Hvad er det for et skadedyr?

Vi har herhjemme flere tusinde skadedyrsarter. Deler man dem op i hovedgrupper, er der tale om gnavere, insekter, duer og husmår.

Især insekterne kan være særdeles svære at artsbestemme, da der findes over 10.000 forskellige insekter – alene i Danmark. Langt fra alle insekter er skadedyr, selvom de kan være til gene, når de forvilder sig indenfor.

For at finde ud af, om der i det hele taget er tale om et skadedyr, er det vigtigt først og fremmest at få artsbestemt det pågældende dyr.

Som oftest er der tale om helt ( for os ) vanlige arter – men for udenforstående – helt ukendte skadedyr. Derfor kan det være en hjælp først at kigge ind på vores skadedyrsguide, hvor De finder de mest almindelige arter.

Kan De ikke finde det pågældende dyr i skadedyrsguiden, hjælper vi Dem gerne. Vi har mulighed for at artsbestemme dyr via mail, post, eller konsulentbesøg.

Artsbestemmelse af skadedyr

Statens skadedyrslaboratorium artsbestemmelse af skadedyr
Selve artsbestemmelse af skadedyr foregår lettest ved at De indsender et billede via mail eller sender et eksemplar med posten eller får en af vore konsulenter på besøg.

Vi har mange henvendelser via telefon med forespørgsler på diverse skadedyr samt hvorledes man selv kan komme af med problemet.

Vi har desværre ikke mandskab til at servicere disse henvendelser og beder Dem derfor om at benytte ovenstående metoder til artsbestemmelse, hvis De ønsker hjælp.


 

Betingelser for artsbestemmelse

Efter at Statens Skadedyrslaboratorium lukkede i 2011 får vi dagligt mange henvendelser.  Vi foretager derfor kun artsbestemmelse mod betaling. Således skal man altså betale for at få artsbestemt indsendte skadedyr – eller betale for et konsulentbesøg.

I forbindelse med bekæmpelse af skadedyr – efter artsbestemmelse refunderes beløbet, således man kun betaler for selve bekæmpelsen, og derfor ikke for rådgivning.

Når De indsender dyr med posten, er det vigtigt at de er forsvarligt indpakket, så de ikke bliver ødelagt i posten.

Når De indsender billeder via mail, er det vigtigt at billederne er klare og tydelige samt angiver størrelsesforskel.

Priser for artsbestemmelse

Artsbestemmelse via post / mail – med svar – koster kr. 225,- + moms.

Konsulentbesøg koster en timeløn + kørsel – samlet pris ca. kr. 650,- – kr. 700,- + moms.

Betaling skal ske inden artsbestemmelse via bankoverførsel eller check. Mærk betalingen med Deres navn.

Husk på – De faktureres IKKE, hvis De bestiller bekæmpelse af det pågældende skadedyr.

Her finder De vore bankoplysninger.