinanden og dermed er bekæmpelsesprocessen i gang.

Græsfluer 

lever og færdes ofte de samme steder som klyngefluer – og bekæmpes på samme måde. På ejendomme der ligger højt og med høje syd/vestvendte gavle, oplever man ofte græsfluer som et stort problem.  Herregårde og slotte er i årets varme måneder hårdt plaget.  Det gælder i sagens natur også kirker, der i sagens natur ligger højt.

Bananfluer og eddikefluer bekæmpes med det samme middel.  Ved at klikke på linket, kan de læse mere om bekæmpelse af bananfluer.

Mange levnedsmiddelrelaterede virksomheder bruger insektsikre klapdøre, netrullegardiner eller vort store sortiment af elektriske fluefangere, der er designet til at være præsentable, effektive og med limplader, således fluerne forbliver i insektfangeren.  Disse insektfangere findes i mange modeller og i alle prisklasser og er dermed egnede lige fra det private køkken til den store medicinalvirksomhed, hvor man ikke ønsker at anvende gift.

Klik ind og se vort udvalg af insektfangere og priser !

Uanset hvor omfattende et flueproblem De end måtte have, så kan vi al beskedenhed prale af, at vi kan løse Deres problem – altid med garanti.  Dette uanset om de bor op ad en minkfarm med massive flueproblemer eller De ejer en restaurant, hvor de og gæsterne bliver plaget af småfluer.  Man skal dog altid have sig for øje, at det vigtigste våben i forbindelse med en effektiv fluebekæmpelse er, at man tager fat i problemet omkring kilden. Altså i og omkring landbruget, at man løfter i flok for at holde fluerne nede.

Tilbage til Skadedyrsoversigten

Fluers biologi / adfærd

Det er individuelt, hvordan fluer formerer sig. Men generelt lægges æggene i det tidligere forår, hvorefter de udklækkes i årets varmeste måneder.  Med udgangspunkt i klyngefluer, der har en lidt special cyklus, er det lidt anderledes.  Vejret har for dem en stor betydning for deres udvikling.  Udfordringen med at bryde denne cyklus er, at antallet af klyngefluer ligesom accelererer som sæsonen skrider frem.  Det skyldes at fluerne oftest lever 3-4 uger og livscyklus kan komme helt ned på 2 uger.  Det betyder, at antallet af fluer øges med op til 50% hver 14.dag. Derfor ses det største antal således i sensommeren.

Almindelige fluer og staldfluer udklækkes oftest i møddinger, gylletanke og andre steder, hvor de er beskyttet mod primært vind. Dette er ligeledes forklaringen på at koncentrationen af fluer og dermed generne er størst de dage, hvor hvor der er vindstille. Mange landbrugere foretager en bekæmpelse allerede ved kilden – altså gylletanken hvor fluerne formerer sig. De senere år med krise i landbruget pga. nedadgående ( og tabsgivende ) priser har medført, at det er en af disse omkostninger, der er nødsaget til at blive sparet væk.  Det kan mærkes hos naboer, der får fluerne at føle i højsommeren.

Advarsel !!!

Der er flere firmaer, der i øjeblikket advarer mod forskellige konkurrerende skadedyrsfirmaer, der tilbyder fluebekæmpelse og anden behandling mod insekter fluer til discountpriser, der ligger så langt under gennemsnittet, at det praktisk talt er umuligt, at bestille køb hos disse, uden at fatte mistanke . Der er ofte tale om nystartede firmaer uden sprøjtecertifikat. Det betyder kort & godt at selvom disse firmaer til tider tilbyder en mundtlig garanti, så er behandlingen og dermed garantien fortsat tvivlsom, hvis man som forbruger ikke har nogen garanti for, at de kender til brugen af kemikalier og risici. Som forbruger skal De derfor ALTID sikre Dem, at det pågældende firma er pålideligt og kan stå inde for garanti og ved at dokumentere sprøjtecertifikat – som minimum.  Dette er naturligvis også af hensyn til, hvis uheldet skulle være ude, at der findes en forsikring, der kan dække evt. skader.