Murbier

Murbier – bekæmpelse på den rigtige måde !

Murbier – tegn på disse…

Det første sikre tegn på murbier er huller i fugerne mellem murstenene.

Hullerne sidder som regel som husets sydlige eller vestlige side, der skyldes den opvarmede flade. Hullerne er enten helt runde og i blyantspidsstørrelse, eller helt udkradsede i murværk hvor fugerne er ringe.

Udseendet kan forveksles med hvepse, hvilket dog også kan være tilfældet, da ubeboede huller ofte er fristende for hvepse, bier og humlebier. Murbier er dog lidt mere matte i farverne i forhold til både gedehams og bier. Murbier er ikke aggressive, hvis man undlader at provokere dem.  Derfor behøver man ikke være bange for at blive stukket, hvis man færdes på den eller de sider af ejendommen, hvor de findes.

Murbiens tilstedeværelse hænger sammen med, at mørtlen i fugerne er for ringe lavet, eller at mørtlen ganske enkelt har givet efter pga. vejrforhold. Derved bliver de porøse og murbierne har let ved at trænge igennem fugerne.

Kontrol af fuger kan ske ved at kradse med evt. en nøgle eller skuretrækker – der må ikke kunne kradses fugepuds ud ved dette.

Murbier-er-bier-i-muren-der-borer-huller-i-fugerne
Murbier – (Colletes daviesanus)

Murbier – bekæmpelse

Da murbien kan forårsage sammenstyrtning og utætheder i huset, er det vigtigt at få bekæmpet disse.

Vi udfører en tryksprøjtning af hullerne, hvorefter hullerne igen skal lukkes med mørtel. Som oftest anvender vi mikrokapsler, der sikrer en langvarig effekt og dermed god til at reparere fugerne efterfølgende.  Mikrokapslerne har den fordel mod murbier, at de virker hurtigt uden at tilsvine murværk og andre overflader.  Derudover er denne gift mod murbier ufarlig for mennesker, fugle og husdyr da aktivstoffet er indkapslet – som navnet antyder – og hvirvler derfor ikke rundt i luften.

LAD VÆRE MED AT LUKKE HULLERNE MURBIER – UDEN AT FÅ SPRØJTET FØRST !!!

Gøres dette vil den enkelte murbi i stedet søge at komme ud den forkerte vej, derefter vil De have både murbier og nye huller indvendigt.

Når vi har behandlet skal fugerne enten fuges helt om eller lappes. Dette gøres billigst egenhændigt, hvor fugen fræses ud i 1 cm dybde. Herefter ilægges ny mørtel.  En murer tager typisk fra kr. 650,- + moms pr. m2 for at udbedre fuger. Det kan være en god idé at undersøge sin ejerskifteforsikring omkring murbier, hvis huset er nykøbt, da det er en bekostelig affære, hvis større områder på murværket er angrebet.  Husk at betingelserne for at ejerskifteforsikringen dækker er som tommelfingerregel, at der ikke findes anmærkninger i tilstandsrapporten inden købet skete.

Man kan sagtens selv udbedre fugerne, hvis man har haft angreb af murbier.  Men vær opmærksom på, at det normalt er et håndværk, der bør udføres af prof. da blandingsforholdet mellem mørtel og sand skal være helt korrekt, da man ellers risikerer at murværket kollapser, hvis angrebet af murbier i murværket er omfattende – og dermed skaderne.

Ring og hør vores fordelagtige priser på sprøjtebehandling.

Tilbage til Skadedyrsoversigten

Murbier – biologi / adfærd

En murbi minder en del om alm. bier. Murbien lever dog ikke i samfund, men tager sig selv af opsamling af føde i modsætning til et hvepsebo, hvor der er tale om en rangorden.  Murbien tilhører insektfamilien årevingede insekter, hvor vi også finder alm. bier & hvepse samt myrer f.eks.  En murbi er meget svær at artsbestemme ud fra selve insektet, da den mener en del om silkebier.  Derfor konstateres murbierne oftest først ud fra skaderne, de forårsager på murværk og i fuger. Murbier er en anelse mindre end almindelige bier (ca. 6-10 mm) og ses gerne flyve aktivt omkring muren – specielt når solen står på.

Murbier lever i revner og sprækker, og som husejer vil man registrere dem i fugerne, hvor de har deres rede som følge af svækkede fuger.

Murbiens indflyvningshul svarer normalt til kuglepenstørrelse. Med tiden vil hullerne dog hurtigt blive større.  Gangene er normalt lige så lange som en murstensbredde. Murbien er kun fremme i de varme måneder.

Hvad synes andre om Chrisal A/S

murbier-bekaempelse

murbier-gift

bekaempelse-af-murbier

Murbi-hvad-er-murbier-i-muren

Advarsel !!!

På behandling mod murbier som ovenstående er det vigtigt, at man som kunde / forbruger undersøger markedet nøje, da der findes nogle mere eller mindre tvivlsomme udbydere. Der er ofte er tale om større beløb i forbindelse med opgaver som disse, og hvis ikke opgaven udføres korrekt, kan det medføre yderligere omkostninger – og i værste tilfælde yderligere svækkelse af murværket.  Dette gælder også ved entreprise med murere, hvor der findes en del gæstearbejdere, der kan udføre arbejdet billigt, men hvor kvalitet også er derefter.