Husmår

Fjernelse af husmår på loftet – effektiv og uden brug af gift

Husmår – tegn på disse.

De sikreste tegn på at man har husmår på loftet, er larm fra den logerende husmaar i de tidlige morgentimer samt sent om aftenen – ofte som bump og løbende skridt. Larmen er kraftig og man behøver derfor ikke lægge øret til, eller for den sags skyld være i tvivl, om det kan være f.eks. mus eller rotter.

Synlige spor fra husmaar er iturevet isolering på loftet, fuglekadavere på loft eller fuglefjer i udhænget, kirsebærsten der er bidt midt over samt snoede ekskrementer der er ca. 8-10 cm.  Desuden bruger en mår altid samme vej ind / ud.  Det betyder, at der kan findes beskidte aflejringer opad mur / væg, hvor den kravler op.

En voksen husmår er ca. 75 cm lang. Kroppen er aflang og smidig, den udgør omkring 2/3 af husmårens fulde længde.

Man ser sjældent husmåren, da den jager om natten, og vender tilbage ved daggry.

Husmår på loftet larmer, skader tagets isolering og skaber lugtgener

Mange forveksler til tider rotter på loftet med mår. Den mest markante forskel er larm på loftet, der som tidligere nævnt ikke er til at tage fejl af.

Har man husmaar på loftet, er man normalt ikke i tvivl. En husmaar larmer voldsomt og man kan stort set ikke sove for larmen.  Vi får dog mange henvendelser, hvor der ikke er tale om mår på loftet, men i stedet rotter.  Har man ikke haft husmår på loftet tidligere, kan det forveksles med rotter, der kradser direkte ned på loftsplader og dermed gør støj fra loftet tydligere, end hvis de færdes i isoleringen.  Ydermere skal man være obs på, at mår næsten aldrig befinder sig i hulmure eller etageadskillelser, ligesom de heller ikke kommer ind i huset.  Altså – larm under gulv eller i mellemlofter og vægge er næsten altid rotter !

Herudover vil man som husejer bemærke lav eller slet ingen fugleaktivitet i haven.

Urin og afføring fra mår kan trænge ind i bygningsdele og lugte fælt – nærmest ammoniakagtigt.

Læs mere om husmår på Naturstyrelsens hjemmeside.

bekæmpelse af husmaar

Husmaar – (Martes europae)

Bekæmpelse af husmår / husmaar

Chrisals husmårbekæmpelse foretages via et patenteret og specialfremstillet middel til fordrivelse af mår. Denne metode til bekæmpelse af mår gør os førende på dette område og derfor ofte endestationen efter ugers / måneders forbitret kamp.  Opløsningen er helt uden kemikalier eller andre farlige stoffer, der således ikke giver grund til bekymring hos boligens andre logerende.  Saltopløsningen forhandler vi ikke, men bliver udlagt af vore teknikere for at sikre en korrekt behandlingsmetode og dermed fri for husmår på loftet.  Vær obs på, at de bedste resultater gives, hvor der er direkte adgang til loftet.  Er der udnyttet loft, er det sjældent, at vi anbefaler denne løsning, da det ikke er muligt at udlægge opløsningen korrekt alle steder på loftet.

Giftfri bekæmpelse af husmår

Bekæmpelsen af husmaar sker med en giftfri pulverform / saltopløsning, der blæses op under taget eller udlægges direkte på loftet, hvor man hører husmåren.

Denne ufarlige saltopløsning får måren til at forsvinde efter få dage. Hvis måren har unger – tager hun disse med. Herefter skal man selv sørge for at få lukke mårens adgangsveje. Det er en forudsætning for et vellykket resultat, at der aflukkes efter vores teknikers anbefaling.  Vor tekniker er Dem behjælpelig omkring råd & vejledning af dette.

Vi kan desværre ikke tilbyde 100% garanti på fjernelse / fordrivelse af husmår, da vi ”kun” fanger 1 af 7 i fælder.

Fældefangst af mår benyttes kun i sjældent omfang, når det er muligt at efterse fælden 2 gange i døgnet. Men saltopløsningen giver altid et godt og hurtigt resultat, så det er sjældent nødvendigt at kombinere fælde og saltopløsning.

Fast pris på bekæmpelse af husmår

Vores faste pris på indfangning / fordrivelse af husmår er kr. 1.880,- + moms for et alm. hus op til 150m2. ( Prisen er ikke inklusiv efterfølgende aflukning af adgangsveje ).

Hvis beløbet virker for voldsomt at betale på én gang – tilbyder vi private husstande en serviceaftale til kr. 950,- + moms / kvartal. Serviceaftalen løber min. 1 år ad gangen.

Tilbage til Skadedyrsoversigten

Husmår – biologi / adfærd

Mår er rovdyr og lever fortrinsvis af fugle og æg. Husmåren ses oftere og oftere i tættere bebyggelse, hvilket formentlig skyldes den lette adgang til føde.

Husmårens kropsbygning gør den til en fortræffelig jæger, og ved selvsyn kan man konstatere, at den ubesværet klatrer op ad en lodret husmur. Husmåren føder sine unger i det tidlige forår, normalt får den 3-4 unger.

Det er generelt, når vejret bliver køligere, at husmår søger ind på loftet.  Således overvintrer de på loftet og bliver der, indtil de får unger.  Husmårunger på loftet kan være en langstrakt og udmattende kamp, da man både skal undvære søvn og risikere efterladenskaber ødelægge loftsplader.

Ofte er det nærmest umuligt at uddrive en husmår-hun ( tæve ) fra et loft, når hun har unger. Endvidere skal der tages hensyn til husmårens fredningsperiode.

Husmåren har en meget veludviklet lugtesans, hvilket betyder, at den straks lugter de mindste uregelmæssigheder, hvilket ofte betyder at fældeopsætning kan være decideret tidsfordriv!

Gift mod husmår er en meget dårlig løsning

Vi hører ofte fra kunder, der har fået hjælp fra skadedyrsfirmaer uden erfaring i denne type opgaver. Dette har medført døde husmårunger på loftet, der har givet ejendommen store lugtgener pga. forrådnelse, da man har spærret husmåren inde på loftet eller værre – udlagt gift !. For det første kan og må man slet ikke bekæmpe mår eller andre kattedyr med gift, da der ikke findes godkendte gifte mod disse.  Dette er logisk ( hos de fleste ). Men der findes altid eksempler, hvor undtagelsen bekræfter reglen.  For det andet er det ikke et alternativ at aflukke huller og adgangsveje, inden man er mindst 110 % sikker på, at måren ikke længere er på loftet.  De skal altid som forbruger sikre dem, at udbyderen har referencer o.lign på plads, inden De entrerer med et ukendt firma.


 
Find dit skadedyr i Chrisals skadedyrsoversigt.

Skadedyrsguiden – find dit skadedyr i skadedyrsorversigten

Se vores billedoversigt på de mest forekommende skadedyr og find navnet på det aktuelle skadedyr. Der findes flere end 10.000 insekter i Danmark. Vi tilbyder også artbestemmelse af ukendte skadedyr via post  / mail for kun kr. 225,- + moms. Ved samtidig bestilling af bekæmpelse er artsbestemmelse gratis.