Husmår

Husmår på loftet – effektiv fjernelse – uden brug af gift

Husmår – tegn på disse.

De sikreste tegn på at man har husmår på loftet, er larm fra den logerende husmår i de tidlige morgentimer samt sent om aftenen – ofte som bump og løbende skridt. Larmen er kraftig og man behøver derfor ikke spidse ører, eller for den sags skyld være i tvivl, om det kan være andre skadedyr som f.eks. mus eller rotter, eller egern

Synlige spor fra en husmår er iturevet isolering på loftet, fuglekadavere på loft eller fuglefjer i udhænget, kirsebærsten der er bidt midt over samt snoede ekskrementer der er ca. 8-10 cm – altså på størrelse med en mands lillefinger.  Desuden bruger en mår altid samme vej ind / ud.    Det betyder, at der kan findes beskidte aflejringer opad mur / væg, hvor den kravler op. Det sker næsten aldrig, at måren ødelægger for at komme ind – men vil omvendt ødelægge for at komme ud, hvis man lukker den inde på loftet.

En voksen husmår er ca. 75 cm lang. Kroppen er aflang og smidig, den udgør omkring 2/3 af husmårens fulde længde.

Man ser sjældent husmåren, da den er nataktiv og jager derfor om natten, og vender tilbage ved daggry.

Husmår på loftet larmer, skader tagets isolering og skaber lugtgener

Mange forveksler til tider rotter på loftet med mår. Den mest markante forskel er larm på loftet, der som tidligere nævnt ikke er til at tage fejl af.

Har man husmår på loftet, er man normalt ikke i tvivl. Husmåren larmer voldsomt og man kan stort set ikke sove for larmen.  Vi får dog mange henvendelser, hvor der ikke er tale om mår på loftet, men i stedet rotter.  Har man ikke haft husmår på loftet tidligere, kan det forveksles med rotter, der kradser direkte ned på loftsplader og dermed gør støjen fra loftet tydligere, end hvis de færdes i isoleringen.  Ydermere skal man være obs på, at husmår næsten aldrig befinder sig i hulmure eller etageadskillelser, ligesom de heller ikke kommer ind i huset.  Altså – larm under gulv eller i mellemlofter og vægge er derfor næsten altid rotter !

Endvidere vil man som husejer bemærke lav eller slet ingen fugleaktivitet i haven, hvis man har mår på loftet.

Urin og afføring fra mår kan trænge ind i bygningsdele og lugte fælt – nærmest ammoniakagtigt.  Har man gipsloft, vil dette ødelægges forholdsvis hurtigt, hvis der findes en rede med unger på loftet.

Læs mere om husmår på Naturstyrelsens hjemmeside.

bekæmpelse af husmaar

Husmår – (Martes europae)

Bekæmpelse af husmår

Chrisals husmårbekæmpelse foretages via et patenteret og specialfremstillet middel til fordrivelse af mår. Denne metode til bekæmpelse af mår gør os førende på dette område og derfor ofte endestationen efter ugers / måneders forbitret kamp.  Opløsningen er helt uden kemikalier eller andre farlige stoffer, der således ikke giver grund til bekymring hos boligens andre logerende.  Saltopløsningen forhandler vi ikke, men bliver derimod udlagt af vore teknikere for at sikre en korrekt behandlingsmetode og dermed hurtigt blive fri for husmår på loftet.  Vær obs på, at de bedste resultater gives, hvor der er direkte adgang til loftet.  Er der udnyttet loft, er det sjældent, at vi anbefaler denne løsning, da det ikke er muligt at udlægge opløsningen korrekt alle steder på loftet.

Giftfri bekæmpelse af husmår

Bekæmpelsen af husmår sker med en giftfri pulverform / saltopløsning, der udlægges direkte på loftet, men kan også i flere tilfælde blæses op, hvor man hører husmåren.

Denne ufarlige saltopløsning får måren til at forsvinde efter ganske få dage. Hvis måren har unger – tager hun disse med. Herefter er det vigtigt, at man sørger for at få aflukke / afskærme mårens adgangsveje. Dette er en forudsætning for et endeligt vellykket resultat, at der aflukkes efter vores teknikers anbefaling.  Vore teknikere er Dem behjælpelig omkring råd & vejledning af dette.

Vi kan desværre ikke tilbyde 100% garanti på fjernelse / fordrivelse af husmår, da vi ”kun” fanger 1 af 7 i fælder.

Fældefangst af husmår benyttes kun i sjældent omfang, når det er muligt at efterse fælden 2 gange i døgnet. Men saltopløsningen giver altid et godt og hurtigt resultat, så det er sjældent nødvendigt at kombinere fælde og saltopløsning.

Fast pris på bekæmpelse af husmår

Vores faste pris på indfangning / fordrivelse af husmår er kr. 1.880,- + moms for et alm. hus op til 150m2. ( Prisen er ikke inklusiv efterfølgende aflukning af adgangsveje ).

Hvis beløbet virker for voldsomt at betale på én gang – tilbyder vi private husstande en serviceaftale til kr. 950,- + moms / kvartal. Serviceaftalen løber min. 1 år ad gangen.

Tilbage til Skadedyrsoversigten

Husmår – biologi / adfærd

Husmår er rovdyr og lever fortrinsvis af fugle og æg. Helt fra småfugle til fasaner kan husmåren fortære.  Det ses ofte, at den efterlader et halvt bytte udenfor adgangsvejen, hvis denne ikke er stor nok til at få byttet med ind. Husmår ses oftere og oftere i tættere bebyggelse, hvilket formentlig skyldes den lette adgang til føde, ligesom de er tilvænnet menneskenes levevis og larm.

Husmårens kropsbygning gør den til en fortræffelig jæger, og ved selvsyn kan man konstatere, at den ubesværet klatrer op ad en lodret husmur. Husmåren føder sine unger i det tidlige forår, normalt får den 3-4 unger.

Det er generelt, når vejret bliver køligere, at husmår søger ind på loftet.  Således overvintrer de på loftet og bliver der, indtil de får unger.  Husmårunger på loftet kan være en langstrakt og udmattende kamp, da man både skal undvære søvn og risikere efterladenskaber ødelægge loftsplader.

Ofte er det nærmest umuligt at uddrive en husmår-hun ( tæve ) fra et loft, når hun har unger. Endvidere skal der tages hensyn til husmårens fredningsperiode.

Husmåren har en meget veludviklet lugtesans, hvilket betyder, at den straks lugter de mindste uregelmæssigheder, hvilket ofte betyder at fældeopsætning kan være decideret tidsfordriv!

Hvordan fanger man en mår

Hvordan fanger man en mår ? – Her finder De svaret…

Husmår og mår på loftet i Randers

Med mere end 25 års erfaring i branchen, har jeg dagligt fået spørgsmålet: ” hvordan fanger man en mår ? ”

Som udgangspunkt er svaret jo ligetil – bare få en af vore skadedyrsteknikere ud fra Chrisal mårbekæmpelse A/S. Men jeg ved jo godt, at mere end halvdelen af spørgerne egentlig mener, “hvordan fanger man SELV en husmår ?

Husmår eller rotter ?

Først og fremmest er det vigtigt at sikre sig, om der er tale om en mår eller rotte(r).  Umiddelbart bør det jo ikke være svært at kunne høre forskel, vil man som prof. mene.  Men vore teknikere er så ofte ude for, at de bliver kaldt ud til mårbekæmpelse, hvorefter det så viser sig, at det i stedet er rotter på loftet eller i etageadskillelsen.  Så har man skadedyr på loftet, kan man godt blive snydt af lydene.  Det kan skyldes, at hvis rotter løber eller færdes direkte på loftspladerne, så er denne larm helt tydelig.  For folk, der aldrig har haft på husmår på loftet, kan man derfor ikke fortænke dem i, at de ikke har noget sammenligningsgrundlag mht. lyde på loftet.  Nu er det svært at beskrive lyd fra fra mår på tekst.  Men måren løber rundt på loftet – og lyden er en “gada-gong” lyd.

Lyde fra væg eller etageadskillelse…

Hvis der kommer lyde fra vægge, under gulvet eller etageadskillelse – kan det med næsten 100% sikkerhed konstateres, at det IKKE er mår.  Det er muligt, at husmår kan komme ind næsten alle steder, men de bryder sig ikke om ikke at have plads til at bevæge sig på.

Dyr på loftet kan være husmår eller rotter

 

Hvordan kommer man af med husmår ?

Når man nu har konstateret, at der rent faktisk er tale om mår el. husmår på loftet – så har man næsten ligeså mange alternativer – som der findes mår !  Med dette mener jeg, at der findes hundredevis af husråd mod mår – men hvilke virker egentlig – og hvilke er bare spild af kræfter og tid ?

Lad os tage et kig på de mest brugte metoder:

Husmår fælde:

Jeg har ikke tal på, hvor mange fælder jeg og mine kollegaer har stillet op siden 90´erne.  Hånden på hjertet – jeg ved simpelthen ikke, hvad vi gør galt.  Men det er et meget begrænset antal mår, vi har fanget i de opstillede fælder.  En god bekendt, der er landmand har en helt anden statistik !  Men når jeg holder hans metode op med vore egne, så er der ikke den store forskel.  Jeg vil endda sige, at de moderne og dyre fælder, som vi har anvendt – må være til vores fordel.  Hans fælde er en gammel hjemmelavet mårfælde.  Den eneste forklaring jeg umiddelbart kan komme på er, at de husmår han har fanget i sin fælde – er fanget på landet, hvor han bor.  Oftest er vore kunder inde i byer, hvorfor måren måske er lidt mere agtpågiven.

Mårfælde skal efterses to gange dagligt mht. husmår

Regler for fælder

Derudover skal man huske, at en opstillet fælde til mår SKAL efterses mindst 2 X i døgnet.  Så når vi har stillet en fælde op ved en kunde, og den får lov at stå nogle dage, fordi folk ikke tænker over det – så bliver maddingen for gammel og dermed uinteressant.  Derfor må konklusionen være:  At har man erfaring med at fange mår i fælder, så er det en fremragende metode.  Hvis man ingen erfaring har og blot køber en fælde og krydser fingre – så er chancen for fangst meget lille.  Der findes en lang række udbydere, der sælger mårfælder – det er bare at lave en søgning på Google.

 

Hjortetaksolie:

Ok – har hørt om metoden mange gange.  Men effekten er særdeles tvivlsom.  Idéen med metoden er, at den fæle lugt fra hjortetaksolien, skal få måren til at forsvinde.  Jeg er på nippet til at sige, at chancen for at konen flytter ud med børnene før end måren med ungerne er 50/50 !  Hvis en husmår huserer på et alm. parcelhusloft på ca. 150m2, så skal der smøres en del på, hvor måren færdes, og hvordan den kommer ind og ud.  Det lugter frygteligt og ubeskriveligt.  Hvad værre er, så har det en lang levetid, hvor man må finde sig i lugten længe.  Så selv om, man er heldig og slippe for måren ( og konen !? ), så har man stadig lugten hængende. Konklusionen på denne metode vurderer jeg som et dårligt alternativ.  Nuvel – mår kan ikke lide fremmede lugte.  Men det kan de færreste mennesker heller ikke.  Man kan købe hjortetaksolie hos matas.

Hjortetaksolie mod husmår på loftet

Gå væk mår spray:

Dette er en repellent.  Det vil sige et fordrivelsesmiddel.  Jeg skal være ærlig at sige, at jeg ikke har prøvet det.  Det skyldes, at der findes aktivsstoffer i dette, der ikke er godkendt at anvende i erhvervsmæssig brug.  Men ud fra kunders erfaring, så er resultatet ikke reformerende.  Vi kommer mange gange ud til kunder, der har prøvet alt – også denne spray.  Jeg er ked af at skulle skyde andres produkter noget i skoene, men kan blot konstatere, at hvis det virkede, så ville der ikke være nogle af de kunder, der har prøvet det, der har ringet.

 

Menneskehår:

ja, den er god nok !  Dermed ikke sagt, at det er en metode til at fjerne mår, der virker.  Men vi har selv brugt denne metode for en del år siden – med lidt blandet succes.  Metoden går i sin enkelthed ud på, at man fordeler menneskehår ud over hele loftet.  Lugten af mennesker skulle få måren til at forsvinde. Men – og jeg kan egentlig godt se det tåbelige i metoden nu, hvor jeg sidder og fælder ordene ned – det er jo indlysende, at et loftsrum, hvor mange mennesker opmagasinerer sine ting også har en lugt af mennesker, og derfor ikke burde have nogen egentlig effekt.  Men en del af de hår, som vi indsamlede var bl.a. fyldt med permanentvæske, der har en helt karakteristisk lugt.  Måske det var dette, der gjorde udslaget, hvor vi havde succes !?  I hvert fald er det bare at bede den lokale frisør om en pose hår og prøve.  Det koster ikke noget at gøre forsøget.

Mår i huset kan fordrives med menneskehår

Radio / musik mod husmår:

Ganske enkelt – stil en radio på loftet med høj musik.  I flere tilfælde får man generet måren så meget med støjen, at den vil flytte.  Der er ingen tvivl om, at det har hjulpet mange af med mår på loftet.  Hvis det ikke har hjulpet efter en lille uges tid, så er chancen for at metoden vil lykkes minimal, da måren vil have vænnet sig til støjen på loftet.  Spørgsmålstegnet til denne metode er, om larmen trænger ned i huset og holder dem vågne.  I så fald vil det ikke vær den rigtige løsning.  Ellers vil jeg vurdere, at man klart skal give det et forsøg, da det ikke koster noget.

Mår i huset eller husmår på loftet - prøv en radio

Ultralyd mod husmår:

Der findes et utal af diverse støjsendere mod skadedyr – lige fra myg til muldvarpe og katte.  Med udgangspunkt i statens skadedyrslaboratoriums undersøgelse, så var resultatet negativt på flere forsøg.  Igen – vil jeg ikke gøre mig til dommer for andres produkter.  Men så længe at en undersøgelse ikke underbygger disse højfrekvente sonarsendere, så fastholder jeg også mit synspunkt og dermed holdning til dem… Pengemaskiner !  Skulle jeg høre om en ultralyd mod mår, der virker – så ændrer jeg straks denne tekst.

 

Gift mod mår:

ALDRIG !!!  jeg kan ikke engang komme på, hvilken type gift, der skulle kunne anvendes, selvom jeg har 25 års erfaring i diverse præparater mod skadedyr og rotter.  Uanset hvor træt af måren man end måtte være – er dette ikke et alternativ.  På alle måder er det forkert og uetisk.  Ignorerer man denne advarsel vil man føle straffen, når måren ligger død på loftet og ødelægger loftsplader og stinker i flere måneder.  Håber det er svar nok !?

Husmår og gift er forbudt - hellere mårspray

Hvordan fanger man en mår – SÅDAN !

Her er svaret på den 100% sikre løsning.  Op på loftet og finde mårreden – og fjerne måren og evt. mårunger med de bare hænder !  Ja, jeg tænker det samme, som De gør nu !  Man skal vist have mere end sammenvoksede øjenbryn og hår mellem fortænderne, hvis man har mandshjerte til at udføre denne opgave – på denne måde.  Specielt når man har set, hvor aggressiv en mår kan være.  Men ikke desto mindre hører vi ofte at folk har skruet tagpladerne af og fjernet en rede med mårunger og husmår – og derefter kørt dem væk.  Ingen tvivl – denne metode får 10 ud af 10 stjerne, da den på en og samme gang er effektiv og rigtig – på alle måder.

 

Endestationen !

Når nu alt andet ikke virker – eller man bare ikke magter at tage kampen op selv, så er det godt, at man kan betale sig fra det.  Vi kan tilbyde en god og sikker metode til at fjerne mår fra loftet.  Det koster lidt mere end et par tusinde kroner – og så er problemet løst hurtigt og effektivt – UDEN brug af gift.  Du er nu kun et klik fra at få hjælp – bestil online her !  Og vi kontakter Dem hurtigt.

Gift mod husmår er en meget dårlig løsning

Vi hører ofte fra kunder, der har fået hjælp fra skadedyrsfirmaer uden erfaring i denne type opgaver. Dette har medført døde husmårunger på loftet, der har givet ejendommen store lugtgener pga. forrådnelse, da man har spærret husmåren inde på loftet eller værre – udlagt gift !. For det første kan og må man slet ikke bekæmpe mår eller andre kattedyr med gift, da der ikke findes godkendte gifte i håndkøb mod disse.  Dette er logisk ( hos de fleste ). Men der findes altid eksempler, hvor undtagelsen bekræfter reglen.  For det andet er det ikke et alternativ at aflukke huller og adgangsveje, inden man er mindst 110 % sikker på, at måren ikke længere er på loftet.  De skal som forbruger altid sikre Dem, at udbyderen har referencer o.lign på plads, inden De entrerer med et ukendt firma.


 
Find dit skadedyr i Chrisals skadedyrsoversigt.

Skadedyrsguiden – find dit skadedyr i skadedyrsorversigten

Se vores billedoversigt på de mest forekommende skadedyr og find navnet på det aktuelle skadedyr. Der findes flere end 10.000 insekter i Danmark. Vi tilbyder også artbestemmelse af ukendte skadedyr via post  / mail for kun kr. 225,- + moms. Ved samtidig bestilling af bekæmpelse er artsbestemmelse gratis.