Nyheder

Rottegift

Rottegift – hvordan bekæmper man rotter i fremtiden ?

Rottegift er pr. august 2016 ikke længere tilladt at anvende til forebyggende bekæmpelse af rotter i henhold til et nyt lovudkast.

Men hvad er den dybere mening med alle disse forbehold, bekendtgørelser og regler omkring rotter ?  Objektiv set er der hverken hoved eller hale i loven omkring rottebekæmpelse.  Det ligner et kludetæppe af nye love i takt med nye ansatte i Miljøstyrelsen. Altså – den gamle sang omkring at man skal opfinde den dybe tallerken igen, så man kan bevise sin ansættelse værd. Lad os kigge lidt på nogle helt specifikke forbehold/forbud, der findes i rottelovgivningen – også kaldet bekendtgørelse omkring rottebekæmpelse.

Bekæmpelse af rotter med rottegift:

I mange år har det været forbudt at købe rottegift for folk uden en autorisation. Det giver god mening, da ingen ønsker gift i de forkerte hænder. Det betyder i korte træk, at hvis man har rotter, skal man kontakte kommunen og anmelde dette direkte til dem.  Den kommunale rottebekæmper vil ( eller rettere “bør” ) komme hurtigt og iværksætte en bekæmpelse af rotter.  Rottebekæmperen MÅ IKKE UDLEVERE ROTTEGIFT – og skal selv opstille evt. fælder. Så med andre ord kan rottegift på intet tidspunkt lande i hænderne på andre end folk med en rotteautorisation.

Rottegift

De fleste kommuner har udbudt opgaven omkring rottebekæmpelse til et privat skadedyrsfirma.  Det har undret os i mange år, hvorfor nogen af vore konkurrenter overhovedet har interesse i at påtage sig den kommunale rottebekæmpelse – til en udbudt underpris.  Vores vurdering er, at der ikke findes en eneste kommune herhjemme, der giver skadedyrsbekæmpelsesfirmaerne overskud.  I vores blinde naivitet kan vi jo ikke forestille os, at de pågældende firmaer bryder loven ved at påtage sig betalte ydelser i kommunen, mens de har en anden kasket på.  De fleste borgere, der har haft rotter, vil dog nikke genkendende til: at man får, hvad man betaler for.

Kommunal rottebekæmpelse

Vi får daglige mange henvendelser vedr. rotter fra private borgere, der har haft kontakt til kommunen i.f.m. at have rotter i boligen.  Nu er det ikke vores politik at tale grimt om vore konkurrenter, men med antallet af uløste sager, der henvender sig, så er det en klar tendens, at man får, hvad man betaler for.  Bemærkelsesværdigt er antallet af henvendelser vedr. halsbåndsmus. Det er helt tydeligt, at når disse borgere henvender sig til os, fordi den kommunale rottebekæmper har udtalt, at det ikke er rotter – men halsbåndsmus, så er det altid når de findes i etageadskillelser og vægge, hvor det kræver noget ekstra at udføre en bekæmpelse.  Når vi kommer ud til disse borgere, viser det sig i 90 % af tilfældene at være rotter !  Altså – ser det ud til at være lettere at smide aben videre, da den kommunale rottebekæmpelse ikke omhandler andre skadedyr.  Resultatet er, at de får opgaven retur, når et privat skadedyrsfirma konstaterer, at det er rotter.  Alt imens tiden bare går og problemet forværres.

Rottebekæmpelse i København – en god forretning !

Enkelte kommuner som f.eks. Københavns Kommune har sin egen afdeling – miljøkontrollen, der varetager den kommunale rottebekæmpelse.  Dette er i særdeleshed en god forretning.  Hver enkelt opgave der køres af kommunen koster i gennemsnit 3 X så meget – som landsgennemsnittet.  Det er jo helt vildt, at der kan være så stor forskel.  Miljøkontrollen har ved adskillige lejligheder ligeledes bevist, at de værner om den gode forretning.  Ingen kommune i Danmark har politianmeldt så mange skadedyrsbekæmpere for diverse overtrædelser.  Derudover kan mange nok huske Operation X omkring rottebekæmpelse, hvor Miljøkontrollen var bagmanden bag tip til programmet, der fik mange skadedyrsbekæmpere til at se særdeles skidt ud.  Igen kan det undre hvad den dybere mening er, at en kommune stiller sig som kontrapart til uddannede autoriserede firmaer, som man burde samarbejde med – ikke udstille på landsdækkende TV !?

Der findes flere typer rottegift, der er egnede til bekæmpelse af rotter: Ædegifte, drikkegifte og trædegift.  Fælles for dem alle er, at de indeholder gift, der virker antikoagulerende.  Dvs. at gnaveren dør af indre blødninger i kroppen efter 2-5 dage.

Kommunal rottebekæmpelse ctr. prof. Skadedyrsbekæmpelse

I begyndelsen af 2000 lavede man rottebekendtgørelsen om, således at al rottebekæmpelse skulle foretages af kommunen. Altså, hvis man har rotter, så er det KUN kommunen og INGEN andre, der skal forestå bekæmpelsen af disse.  Den tager vi lige en gang til… Har man fået rotter i huset, virksomheden eller andre steder, kan man kun henvende sig til kommunen for at få hjælp !  Men hvad nu hvis kommunen er lukket ? De fleste kommuner lukker kl. 15 og i weekender og ferier. Rotter holder som bekendt ikke ferie. Det svarer i princippet til, at hvis et vandrør springer, så må man kun bruge kommunens VVS´er !  Denne problemstilling har man i adskillige år som borger i et velfærdssamfund levet med. 10 år senere blev i Miljøstyrelsen så lidt klogere.  Loven blev nu rettet til, at hvis kommunen er lukket, så må man gerne entrere med et prof. skadedyrsfirma.  Det betyder, at man som skadedyrsfirma skal kende til samtlige kommuners åbningstider, inden man kan påtage sig en opgave for en borger eller virksomhed, der har fået rotter.  En anden problemstilling er, at mange kommuner har en reaktionstid fra henvendelse til action på adskillige dage, ja endda uger !  Flere henvendelser viser også adskillige klager over kommunens bekæmpelse af rotter, hvorfor man gerne vil have hjælp fra andre – mere motiverede.

Så selv om man står med penge i hånden, børn i huset – og rotter, så kan man ikke få hjælp fra andre end kommunen !  Et skadedyrsfirma risikerer at miste sin autorisation, hvis dette påtager sig en opgave udenom kommunen, SELVOM skadedyrsfirmaet har præcis den samme uddannelse og autorisation som kommunens rottefænger.  Jo, den er god nok !  Dette er en lov i Danmark – og ikke et U-land.

Ny lov om brug af rottegift til forebyggende bekæmpelse

I skrivende stund ( apr. 2016 ) foreligger der ingen konkret lov omkring den varslede lovændring omkring anvendelse af gift mod rotter til forebyggende bekæmpelse – gældende pr. juli 2016 !  Kun et par skrivelser i løs tekst !

( Opdateret januar 2021 ):  Nu har den giftfri rottebekæmpelse så været lovpligtig i nogle år.  Hu-hej hvor det går.  Helt som forudsagt i maj 2016 ( se nedenfor ) Spørg bare de forskellige supermarkeder, der i rekordfart lukker på stribe pga. rotter.  Her er et par eksempler:

Ovenstående taler for sig selv. Historiske mange lukninger udtaler man for COOP, udtaler de selv.  Forklaringen er indlysende. Rottefængeren fra Hameln ser ud til at have indhentet fremtiden !

 

Ironi til side – det er alvorligt nok det her.  Specielt fordi det er på vej til at blive et samfundsproblem.  Kommunerne har historisk travlt.  Allerede 3 dage efter den nye lov trådte i kraft, havde de travlt med at koncentrere sig om der lå gift i de opstillede giftdepoter.  Nu har de åbenbart nedprioriteret denne “service”, da de er fuldt beskæftiget med det, som deres egentlige opgave omhandler – rottebekæmpelse !

Mit personlige bud på, hvornår dette vanvittige forsøg uden rottegift stopper er – max. indenfor et år. Eller måske allerede når rotter indtrænger dagsinst. og børn bliver alvorligt syge. Dette skrev vi for knap 5 år siden…. Indrømmet, vi havde ikke ret !  Men vi havde ret i at antallet af anmeldelser er rekordhøjt på trods af, at der aldrig har været så mange rottehunde, og andre giftfri løsninger til rottebekæmpelse.

 

( Opdateret maj 2016 ): Ok, så kom det første udspil fra Naturstyrelsen.  Nu skal skadedyrsbekæmpere – eller rettere rottebekæmpere på en work shop, hvor man kan blive præsenteret for diverse giftfri løsninger.  Umiddelbart siger min erfaring mig, at der ikke er noget nyt under fanerne på denne post.  Men men… workshoppen går også ud på, at man kan dele erfaringer med hinanden og Naturstyrelsen !  Tillad mig at omformulere kort… Naturstyrelsen vil gerne vide, hvordan man i fremtiden kan løse det stigende rotteproblem – EFTER man tilsyneladende har fået en rottelov gennemtrumfet.  Vi vil naturligvis troppe op og høre, om nogle af vore kollegaer har fundet de vise sten i en ny forebyggende verden uden rottegift, hvilket jeg nok betvivler.  Vi skal nok holde Jer opdateret løbende omkring den videre udvikling.  Men vores klare holdning og forudsigelse er: Dette her kommer til at ramme landbruget og vores detailhandel hårdt !  Massive rotteproblemer i staldene, hvor rotterne vil dele foder med dyrene.  Supermarkeder, hvor rotter vil dele fødevarer med kunderne.  Mere om dette længere nede…

( Opdateret maj 2016 ): Hermed en opdatering fra den såkaldte workshop…  Well well – forfatteren her er ikke imponeret ! En række foredrag og fortællinger om alt det vi vidste i forvejen omkring rotter, bekæmpelse gift, og hvordan Naturstyrelsen arbejder med rotter contra miljøstyrelsen.  Grundlæggende mindede det mest af alt om en messe, hvor nogle firmaer der har specialiseret sig i giftfri rottebekæmpelse præsenterede sine varer. Men ak ! Dette udbud har vi jo set for mange år siden. Intet nyt på hylderne !  Mest bemærkelsesværdigt var nok, at man fra Naturstyrelsen fortalte, at man nu ville gå hjem og forfatte en ny bekendtgørelse omkring giftfri rottebekæmpelse !  Men hov !  Man har nu i et år udbasuneret, at forebyggende permanent giftudlægning ville forbydes medio indeværende år… Men der findes endnu ikke det første bogstav i en bekendtgørelse, der siden skal første, anden etc. etc. behandles i folketinget !  Altså – det er ikke forbudt ved lov at forebygge mod rotter med gift – ENDNU !

På den såkaldte workshop, hvor Naturstyrelsen desuden fortalte, at de var tildelt kr. 500.000 (!) til at gennemføre rottefri bekæmpelse i Danmark, blev repræsentanter fra kommuner, skadedyrsbekæmpere og producenter sat sammen i grupper, hvor man skulle komme med forslag til at bekæmpe rotter uden brug af gift.  Som forudset… Der fandtes ingen med de vise sten !  Så vi er altså status quo i dette banebrydende projekt, der vil gøre Danmark som foregangsland – med et tildelt “kæmpe”budget på kr. 500.000 ! ( Allerede har man anslået brugt omkring halvdelen på en workshop ) Jøsses…

Så hvordan skal man forholde sig til en fremtid, hvor man ikke længere kan foretage en forebyggende bekæmpelse med gift mod verdens mest frygtede skadedyr ?

Først lige et par linjer omkring forebyggende sikring mod mus & rotter.  De fleste kender disse giftdepoter også kaldet rottekasser, der står omkring virksomheder, supermarkeder, restauranter o.a. steder.

Rotterkasserne indeholder gift, der anvendes forebyggende til at forebygge mod mus og rotter i den bygning, de står omkring.  Denne bekæmpelse er yderst vigtig for brugerne af de pågældende bygninger, hvorfor de betaler penge for denne sikring.  Sikringen mod rotter og mus gør, at mus og rotter æder af den ilagte gift for at de ikke søger ind i bygningen, hvor de kan gøre skade på inventar, æde og inficere levnedsmidler.  Virksomheder med fødevarerelaterede produkter er påtvunget denne sikring mod skadedyr.  25 års erfaring viser, at der er spor efter mus el. rotter i 1/5 rottekasser ved kvartalsinspektioner.

Men den nye lov om anvendelse af rottegift forebyggende betyder, at der ikke længere må anvendes gift til forebyggende bekæmpelse, da rovfugle er udsatte for giften, når de æder mus eller rotter.  KUN hvis der er konstateret rotter, må der anvendes gift til en aktiv bekæmpelse !? Enhver miljøminister med respekt for sine vælgere vil ikke tøve med at sætte sin underskrift på en sådan bekendtgørelse.  Men hov – vent nu lige lidt ! Er det ikke på tide, at evaluere alternativerne, inden man træffer en forhastet beslutning, hvor operationen lykkes, men patienten dør !?  Nuvel, som foregangsland er det vores pligt, at vi skal værne om vore grønne værdier og dermed beskytte vor natur.  Men fordi en ansat i miljøstyrelsen får en lys idé, som alle kan indstemme for, så er det stadig tilladt at bruge den logiske tankegang !  Lige en indskudt bemærkning.  Hvor er denne rapport at se ?  Det kunne være interessant at se, om der i denne rapport er taget højde for, om fundne døde rovdyr har en dødelig mængde gift i sig, eller der blot er tale om en konstatering af antikoagulanter i døde dyr !?  En hurtig Googlesøgning påpeger, at 8 ud af 13 rovfuglearter er i markant fremgang – se linket her.  Nu er forfatteren af dette indlæg hverken biolog eller ornatolog. Det er almindeligt kendt at rovfugle jager i åben natur – og kun meget sjældent i bymæssig bebyggelse, hvor de fleste fødevarerelaterede virksomheder findes – altså væk fra landzone.  Så hvis man i stedet indførte en lov, at der ikke må udlægges gift forebyggende i landzoner – men indpakket gift i poser i giftdepoter i byzone, så ville man herved tilgodese de flestes behov.  Dette er af allerstørste betydning for de berørte virksomheder, der er underlagt krav fra interne/eksterne audits samt alm. fødevaresikkerhed.  Hvis der trænger mus eller rotter ind i disse virksomheder, kan det være katastrofalt og give uoverskuelige følger.  Fremover bliver sikkerhedstæppet rykket væk under disse virksomheder, da man nu kun kan detektere mod gnavere.  Detektering kan foregå på flere måder.  Enten kan der opstilles elektroniske depoter, der sender en besked til skadedyrsfirmaet, hvorpå der kan iværksættes bekæmpelse.  En anden måde er voksblokke, hvor man kan se tegn på rotter ved førstkommende inspektion.  Hvis detekteringen viser, at der findes tegn, kan der herefter iværksættes aktiv bekæmpelse.

En problemstilling sat på spidsen: Der er p.t. min. 500.000 rottekasser opstillet i Danmark.  Dette vil årligt betyde, at der vil gå 100.000 alarmer, hvis de skulle blive erstattet med SMS-alarmer !  Altså 100.000 ekstra kørsler.  Vi tør ikke gisne om denne massive ekstraudgift.  Men hvad vil det ikke belaste miljøet mht. Co2 udledning ?

Men det er jo langt fra de eneste problemstillinger:

Hvis vi igen skal sammenligne den nye lov omkring forebyggende bekæmpelse med rottegift, så svarer det vel bedst til, at landmænd ikke må anvende strømhegn til kvæg, men kun snor !

 

Bekæmpelse af rotter – uden brug af rottegift

Med den nye lov i hånden, er der lagt op til mindre giftforbrug.  Derfor er logisk at tænke i alternative baner.

Der findes en lang række alternativer til gift. Men også her findes der regler !  Nu er det ikke længere rovfuglene, der skal tages hensyn til – men selve skadedyret, der skal bekæmpes !?  Altså – rotten.. Man skal sørge for, at det får en værdig død !  Det er ikke en vittighed. Men i dette land har verdens mest jagede dyr gennem de seneste 500 år – og det mest forhadte og skadelige dyr, der har spredt død og ødelæggelse sine rettigheder 🙂 ! Nuvel, lad os kigge lidt på alternativerne til gift.

Smækfælder:

Rottefælder

Dette er en genial opfindelse, der har været anvendt i flere hundrede år – og virker !  De behøver ingen nærmere forklaring og anvisning.  Dog er der mange, der ikke ved, at hvis en rotte forsøger at tage lokkemaden i fælden – og fælden smækker. Så vil den ALDRIG mere nærme sig en fælde, uanset om den er ved at dø af sult.  Desuden vil en rotte sjældent nærme sig en smækfælde den første dag eller to, efter at den/de er opstillet.  Det betyder, at den kan forårsage en del ødelæggelse og smitte på denne tid.  Det sender os fluks videre til andre alternativer.

Limplader:

Limplader til rotter

I mange år har der været anvendt limplader til indfangning af rotter. Man lægger lokkemad på en limplade med kraftig klister. Rotten behøver ikke engang at æde eller røre lokkemaden, men blot træde på pladen og den er fanget.  Rotten vil herefter forsøge at kæmpe sig fri – og dør af udmattelse efter nogle timer. Det er særdeles effektivt, miljørigtigt og hurtigt. MEN MEN MEN – som et af de eneste lande i verden er de forbudt at anvende i Danmark pga. dyrevelfærd.  Bødestraffen er op til kr. 5.000,- eller 14 dages hæfte !  Vi kender proceduren, da vores firma blev sigtet for denne overtrædelse i 2014 og skulle møde i retten. Uden at gå for meget i detaljer omkring sagens detaljer, så stod det hurtigt klart, at rotters dyrevelfærd ikke har rettens fulde sympati, da det jo nærmest er umuligt at dømme ud fra smerte, når hensigten med lovhjemmel er at slå ihjel.  Specielt ikke når de forskellige problemstillinger omkring denne lov skal vægtes. F.eks. kan et løst hængende stykke på tape på en papkasse eller en limplade til insektfanger i teorien anses for at være en klisterfælde for mus / rotter.

Rottefælde i trådnet:

Vi har aldrig selv anvendt denne type, da vi ikke finder den hverken effektiv eller hensigtsmæssig.  Denne type fælde er nok mest velegnet til dem, der ønsker at fange rotten levende pga. dyrevelfærd.

Kloakspyd til rotter i kloaker ( kloakfælder ):

Bekæmpelse af rotter i kloak

Denne metode er vel nok den mest revolutionerende indenfor de seneste par år – og kommunerne elsker dem. Helt med rette. De er smarte, da de effektive, uden gift og kan bekæmpe et stort antal rotter på ingen tid, uden at det kræver det store tidsforbrug. Men de løser desværre ikke problemer med rotter. Rotter hører til i kloaker og har altid gjort det. Hvis kloaknettet var intakt, ville rotterne dernede heller ikke forårsage problemer. Problemer med rotter er dem, der findes på jorden, når de søger ind efter ly og føde.  Men for hver rotte der bliver bekæmpet i kloaknettet – en mindre der potentielt kan forårsage problemer.

Statistikken siger dog følgende: Kloakfælder til rotter har været anvendt i mere end 5 år nu. Anmeldelser fra borgere er stødt stigende hvert år, såh statistikken viser altså, at det ikke er løsningen på rotteproblemer.

Strømfælder til rotter:

Effektiv metode til at fange rotter uden gift. Rotten går ind i fælden, hvor den træder på en plade, der giver musen eller rotten et dødeligt stød via batterier.  Vi har selv anvendt den flere gange. Med lidt blandet succes. Det er desværre ikke altid let at få rotten til at gå ind i fælden.

Rottehunde:

Ingen tvivl om effekten af rottehunde.  De bedst trænede giver et effektivt resultat, hvor de kan komme til at opspore og kommer til rotter.  Men at de er “løsningen“, hvis en butik får rotter ind er bestemt ingen garanti.  Rygtet vil vide, at der i Kvickly Skanderborg var lukket i knap en uge, selvom 3 rottehunde var på sagen – Rotter i supermarked.

Diverse metoder – gør det selv:

 

 

 

 

4