Hvordan kan vi hjælpe Dem...

 

Sølvfisk hører ikke til de værste fjender vi har. Behandlingen er ligetil og hurtigt overstået, uden at man skal frygte for hverken genhusning eller andet. Der behandles med mikrokapsler og i løbet af et par dage er problemet løst.
Mikrokapslerne er ikke farlige for hverken husdyr eller mennesker og lugter heller ikke. Mikrokapslerne forhandles ikke, men skal udlægges i en vandopløsning af en af vore teknikere.

Behandlingsprisen for sølvfisk er ca. kr. 1.300,- + moms for en alm. lejlighed eller parcel.  

Hvis beløbet virker for voldsomt at betale på én gang - tilbyder vi private kunder en serviceaftale til kr. 395,- + moms / kvartal.

Serviceaftalen løber min. 1 år ad gangen.

 

Advarsel !!!

 

Der findes flere "nye" firmaer på markedet, der tilbyder rene spotpriser på ydelser som ovenstående. Enkelte af disse virksomheder er end ikke i besiddelse af nogen form for autorisation eller sprøjtecertifikat. For Deres egen sikkerheds skyld, bør De derfor altid som minimum sikre Dem, at De benytter et firma, der er i besiddelse af et sprøjtecertifikat.

 


Ordretelefon - åben alle dage fra 0800-2200


Læs mere om Chrisal Skadedyrsservice...
Sølvfisk
( Lepisma saccharina )
 

Tegn på Sølvfisk...

 

Sølvfisk findes oftest i husets " våde " rum som køkken, toilet o.lign.
Men vi har eksempler på sølvfisk der har ernæret sig med både gulvtæpper og tapet.
Sølvfisk opstår oftest i forbindelse med fugt i huset. Det kan være såvel en gammel som en ny fugtskade.
Vejret i øjeblikket giver gode kår for sølvfisk, da fugtige sokler giver optimale betingelser for at sølvfisk trives.
Den primære grund til at de findes hovedsagligt på toilet og køkken skyldes, at ernæringskilden kan være riste, med mug o.lign på undersiden.

 

 

Sølvfiskenes biologi / adfærd...

 

Afhængigt af dens levested kan en sølvfisk blive voksen indenfor et tidsrum af fire måneder til 3 år. I stuetemperatur bliver den et voksent insekt indenfor et år. En sølvfisk kan blive op til 8 år gammel. En sølvfisk, der opnår den maksimale levetid, skifter ham cirka otte gange. Eftersom den vedbliver at vokse, kan den hamskifte 4 gange på et år. Når temperaturen er mellem 25 og 30 grader Celsius, vil hunnen lægge cirka en snes æg, som regel i sprækker eller lignende. Sølvfisken kan ikke formere sig i et koldt og tørt miljø.