Murbier

Murbier – sådan fjernes de !

Tegn på murbier

Det første sikre tegn på murbier er huller i fugerne mellem murstenene.

Hullerne sidder som regel som husets sydlige eller vestlige side, der skyldes den opvarmede flade. Hullerne er enten helt runde og i blyantspidsstørrelse, eller helt udkradsede i murværk hvor fugerne er ringe. Murbier er en anelse mindre end almindelige bier (ca. 6-10 mm) og ses gerne flyve aktivt omkring muren – specielt når solen står på.

Udseendet kan forveksles med hvepse, hvilket dog også kan være tilfældet, da ubeboede huller ofte er fristende for hvepse, bier og humlebier. Murbier er dog lidt mere matte i farverne i forhold til både gedehams og bier. Murbier er ikke aggressive, hvis man undlader at provokere dem.  Derfor behøver man ikke være bange for at blive stukket.

Murbiens tilstedeværelse hænger sammen med, at mørtlen i fugerne er for ringe lavet, eller at mørtlen ganske enkelt har givet efter pga. vejrforhold. Derved bliver de porøse og murbierne har let ved at trænge igennem fugerne.

Kontrol af fuger kan ske ved at kradse med evt. en nøgle – der må ikke kunne kradses fugepuds ud ved dette.

Murbier er bier i muren, der borer huller i fugerne
Murbier – (Colletes daviesanus)

Behandling mod murbier

Da murbien kan forårsage sammenstyrtning og utætheder i huset, er det vigtigt at få bekæmpet disse.

Vi udfører en tryksprøjtning af hullerne, hvorefter hullerne igen skal lukkes med mørtel.

LAD VÆRE MED AT LUKKE HULLERNE UDEN AT SPRØJTE !!!

Gøres dette vil murbierne i stedet søge at komme ud den forkerte vej, derefter vil De have både murbier og nye huller indvendigt.

Når vi har behandlet skal fugerne enten fuges helt om eller lappes. Dette gøres billigst egenhændigt, hvor fugen fræses ud i 1 cm dybde. Herefter ilægges ny mørtel.  En murer tager typisk fra kr. 650,- + moms pr. m2 for at udbedre fuger.

Man kan sagtens selv udbedre fugerne, hvis man har haft angreb af murbier.  Men vær opmærksom på, at det normalt er arbejde, der udføres af prof. da blandingsforholdet mellem mørtel og sand skal være helt korrekt, da man ellers risikerer at murværket kollapser.

Ring og hør vores fordelagtige priser på sprøjtebehandling.

Tilbage til Skadedyrsoversigten

Murbiernes biologi / adfærd

Murbier minder en del om alm. bier. Murbien lever dog ikke i samfund, men tager sig selv af opsamling af føde i modsætning til et hvepsebo, hvor der er tale om en rangorden.

Murbier lever i revner og sprækker, og som husejer vil man registrere dem i fugerne, hvor de har deres rede som følge af svækkede fuger.

Murbiens indflyvningshul svarer normalt til kuglepenstørrelse. Gangene er normalt lige så lange som en murstensbredde. Murbien er kun fremme i de varme måneder.

Advarsel !!!

På behandling mod murbier som ovenstående er det vigtigt, at man som kunde / forbruger undersøger markedet nøje, da der findes nogle mere eller mindre tvivlsomme udbydere. Der er ofte er tale om større beløb i forbindelse med opgaver som disse, og hvis ikke opgaven udføres korrekt, kan det medføre yderligere omkostninger – og i værste tilfælde yderligere svækkelse af murværket.


 
Find dit skadedyr i Chrisals skadedyrsoversigt.

Skadedyrsguiden – find dit skadedyr i skadedyrsorversigten

Se vores billedoversigt på de mest forekommende skadedyr og find navnet på det aktuelle skadedyr. Der findes flere end 10.000 insekter i Danmark. Vi tilbyder også artbestemmelse af ukendte skadedyr via post  / mail for kun kr. 225,- + moms. Ved samtidig bestilling af bekæmpelse er artsbestemmelse gratis.