Væggelus

Væggelus – sådan bekæmpes de – med eller uden gift.

Væggelus – de sikreste tegn

Væggelus er efterhånden blevet et alm. skadedyr i danske hjem, hoteller og andre steder, hvor der overnattes.

Storbyer som London, Milano, Paris, Berlin m.fl. er i høj grad plaget af væggelusangreb. Således betragter man det som endnu et årtis nye skadedyrsplage, da man bringer væggelus med hjem fra ferie.

Tegn på væggelus er oftest, at man vågner med væggelus bid på arme, ben og i maveregionen. Et væggelus bid er kendetegnet ved 2 stik tæt ved hinanden, hvor væggelus afleverer giften via et bid og suger blod fra et andet bid. Dette insektbid er et dobbeltbid og kan kun ses gennem en lup. De enkelte bid ses på en række eller klynge i det samme område på kroppen – oftest 3-5 bid ad gangen.  Væggelus bid kan være forholdsvis smertefulde, og ses som udgangspunkt oftest på kvinder og børn, der også er de første ofre – generelt. Nældefeber som følge af væggelusbid er ikke sjældent, hvis man er angrebet af væggelus.  Vi har samlet en række billeder af væggelus her, der kan gøre det lettere at bestemme, hvilke bid der kan være tale om.

Sengelus …

…( som de også kaldes ) lever for det meste i og omkring sengemiljøet – deraf navnet.

Vender man sengen ( især boksmadrasser ), kan man ofte se ekskrementer fra væggelus i hjørner og kanter i form af små sorte prikker, hvis angrebet har varet i flere uger.

Sengelus er letgenkendelige, da de bliver på størrelse med en æblekerne – som fuldvoksen. Farven varierer fra lysebrun til mørkebrun ( afhængig af, om de lige har suget blod ) med tværgående riller på rygskjoldet.

Sengelus bringes normalt hjem via hotelbesøg, udlandsrejser eller overnattende gæster, der har været i kontakt med væggelus. Typisk spreder væggelus sig herefter fra kufferter og anden bagage til sengemiljø og derefter videre via rørgennemføringer, elektriske inst. og derefter igen evt. videre til en ny lejlighed, hvis der er tale om sådanne.

I ”gamle dage” var problemet så stort, at man gassede hele ejendomme i det indre København, for at holde problemet nede. I dag er bekæmpelse af sengelus langt mere human og dermed mindre generende at komme igennem.

Væggelus beskrivelse tegn og symptomer

Væggelus – (Cimex lectularius)

Væggelus – bekæmpelse / behandling

Bekæmpelse af væggelus udføres generelt altid af fagfolk, da det ellers kan være en særdeles langsigtet – omend umulig – ”fornøjelse” at blive dem kvit. Derudover kan man ansvarliggøres for evt. spredning. Det er derfor vigtigt, at man reagerer hurtigt, når man har fået væggelus i hjemmet. I mere end halvdelen af vore udrykninger sker disse alene på mistanke om væggelus, da det er almindeligt kendt, at jo hurtigere reaktion – des lettere forløb og hurtigere vellykket bekæmpelse.

Det er derfor en meget dårlig idé at være ”gør-det-selv-geni” med pesticider! Har man ikke forstand på aktivstoffer og resistens, risikerer man at opbygge en resistens blandt væggelusene. I sådanne tilfælde kan det blive en rigtig dyr fornøjelse. Man risikerer dermed, at skulle leve med væggelus, indtil der opfindes og godkendes et præparat væggelus ikke er resistente imod!

Bekæmpelse af væggelus skal foretages af flere omgange med indtil 14-21 dages intervaller. Selve behandlingen foretages med såkaldte mikrokapsler, der er langtidsvirkende – men nogenlunde lugtfri og ikke giver anledning til gener eller andre risici for ejendommen beboere.

Er man ”i behandling”…

…er der nogle retningslinjer der skal følges, således man ikke spreder problemet til andre boliger. Man er ikke spedalsk, fordi man har væggelus, men det er vigtigt, at man ikke inviterer overnattende gæster – eller ligefrem selv overnatter andre steder. Hvis dette ikke er muligt at undgå, skal man altid sørge for at pakke sine kufferter ud – udendørs, hvor tøj og tasker nøje gennemses. Herefter skal det direkte i vaskemaskinen eller fryser. Skal man overnatte ude – er det omvendt rækkefølge. Husk – man kan ikke vaske eller fryse sig ud af et væggelusangreb. Kun levende insekter og væggelusæg i tøj kan elimineres med + 60 gr. ( frost ) 3 døgn i minus 18 gr.  Det er derfor direkte forkert vejledning, når man pålægger angrebne hjem at vaske alt tøjet.  Effekten er ringe og helt uden nævneværdig effekt – samt særdeles uudholdelig for alle hjemmets beboere.

Væggelusbekæmpelse

…består af 2 behandlinger med 2-3 ugers interval.

Prislejet for alm. lejligheder / boligareal ( indtil 80 m2 ) ligger normalt på kr. 2 x 1.200,- + moms ( kr. 3.040,- ).

  • 81 – 160 m2                       2 X kr. 1.400,- + moms ( 3.540,- )
  • 161 – 220 m2                     2 X kr. 1.600,- + moms ( 4.040,- )
  • Indtil 290 m2                      2 X kr. 2.000,- + moms ( 5.040,- )

Man kan således være hjemme i forbindelse med bekæmpelse.  Det er dog vigtigt at understrege, at man ikke kan stikke af fra sengelus. Det er derfor vigtigt, at man opholder eller sover i de pågældende værelser, hvor der er konstateret bedbugs ( som de kaldes på engelsk ), da man ellers bremser deres livscyklus og besværliggør selve bekæmpelsen.  Dette gælder også, hvis man sover ( eller søger “tilflugt” ) andre steder i huset, da man herved spreder dem rundt.

Det er sjældent nødvendigt at behandle alle lejligheder i en opgang, hvis der er tale om angreb i en lejlighed. Dette er dog forudsat, at der ikke tale om et “ældre” og dermed omfattende væggelusangreb

HUSK – KUN CHRISAL GIVER GARANTI !

NYT NYT NYT

Nu kan vi tilbyde varmebehandling mod enkelte inficerede rum. Ingen gift – hurtigt resultat. Ring og hør mere om priser m.v.

Tilbage til Skadedyrsoversigten

Væggelus – biologi / adfærd

Væggelus tilhører tægefamilien. Det betyder bl.a., at de lever af blod.  Dette gør dem til en naturlig fjende i boligen – og dermed helt berettiget som skadedyr ( måske næsten det værste ). Væggelus er nataktive og søger derfor føde ( blod ) om natten, da de har lettere ved at komme til værten ( sovende mennesker ). Livscyklus består af 5 stadier i det ca. 1 år lange liv. Fra æg til nymfe til voksen væggelus. Det tager blot 5 uger fra ægstadie til blodsugende insekt. Gennem livscyklus kan væggelus lægge op til 500 æg. Æggene lægges i revner og mørke sprækker, hvor de sidder beskyttet og er nærmest umulige at komme til, hvorfor man ikke kan rengøre sig ud af et væggelusproblem.  Ved hvert stadieskift har de behov for blod / føde.  Findes der ingen fødekilde eller er temp. for lave kan cyklus sættes i bero, indtil der findes en vært eller vilkårene er bedre.  Jo flere værter – des flere sengelus og dermed spredning.  Der findes et særdeles godt opslagsværk, hvor man hente al opdateret viden omkring sengelus – læs den store væggelusguide her…

Væggelus hvor kommer de fra ?

Det er et naturligt spørgsmål, men også ganske vigtigt at få afdækket, da det gælder om at få bremset spredningen.  De stammer fra det gamle Ægypten for adskillige tusinder år siden, hvor de siden har været almindelig kendte gæster. Nogle verdensdele værre end andre.  Da de efterhånden har fået taget på den vestlige verden, er de således også blevet et kendt problem som flere og flere har gjort tiltag for at bekæmpe – med større eller mindre succes.

Grundlæggende har bedbugs intet med dårlig hygiejne at gøre.

De spreder sig fra en kilde ( f.eks. hotelværelse eller vandrehjem ) til gæsternes baggage, hvor man bringer dem med hjem.  Det kan også være i lufthavnen, hvor mange tusinder af kufferter dagligt opbevares samme sted.  Når de er kommet ind i hjemmet, spreder de sig videre ved. f.eks. børnenes sportstasker, der står ved siden af af andre tasker. Sådan bliver det ellers ved og ved – og har gjort det i mange år.

Vil problemet nogensinde få en ende ?

Lokalt set kan jo antage at f.eks. væggelus bekæmpelse i København med den rette viden og de rette bekæmpelsesmidler bør være til at overse. Men holder man det op imod et land som Indien med en mia. indbyggere, der har 270 mio. rejsende om året, så ser det ikke ud til at skulle stoppe foreløbigt.

Hvad er væggelus ?

Hvad er væggelus – og hvad kommer fra væggelus fra ?

Hvad er væggelus

Hvad er væggelus ( også kaldet bed bugs i teksten ) egentlig, bliver vi ofte spurgt af vore kunder, når de ringer med væggelus bid eller loppebid.

Som oftest er det svært at vejlede og artsbestemme ud fra væggelus symptomer som bid. Specielt hvis der er tale om et nyt angreb. Derfor får mange kunder behandlet ud fra mistanken, da man oftest kan udelukke myg eller lopper.

Hvis vi lige skal tage det fra bunden og helt elementært.

  • Bed bugs er en tæge, der lever af blod
  • Bed bugs lægger op til 30 æg ad gangen
  • Bed bugs er et nataktivt insekt
  • Bed bugs bliver op til 1 år og har 5 stadier igennem livscyklus
  • Bed bugs kan overleve flere måneder uden vært ( føde )

Nu er vores “væggelus wiki” nogenlunde på plads, og vi kan udvide læren lidt om, hvordan man forebygger væggelus med hjem fra ferie og dermed hvor kommer væggelus fra…

Først og fremmest – lad være med at sammenligne alm. lus med væggelus.  Det er kun ordet “lus”, de har til fælles.  De sidder derfor hverken i tøj eller hår – og man kan derfor ikke fragte dem rundt på kroppen.

Men hvad er væggelus så egentlig ?

Som ovenfor nævnt er de i tægefamilien.  At nærværende indlæg overhovedet har sit eksistensgrundlag, skal ses i lyset af, at når man har væggelus med hjem fra ferie, så er det første gang man stifter kendskab til dette ubehagelige skadedyr.  Vi har lært at leve med myg og til dels lopper.  Dem kender vi jo.  Men væggelus, der også kaldes sengelus har eksisteret i millioner af år tilbage fra det gamle Ægypten. Ligesom de har været en plage herhjemme i efterkrigstiden, hvor hele lejlighedskomplekser blev gasset jævnligt.  Så den ældre generation herhjemme kender dem ganske godt.

Men…

i forbindelse med vor stigende rejselyst i takt med lavere flybilletpriser og jagt på nye destinationer er vi også kommet i nærkontakt med disse steder, hvor man dagligt lever med væggelus.  Dette som en naturlig konsekvens af at det samme mønster også er gældende for andre lande, der ligeledes rejser ud i verden.  Groft sagt, så blander man blod med disse rejsende – primært på hoteller. Som en anden pandemi spredes bed bugs således rundt og tilbage i vore trygge omgivelser.

Således er forklaringen på, væggelus – hvor kommer de fra. Een ting er, at man kan leve med at få sin weekendferie i London ødelagt. Men når man så har fået væggelusene i hjemmet, og konen og børnene bliver bidt, så er de flestes tolerancetærskel overskredet.

Væggelus bid

Primært fordi man forbinder bedbugs med skadedyr – og skadedyr har jo automatisk noget med hygiejne at gøre !?  Lad det være sagt med det samme… God hygiejne og et rent hjem, betyder ikke, at man ikke kan få væglus – ligesom uhygiejniske hjem ikke har større chance for bed bugs.  Væglus lever af blod – ikke af omgivelserne.  Man kan dog med rette sige, at hvis man ikke får iværksat en væggelus bekæmpelse, så er det på grænsen til dårlig hygiejne.

Hvad gør væggelus ?

Som ovenfor nævnt, så er den primære og altoverskyggende gene – at de bider.  Men følgerne i forbindelse med væggelus bid er ofte værre – end selve biddene.  Man sover ikke trygt om natten, når man har væggelus.  Uanset om man er i behandling, så tager det lang tid at bekæmpe væggelus – eller sengelus som vel egentlig er den rette betegnelse.  Således ødelægger man langsomt sin dagsrytme, der igen går udover humøret og ens overskud.  Selv for faguddannede findes der udfordringer i form af bekæmpelse af væglus.  Det kan være resistens, men også at…

folk forsøger at “gemme” sig eller flygte fra rummene,

…hvor væggelusene først blev opdaget.  Det betyder, at man flytter problemet rundt i boligen og behandlingen således blive sværere at håndtere for skadedyrsbekæmperen.  Igen – så betyder det, at hvis man væggelus, så findes der en række forholdsregler, man skal tage sig i agt for, for ikke at sprede problemet til andre hjem.   Det er desværre ikke uset, at det i særlige tilfælde kan tage flere måneder at blive væggelus kvit.  En del af forklaringen kan være en forkert behandlingsmetode.  Derfor skal det allerede nu påpeges, at man skal tage sig i agt for at skadedyrsfirmaet, man vælger at give opgaven –

skal give garanti – og dermed en fast pris !

Får man ikke stillet denne garanti, så find hellere et andet – og mere troværdigt – tilbud.

Vi kan tilbyde 2 behandlinger med garanti fra kr. 3.000,-( alt.inkl. ).

De kan bestille os direkte online her…

 

Hvis De vil vide mere om væggelus, har vi lavet væggelushåndbogen hvor man finder alt, der er værd at vide om bedbugs.

Der findes efterhånden en del nye firmaer på markedet, der tilbyder rene spotpriser på væggelusbekæmpelse som ovenstående. Enkelte af disse virksomheder er end ikke i besiddelse af nogen form for autorisation eller er sprøjtecertificeret. For Deres egen sikkerheds skyld, bør De derfor altid sikre Dem, at De benytter et firma som har sprøjtecertifikat.  På linket kan De se, hvordan certifikatet, skal se ud.  Dette er Deres bedste sikkerhed for, at der ikke sker utilsigtede forgiftninger i Deres hjem – og naturligvis at der er tale om autoriseret og korrekt behandling.

Væggelus symptomer

Symptomer på væggelus kan være svære at vurdere med 100% sikkerhed – med mindre har fundet et håndgribeligt bevis i form af insektet. Vi hører mange forskellige oplevelser fra kunder, der mener at have været angrebet af væggelus, selvom symptomerne ikke læner sig op af de typiske tegn på væggelus.

De typiske tegn på væggelus er følgende:

 Insektbid på arme & ben – primært hos kvinder & børn i begyndelsen

 Insektbid om natten – kun om natten ( hvor man ligger stille )

 Flere bid i en klynge eller på en stribe ( 3-4 bid på en stribe )

 se eks. her…

 Bid der løbende forværres eller hæver op i løbet af 12-36 timer

 Insektbid hvis man ikke har husdyr ( hund/kat )

 Insektbid der udvikler sig til nældefeber/blistre

 Udeblevne insektbid ved skiftende soveplads

 Hjemkomst fra ferie/hotelophold, hvor man har fået insektbid

 Synlige tegn på ekskrementer i bundramme på seng

 se eks. her…

Fund af levende / døde sengelus / bed bugs eller tomme rygskjold

Ovenstående er blot et udsnit af de mest almindelige symptomer på væggelus.

Men ser man kun ud fra bid, man mener stamme fra væggelus, kan det være svært at give en 100% diagnose, da folk reagerer forskelligt på væggelus bid / stik.  Nogle mennesker kan ikke bære tanken om, at de har væggelus og bestiller derfor bekæmpelse af væggelus – udelukkende ud fra mistanken ud fra devisen ” better safe – than sorry”.

Hvis man vil være sikker på hvilket insekt, der er tale om…

…anbefaler vi en hudlæge.  Det er dog ikke sikkert, at alle hudlæger kender symptomer på væggelus – er vores erfaring fra flere kunder, der er blevet misinformeret, og dermed og fejldiagnosticeret og således fejlbehandlet.  Men det er helt karakteristisk at væggelusbid sidder i grupper og hver bid – består af 2 stik.  Dette kan ikke ses med det blotte øje.  Men tager man en lup, bør man i et nyt væggelusbid kunne se to stik lige ved siden af hinanden.  Det ene væggelusstik er hvor giften er lagt, det andet er stikket, hvor blodet suges op.  Kun væggelus bider på denne måde.