Borebiller

Borebiller – træødelæggende insekter

Borebiller kaldes også træorm. Bekæmpelse af borebiller i træ bør foretages af prof.
Borebiller behandling skal gøres med et langtidsvirkende middel. Orm i træ ødelægger tagkonstruktioner hvis de ikke behandles i tide
bekæmpelse af borebiller i tagkonstruktion foretages normalt bedst i foråret
Borebiller bekæmpelse bør foretages af professionelle
Borebiller behandling foretages bedst i foråret
borebille bekæmpelse af træorm

Tegn på borebiller

Borebiller og husbukke er ikke sjældne i ældre huse, men opdages i mange tilfælde først, når ejendommen bliver gået efter i sømmene.  Det sker f.eks. ved et ejerskifte, hvor en byggesagkyndig bør opdage problemet, da de synlige ormehuller i træværket tydeligt indikerer, at der kan være tale om et problem.  Har man ikke foretaget væsentlige ændringer i forhold til ventilation o.lign. kan man være sikker på, at borebillerne fortsat er levende og i udvikling, da de yderst sjældent går til af sig selv.  Mange husejere får sig derfor ofte en grim overraskelse i forbindelse med hushandel, da et borebilleangreb i tagkonstruktionen altid får en K3 anmærkning i tilstandsrapporten, da der er tale om en bærende del af ejendommens konstruktion.

Som oftest er der næsten altid tale om borebilleangreb i tagkonstruktionens bærende dele ( spær, lægter, hanebånd & bærerem ) samt / eller krybekælder. Det ses dog også, at borebiller, har angrebet møbler, gulve o.a. træværk.

Bekæmpelse af borebiller i tagkonstruktion er bedst i foråret

Aktive borebiller…

…afslører sig selv ved de små fine knappehuls lignende runde borehuller, der er et sikkert tegn på et aktivt borebilleangreb.  Findes der frisk boremel ( fin savsmuld ) fra træværket, kan man være helt sikker på, at angrebet er aktivt, og derfor bør behandles snarest. Boremel, drysser ud fra de såkaldte udflyvningshuller i forbindelse med at den voksne borebille skubber det ud af gangene, der altid går på langs af træværket. Ellers når æggene fra borebillerne udklækkes og træormene bevæger sig.

I værre tilfælde kan man decideret knække stykker af det angrebne træ af, hvor borebiller / boreorm har været.  Et borebilleangreb er mange år undervejs.  Det betyder derfor ofte ikke noget, om det bliver bekæmpet i dag eller om en måned.  Men som tommelfingerregel siger man dog, at et aktivt angreb svækker en tagkonstruktions bæreevne med ca. 5 % pr. år.

Selv om det på overfladen kan virke sporadisk, betyder det ikke, at angrebet ikke kan være omfattende, da borebillerne nedbryder træet på langs af årerne og ind mod kernen af træet.

Skal du sælge ejendommen… Borebiller hvad gør jeg ?

Det er derfor logisk, at en potentiel køber ikke vil ignorere dette skadedyrsproblem, og derfor således enten helt trækker sig fra en handel eller forlanger et markant afslag.  For de fleste er borebiller et ukendt fænomen – og derfor noget “farligt”.  Vi har rigtig mange potentielle kunder, der kontakter os for råd og vejledning, når de har fundet drømmeboligen, men nu er parat til at droppe det hele pga. anmærkningen i tilstandsrapporten angående træødelæggende insekter.

borebiller i tagkonstruktion k3 tilstandsrapport

Derfor er det vigtigt som sælger, at De er på forkant med situationen.  Ryd derfor selv op i tilstandrapporten, så snart den foreligger.  Det betyder, at hvis der er anmærket borebiller – så få iværksat en bekæmpelse af borebiller med det samme.  Dels fordi der kan måneder inden den næste køber dukker op.  Dels fordi alle købere – uanset hvad – altid vil forlange et afslag til udbedring af samtlige anmærkninger, og de falder aldrig ud til sælgers fordel.

Vi kan hjælpe Dem som sælger med at udbedre skaden – og efterfølgende fremlægge dokumentation og garanti, der vedlægges ejendommens tilstandsrapport. Dette skaber en tryg handel for alle parter.

 

 

 

Borebille kommer fra træorm
Borebiller – (Anobium punctatum)
en borebille kan forveksles med Bolværksbille
Bolværksbiller – (Nacerdes melanura)

Borebiller blød er en anden art end den alm. borebille

Blød borebille – (Ernobius mollis)
Bekæmpelse af husbukke og orm i træ
Husbukke – (Hylotrupes bajulus)

Borebiller bekæmpelse

Behandling mod borebiller udføres næsten altid af fagfolk, da der kan stå meget på spil, hvis det ikke bliver bekæmpet korrekt. En forkert behandlingsmetode er eksempelvis behandling med petroleum. For det første virker petroleum kun på borebillerne, man kan ramme. Det virker hverken på æg eller borebiller, der sidder i kernetræet.  Dette gælder også de fleste andre midler til bekæmpelse af borebiller, der fås i håndkøb. Endvidere er det helt eller delvis spild af tid, da man ikke kan dokumentere behandlingen og dens effekt overfor en køber i tilfælde af hussalg.

Vi behandler de angrebne områder to gange mod kernetræet med et specialpræparat udelukkende egnet til træødelæggende insekter ( borebiller / husbukke ). Ved angreb i tagkonstruktioner skal hele konstruktionen behandles, da man ikke umiddelbart kan se eller måle, hvor meget borebillerne har spredt sig.  Der er tale om et effektivt godkendt præparat, der kræver, at man ikke opholder sig i lokalet nogle timer efter behandlingen indtil sprøjtestøvet har lagt sig.

Efter endt behandling…

…vil de angrebne områder konstateres fri for træborende insekter med garanti for den næste årrække.  Vær dog opmærksom på, at det tager tid at bryde livscyklus hos borebiller, da lagte æg først udklækkes næste forår, hvor de optager aktivstoffet, der er behandlet med.  Herefter har man det endelige vellykkede resultat.

Det er muligt at bekæmpe borebiller / træorm med varmebehandling.  Dette er dog omfattende og gøres oftest kun i forbindelse med bevaringsværdigt træ. Vi kan også være Dem behjælpelig med denne behandlingsmetode. Hvis De observerer borebiller i eks. fodpaneler og andre mindre ikke-bærende dele, kan det oftest ikke svare sig at behandle via sprøjtning. Det bedste i disse tilfælde er helt at udskifte de angrebne dele.

OBS OBS OBS…

Normalt koster det en mindre formue at få behandlet for borebiller grundet de høje afgifter på midlerne, men Chrisal A/S kører i denne periode et kampagnetilbud på disse behandlinger, hvor vi udover en stor rabat bl.a. også giver 10 års garanti samtidig med at vi udfærdiger en tilstandsrapport på det behandlede træværk – RING 70 25 43 25 og hør om de gode tilbud !

Tilbage til Skadedyrsoversigten

Borebillernes biologi / adfærd

Borebiller ses kun flyve i de varme måneder ( maj – oktober ), hvor de bliver udklækket. Den voksne borebille minder mest om et stykke kommen ( fra ost ) i form og farve.  De er ca. 2-5 mm. lange og lægger ca. 40 æg på en sæson. Disse æg lægges i træet, udklækkes og bliver til boreorm/larver hvert forår. Det er disse larver / træorm, der angriber og æder træværket og derved svækker dets bæredygtighed med tiden.  Man kan ofte høre træorm, der gnaver i træværk, da larvens kæber er jernhårde. Larvernes livscyklus svinger fra 4-8 år, hvor de opholder sig træet.  Herefter forpupper de sig og bliver til en voksen borebille og flyver fra træet.

Boreormens angreb…

…skrider langsomt frem i de køligere somre, da aktivitetsniveauet derfor er lavt. Men accelererer derimod i takt med at temperaturen stiger. I mange tilfælde har et borebilleangreb været aktivt i helt op til 40 år, for end det opdages.

For at borebiller har optimale forhold, er det nødvendigt med en høj luftfugtighed, derfor ses angrebene i langt de fleste tilfælde på lofter og i kældre, hvor luftfugtigheden stiger i takt med temperaturudsving.  Borebiller angriber aldrig friskt træ. Men træ med at vand/fugtindhold på 15-30% er idéelt for borebillens / træormens levekår.  Kan man drive vandindholdet i træ under 10% sætter man livscyklus i bero.

 

Advarsel !!!

Vi skal advare mod at der er firmaer, der tilbyder opgaver som ovennævnte til spotpriser. Der er generelt tale om nystartede firmaer, der kun har eksisteret kort tid. Det betyder kort & godt at selvom disse firmaer tilbyder en garanti på helt op til 30 år, så er tilbuddet tvivlsomt, hvis firmaet kun har få år på bagen. Ydermere fordi der p.t. ikke findes præparater på markedet med så lang virketid, og dermed et meningsfuldt grundlag for en så lang garanti. Der fines en masse gode bekæmpelsesfirmaer at vælger imellem i branchen. Som forbruger skal De derfor ALTID sikre Dem, at det pågældende firma er pålideligt og kan stå inde for garantien og ved at dokumentere sprøjtecertifikat – som minimum.  Der findes en brancheforening indenfor skadedyrsbranchen.  Denne kan man som forbruger dog ikke læne sig opad, da den ikke står inde for garanti eller behandlingssvigt, som f.eks. byg/garanti-ordningen, der kendes fra alm. håndværkere.

Hvordan bekæmper man selv borebiller ?

 

Skal / skal ikke bekæmpe borebiller selv !?

Først og fremmest er det vigtigt at understrege, at hvis der er tale om hele tagkonstruktioner. loftsrum eller andre bærende elementer i huset. Så bør man alliere sig med en prof. skadedyrsbekæmper.  Dels fordi bekæmpelsen bør foretages korrekt, da et borebilleangreb sagtens kan videreudvikle sig i flere år efter en sprøjtning, der ikke er foretaget korrekt, eller med et forkert sprøjtemiddel, der ingen effekt har på borebiller.  Dels kan det være spildt og dermed mere eller mindre meningsløst arbejde, hvis man skal sælge sin bolig.

Uanfægtet behandlingens effekt, så vil ormehuller i træ fortsat findes efter sprøjtebehandling.

Det betyder, at ved en bygningsgennemgang i forbindelse med en tilstandsrapport, vil dette blive anmærket under fejl / mangler.  Har man selv stået for bekæmpelsen, så findes der ikke noget certifikat og dermed dokumentation for en korrekt effektiv behandling.  Det betyder således, at man enten skal give evt. købere af ejendommen et afslag, eller sørge for at få det behandlet ( igen ) af prof. skadedyrsbekæmpere med sprøjtecertifikat. Endvidere kan det skabe en falsk tryghed, hvis man behandler spær og lægter på førstesalen, for derefter at beklæde spærene med gips.  I dette tilfælde kan borebillerne frit svække træværket yderligere, uden at man opdager det. Endelig så er det vigtigt, at der anvendes et korrekt middel mod borebiller, der har en langtidsvirkende effekt, der kan bryde livscyklus.

Borebiller / træorm i møbler og mindre angreb.

Man kan sagtens selv behandle borebiller i f.eks. møbler og andre mindre angrebne områder som trapper og paneler.  Som ved mange andre håndværk, så er 80% at bruge det rigtige værktøj – i dette tilfælde det bedste middel mod borebiller.  Når man bruger gift mod borebiller, skal man primært have fokus på, at det ikke bare er at hælde gift ud på det angrebne træ.  Man skal have det rigtige sprøjtemiddel, der har en lang levetid. Dernæst skal man sørge for at udlægge giften korrekt.  Til sidst bør man sætte sig ind borebillens livscyklus, således man kan efterbehandle hensigtsmæssigt.

Borebiller og træorm kan bekæmpes med boracol

Boracol er vel nok det bedste middel til bekæmpelse af borebiller i træ.  

Men som så mange andre sprøjtemidler, så må de kun anvendes erhvervsmæssigt. Det gælder også Boracol, der har den bedste effekt og længste levetid.  Kan man få fingre i dette middel, så er man godt hjulpet, da aktivstoffet “bor” har en lang levetid og vil således bryde livscyklus korrekt med årene. Husk – der findes ingen midler, der kan ødelægge borebillernes æg. De skal således udklækkes før, end de kan optage aktivstoffet. Præcis som med bekæmpelse af myrer. Borsyre som udgangspunkt er giftigt.  Hvor giftigt og hvilke bivirkninger afhænger af mængden over 5,5%. For et effektivt resultat skal det enten sprøjtes eller males på umalede overflader 2 gange – og der skal anvendes Boracol 20 ( ikke 10 ).

Sprøjtemiddel til borebiller til effektiv bekæmpelse

Mere kendt er nok Gori 22/7.

Men det er ikke et middel, som vi anbefaler – eller selv bruger mod hverken husbukke eller boreorm.  Alene et kig på sikkerhedsdatabladet fortæller den erfarne bruger, at midlet ikke har den ønskede langtidsvirkende nødvendige virkning. Det samme gør sig gældende med petroleum, der i mange år har haft ry for at være et godt bekæmpelsesmiddel til træødelæggende insekter. Det er et dokumenteret falsum, at det har nogen bekæmpende virkning.  Disse to midler nævnt alene for at spare Dem for unødige udgifter, da kemikalier er dyre pga. de høje afgifter.

Sprøjtebehandling af træ mod borebiller / husbukke

Uanset hvilket middel man vælger at anvende, så er det altid gældende, at man bør behandle i stuetemp. Dvs. min. 18 gr. Det giver den bedste behandlingseffekt, da boreorm og æg udklækkes i varme omgivelser i modsætning til vintertemp. hvor livscyklus er sat i bero.  uanset om man vil behandle paneler eller møbler, så kan man kun behandle på overflader, der ikke er malede, da midlet ellers ikke kan trænge ind til kernetræet. Når man sprøjter, skal man sprøjte til mætningspunktet. Altså lige før det begynder at løbe.  Når træets overflade så er tør, skal man efterbehandle på samme måde.  Selvom man finder boremel de efterfølgende måneder, så betyder det ikke, at behandlingen er mangelfuld.

Det er blot boreorm…

der skubber det fine savsmuld ( boremel ) ud af hullerne.  Har man anvendt det rigtige middel, må det forventes, at disse orm dør med tiden.  Man siger, at senest det efterfølgende forår, bør effekten af behandlingen være synlig. Jo mindre træ, der er behandlet for borebiller – des hurtigere og mere effektiv virkning.

 


 
Find dit skadedyr i Chrisals skadedyrsoversigt.

Skadedyrsguiden – find dit skadedyr i skadedyrsorversigten

Se vores billedoversigt på de mest forekommende skadedyr og find navnet på det aktuelle skadedyr. Der findes flere end 10.000 insekter i Danmark. Vi tilbyder også artbestemmelse af ukendte skadedyr via post  / mail for kun kr. 225,- + moms. Ved samtidig bestilling af bekæmpelse er artsbestemmelse gratis.